Beursdagboek Trader Guy 6 oktober 2019, 11:52

...

Een coach ter ondersteuning, signalen ontvangen? Wordt nu lid ..

6 oktober 2019, 11:52 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Beste beleg­gers, beurs volgers,

Lat­en we even bek­ijken hoe ik te werk ga voor de leden de afgelopen tijd, het is niet meer als vroeger, er zit veel meer ervar­ing, rust en struc­tu­ur in het­geen ik doe voor de leden. Het is en bli­jft een moeil­ijk pro­ces om een grote groep leden te bedi­enen als indi­vidu want zo werk ik nu een­maal, alles wat ik doe komt naar buiten via mijn eigen jaren­lange ervar­ing. Ik merk dat hoe langer ik ermee bezig ben hoe rustiger ik alles kan bedi­enen, het is niet meer zo dat ik teveel doe (of wil doen), ik zoek nu rustig naar mooie momenten (het momen­tum) en waar het kan com­mu­niceer ik dat in detail naar de leden. Zijn er momenten dat we even niets kun­nen doen dan com­mu­niceer ik dat ook via een leden­mail, in ieder geval zijn de leden op de hoogte van wat er zich afspeelt en waar er wat kan wor­den gedaan. Eigen­lijk is het een manier van coachen, het begelei­den van de leden, er voor ze zijn waar dat nodig is en zoals we dat vaak zeggen een stok achter de deur.


Beste beleg­gers, beurs volgers,

Lat­en we even bek­ijken hoe ik te werk ga voor de leden de afgelopen tijd, het is niet meer als vroeger, er zit veel meer ervar­ing, rust en struc­tu­ur in het­geen ik doe voor de leden. Het is en bli­jft een moeil­ijk pro­ces om een grote groep leden te bedi­enen als indi­vidu want zo werk ik nu een­maal, alles wat ik doe komt naar buiten via mijn eigen jaren­lange ervar­ing. Ik merk dat hoe langer ik ermee bezig ben hoe rustiger ik alles kan bedi­enen, het is niet meer zo dat ik teveel doe (of wil doen), ik zoek nu rustig naar mooie momenten (het momen­tum) en waar het kan com­mu­niceer ik dat in detail naar de leden. Zijn er momenten dat we even niets kun­nen doen dan com­mu­niceer ik dat ook via een leden­mail, in ieder geval zijn de leden op de hoogte van wat er zich afspeelt en waar er wat kan wor­den gedaan. Eigen­lijk is het een manier van coachen, het begelei­den van de leden, er voor ze zijn waar dat nodig is en zoals we dat vaak zeggen een stok achter de deur.

Uit­er­aard is niet alles wat ik doe goed, wel is het zo dat we de afgelopen 2 jaar een dikke 70 – 75% van de din­gen die ik doe goed uit­pakken. Dat is voor wat betre­ft de beurs een zeer voortr­e­f­fe­lijke score, veel ga je er niet vin­den die deze cijfers kun­nen voor­leggen. Sterk­er nog, ik toon alles wat we doen LIVE op de site, en ik ver­w­erk elke trans­ac­tie die ik heb uit­ges­tu­urd richt­ing de leden transparant op de web­site en ver­w­erk dat in een resul­taat overzicht. Ook dat is een unieke for­mule waar er niks kan wor­den ver­stopt want anders hou ik natu­urlijk geen leden meer over mocht dat niet zo zijn.

Als u begelei­d­ing nodig hebt om te han­de­len op de beurs, dan zit u bij ons goed, dat denk ik in ieder geval. U kunt over­al aan mee­doen, met de posi­ties, maar op zich hoeft dat niet als u liev­er zelf uw momenten kiest. Maar indi­en u dat zelf doet is het natu­urlijk niet ver­keerd om een klankbord te hebben, iemand te vol­gen met de nodi­ge ervar­ing of iemand die het gewicht van de beurs op de schoud­er kan dra­gen … Want nog­maals, om de beurs voor uzelf psy­chol­o­gisch te dra­gen is al een zware opdracht, ik doe dat met een hele groep leden die over mijn schoud­er meek­ijkt naar wat ik doe en hoe ik het doe. Maak er gewoon even een visueel beeld van, dan begri­jpt u meteen wat ik hier­mee bedoel. En toch lukt het me om het voor iedereen zo goed als mogelijk te doen en u ziet dat dus aan de resul­tat­en want die liegen er niet om … 

Probeer nu een proe­fabon­nement tot 1 decem­ber voor €39, na inschri­jv­ing staat u snel op onze verzendli­jst en ont­vangt u alle updates, sig­nalen, toe­gang tot de beurs­box en de Trader­shop leden­pag­i­na … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Resul­tat­en okto­ber en dit jaar (2019):US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »