Beursdagboek Trader Guy 5 januari 2020, 11:05


...

Mis de start van 2020 niet, nu een mooie aanbieding

5 januari 2020, 11:05 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Beste beleg­gers,

US Mar­kets wil u de kans geven om via deze aan­bied­ing a39 tot 1 MAART in te schri­jven voor een abon­nement naar keuze, we starten het jaar vanaf deze week echt op en er zullen zich snel kansen voor­doen. Bij Polleke is dat €49 en voor COM­BI-Trad­ing (Polleke en Guy Trad­ing samen) €79 tot 1 MAART. Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop om de start van het nieuwe jaar niet te mis­senOm te begin­nen, hoe ver­liep 2019 wat betre­ft het han­de­len via onze sig­nalen?
We vullen alles zo eerlijk en transparant in, de start van 2019 was pri­ma, er waren 7 plus maan­den na elka­ar dit jaar die vol­gden op nog 4 posi­tieve maan­den uit 2018, in totaal 11 keer na elka­ar winst en dat in een uitda­gende en vaak moeil­ijke markt. Na de eerste 7 maan­den vol­gen er wat min­dere resul­tat­en want augus­tus, okto­ber en decem­ber wer­den met ver­lies afges­loten. Sep­tem­ber en novem­ber wer­den dan weer posi­tief afges­loten. Vaak wordt ik beo­ordeeld op de laat­ste fase, en zoals u kunt zien was het resul­taat gewoon niet goed genoeg. Aan de andere kant ziet u ook dat transparantie voorop staat bij ons, als het goed gaat lat­en we het resul­taat zien maar ook tij­dens een min­dere peri­ode tonen we net zo goed het ver­lies. Wel is het een feit dat er in 2019 in totaal 9 posi­tieve maan­den wer­den afgerond en tot nu toe 3 min­dere maan­den, dat is nog steeds pro­centueel gezien 75% posi­tief en 25% negatief. Een goeie han­de­laar op de beurs moet 70% zien te halen maar een range van 65 – 70% is al zeer goed. We zit­ten dus op 75% dit jaar, vorig jaar behaalden we ook 9 op 12 ofwel 75%.

Bek­ijk het resul­taat zoals alti­jd per jaar:
Op de beurs han­de­len doe je niet via de korte route, neem er op zijn minst een jaar de tijd voor en trek dan de con­clusie of het goed is of niet. Leden die mij vol­gen en dat een jaar lang of 2 jaar hebben gedaan (en zelfs langer) weten dat alles wel goed komt en dat men in feite door de ervar­ing die ik deel via coach­ing men beter bewapend voor de dag komt dan dat men het hele­maal zelf (alleen) doet. Zie het als een belan­grijke hou­vast, een stok achter de deur, de ste­un van iemand die de klap­pen van de zweep kent en die stress bestendig is wat betre­ft de beurs. In al die jaren (reeds 32 jaar) heb ik veel meege­maakt, veel geleerd, emoties onder con­t­role gekre­gen en vooral geleerd om op tijd zow­el winst als ver­lies te nemen. De markt is niet meer als vroeger, je moet aan­passin­gen toe­lat­en, veran­derin­gen dur­ven toe te staan, weten hoe de mark­ten in elka­ar steken en vooral dur­ven te han­de­len. Ook bli­jft het belan­grijk om de rust te behouden, je niet onzek­er te voe­len als het even niet loopt zoals ik dat wil en te accepteren hoe het ver­loopt. Kalm bli­jven bij een sterke fase, kalm bli­jven bij een min­dere peri­ode want je weet dat het bekeken over een jaar, 2 jaar of meer wel in orde komt. Dat bewi­jzen de cijfers al meerdere jaren. Ook voor 2020 zal ik me moeten bewi­jzen en ik ben er klaar voor om dat ook voor elka­ar te krijgen.

Aan­tal momenten of posi­ties:
Wie vorig jaar mee heeft gedaan zal gemerkt hebben dat het aan­tal trans­ac­ties best mee­valt, 1 tot 2 per week (gemid­deld) maar wel met meer indices gelijk­ti­jdig, com­bi­naties AEX-Dow Jones, DAX-Nas­daq, DAX-AEX enz.. het­geen beter werkt door wat te verde­len. Ook in 2020 zal ik dat bli­jven doen, 1 a 2 trans­ac­ties per week en dan met 1 – 2 of 3 indices gelijk­ti­jdig de markt in. We gaan dat in 2020 ook zo doen, rust bewaren, emotieloos han­de­len en opnieuw voor die 9 op 12 gaan (75%). De start van 2020 niet mis­sen, dat is belan­grijk om het gehele jaar mee te pakken.

Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst … Nu dus tot 1 MAART voor €39

Overzicht ein­dresul­taat 2019 alle abonnementen:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 01

Di
Do

Koersen

Name Last Change %
AEX 615.57 3.51 0.57%
AEX Fut 614.65 2.55 0.42%
DAX 13526.13 96.7 0.72%
DAX Fut 13520.75 62.75 0.47%
DOW 29348.1 50.46 0.17%
DOW 30 Future 29272.5 32.5 0.11%
DJ Transp. 11278.85 -26.12 -0.23%
SP500 3329.62 12.81 0.39%
SP Fut 3323.5 7 0.21%
NSDQ 9388.94 31.81 0.34%
NSDQ100 9173.73 48.73 0.53%
NSDQ Fut 9172 38.5 0.42%
BEL20 4007.2 19.43 0.49%
CAC40 6100.72 61.69 1.02%
FTSE 100 7674.56 64.75 0.85%
SMI 10841.82 148.3 1.39%
SEMISOXX 1916.62 12.69 0.67%
RSL2000 1699.47 -5.75 -0.34%
Name Last Change %
Nikkei 24041.26 108.13 0.45%
H.SENG 29056.42 173.38 0.6%
Shanghai 3075.5 1.41 0.05%
KS11 2250.57 2.52 0.11%
STI 3281.03 3.03 0.09%
TWI 12090.29 23.36 0.19%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 118478.3 1774.09 1.52%
Merival 42339.82 -22.52 -0.05%
IPC Mex. 45817.76 514.68 1.14%
KLSE 1595.81 7.93 0.5%
Indon. 6291.66 5.61 0.09%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11800.21 62.35 0.53%
Tase 1718.34 12.24 0.72%
Name Last Change %
Olie 58.78 0.26 0.44%
Brent 65.1 0.48 0.74%
Gas 1.998 -0.079 -3.8%
Goud 1557.35 6.85 0.44%
GLD Eur/Oz 1404.41 6.177 0.44%
GLD Eur/Kg 45152.823 198.605 0.44%
Zilver 18.032 0.093 0.52%
Zlv Eur/Oz 16.261 0.084 0.516%
Zlv Eur/Kg 522.808 2.696 0.516%
Koper 2.846 -0.001 -0.04%
Alu 1804.75 -3.75 -0.21%
Nikkel 13937.5 140 1.01%
Lood 1979.5 -4 -0.2%
Zink 2428.75 30.25 1.26%
PLT 1027.05 25.85 2.58%
PLD 2250.4 72.6 3.33%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1089 -0.0044 -0.4%
EUR-YEN 122.12 -0.48 -0.39%
EUR-GBP 0.8522 0.0013 0.15%
EUR-SFR 1.0732 -0.0003 -0.03%
USD/Yen 110.13 0.01 %
GBP-USD 1.3009 -0.0067 -0.5%
USD Index 97.393 0.331 0.34%
TREAS10 1.825 0.016 0.88%
TREAS30 2.285 0.026 1.15%
Bitcoin 8914.9 91.5 1.04%
Bitcoin Cash 367.04 24.36425 7.11%
Ethereum (US$) 175.19 6.33217 3.75%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 61.065 2.38815 4.07%
Name Last Change %
VIX 12.1 -0.22 -1.79%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  15:12 Ik las hieronder het gesprek over cfd’s De micro futures op us...
 • ...
  15:11 ...
 • ...
  15:10 Smiddags
 • ...
  15:10 Smiddags
 • ...
  14:33 Wel een ondersteboven kaart van Nederland, is dat ook goed?
 • ...
  14:15 Trader Guy, hallo, U stelt de vaag 'Wat weten we Niet' ,, draai het...
 • ...
  14:09 The odds aren’t in stock-market investors favor, says billionaire...
 • ...
  14:06 Make no mistake, this market move is NOT normal, and is NOT something...
 • ...
  13:08 Making bubbles great again
 • ...
  12:24 ...

Twitter @usmarkets