Beursdagboek Trader Guy 27 juni 2022, 08:46

...

Belangrijke week, waar kunnen we de draai omlaag verwachten?

27 juni 2022, 08:46 | Trader Guy | leestijd: 10 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (5)

We staan voor een belan­grijke week maar in feite is dat elke week het geval door dat de mark­ten al geruime tijd elke week enorme swings in bei­de richtin­gen mak­en. In ieder geval zien we duidelijk dat de indices op Wall Street zich los hebben gemaakt uit de dal­ende car­rousel en dat maakt nu in ieder geval duidelijk dat we er een doel omhoog op kun­nen plakken de komende sessies. Die doe­len ziet u bij het overzicht van de indices die ik tech­nisch behan­del. Van­daag zien we de futures vlak tot nog iets hoger, we bek­ijken het ver­loop van­daag en gaan na de mid­dag snel genoeg merken of er nog iets meer inz­it en dan vooral op Wall Street. Van­mor­gen zien we de Brent olie rond de 109 dol­lar uitkomen, de 10-jaars rente waar we ook elke dag naar kijken staat van­mor­gen op 3,17% en dat is iets hoger dan afgelopen vri­jdag. Er lopen voor de leden nog enkele long posi­ties, er werd ook winst genomen afgelopen vri­jdag op 1 of 2 long posi­ties die we open had­den staan.

Wat betre­ft de maand juni staan we met alle abon­nementen op winst en dat al voor de 6e maand dit jaar. Mee­doen met de sig­nalen die we ver­s­turen kan door lid te wor­den via de Trader­shop … Let op, er loopt nu een nieuwe aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €35Update maandag 27 juni:
Door dat ik de markt na de duidelijke uit­braak nog wat hoger verwacht heb ik de posi­ties op de indices in Europa nog even open lat­en staan, ik zie daar aan het begin van deze week wel nog wat kansen om er wat beter uit te komen, vooral de DAX kan op een sterke dag nog wat inhalen. Afgelopen vri­jdag werd er in ieder geval al winst genomen op wat long posi­ties zoals de Nas­daq en ASML, ook hebben we bij enkele sig­naal­dien­sten ook deels wat Dow Jones posi­ties gesloten.

Hoe dan ook zit­ten de meeste indices in een opgaande beweg­ing nu maar de DAX wil niet echt mee voor­lop­ig. We gaan aan het begin van deze week zien of er mee in zit maar de indi­caties zien er goed uit tot de vol­gende weer­stand die nog een goeie 2 tot bij enkele indices zelfs 3% hoger wacht. We zit­ten nu denk ik in de laat­ste fase van de ral­ly die ik had verwacht na het zetten van een diepere bodem, we weten ook dat dit soort ral­ly’s (Bear Mar­ket Ral­ly) heftig kun­nen uit­pakken zoals dat ook nu het geval blijkt.

We bli­jven dan ook rustig en bek­ijken hoe de markt zal ver­lopen van­daag en de rest van de week, ik voorzie zek­er nog genoeg kansen en dan ook in bei­de richtin­gen want zodra we het doel omhoog hebben bereikt zal ik zoeken naar een mooi momen­tum om te draaien naar wat short posities.

De maand juni loopt eind deze week af en start de maand juli vanaf vri­jdag. Na dat we winst hebben genomen op enkele long posi­ties vri­jdag staan we deze maand al op een mooie plus, dat is dit jaar al de 6e maand op rij dat we met een plus sluiten. Dat wil ik vol­houden en doortrekken naar de rest van het jaar. Veel trans­ac­ties doen we niet, deze maand hebben we de winst behaald met 2 keer in de markt te stap­pen, dat blijkt vol­doende om posi­tief te scoren en dat doen we al een hele tijd. Voorzichtig, niet teveel han­de­len en op tijd winst nemen op de posities.

De sig­naal­dien­sten:
Wie mee wil doen kan lid wor­den, via de Trader­shop kunt u de posi­ties dan nog opne­men uit­er­aard. De resul­tat­en voor dit jaar 2022 lopen in ieder geval ges­taag verder op. Lid wor­den is alti­jd een goeie keuze, het onder­s­te­unt vooral veel leden bij het mak­en van hun eigen besliss­ing, ook voor u kan dat enorm helpen in deze moeil­ijke markt.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 SEP­TEM­BER 2022. Schri­jf u nu snel in tot 1 SEP­TEM­BER voor €35 via de Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Mark­toverzicht:
Wall Street lag er sterk bij vri­jdag met alle indices die hoger sluiten en dat vooral met de nodi­ge kracht, een uit­braak zien we nu duidelijk maar tot waar deze ral­ly zal doortrekken is moeil­ijk te zeggen. Daarom vol­gen we de mark­ten op de voet, waar het kan doen we wat maar dan moet het momen­tum goed zijn. In Europa ook hogere koersen maar de DAX bli­jft duidelijk achter op de rest, het is nu te hopen dat de DAX ook nog even van zich laat horen en dat zou best wel eens zo kun­nen zijn de komende week. De AEX kende wel een zeer sterke sessie, de index won meer dan 24 pun­ten ofwel 3,85%. Ook wat betre­ft de indices in Europa de komende week goed vol­gen, ik zal voor de leden op tijd met de nodi­ge infor­matie komen.

Dow Jones:
De Dow Jones zet een grote stap vooruit bin­nen het gebied met de 3 rode strepen omlaag, we ken­nen nu in ieder geval het doel en dat komt uit rond de 32.30032.350 pun­ten waar we een dubbele en dus zware weer­stand zien door de oude bodem van eind feb­ru­ari en begin mei samen met de lijn over de top­pen van eind april en begin deze maand juni. Het is een doel en tussen de slot­stand van vri­jdag en die weer­stand zien we geen hin­dernissen meer dus het kan snel gaan tot die 32.30032.350 punten.

Weer­stand nu die 32.30032.350 pun­ten, lat­er de 32.750, de 33.000 en de 33.27532.300 pun­ten. Ste­un nu eerst de 31.05031.100 pun­ten, lat­er de 30.65030.700 en de 30.000 pun­ten. Belan­grijk wordt nu wat er na de lopende ral­ly zal gebeuren, zakt de markt weer weg dan moeten we reken­ing houden met diepere bodems later.

AEX index:
De AEX laat een zeer sterke dag achter vri­jdag, de index won ruim 24 pun­ten en sluit zo ver boven de vorige bodem met het slot op 660,3 pun­ten. Er ligt nu ruimte richt­ing de 670 – 672 pun­ten met lat­er de 680 pun­ten, het kan heel snel gaan met de AEX als de zwaargewicht­en de kar trekken en dat hebben we afgelopen vri­jdag al heel duidelijk kun­nen zien met Shell, Unilever, ASML, DSM en Philips. 

Doel wordt nu eerst de 670 en de zone 680 – 682 pun­ten, lat­er weer­stand rond de 690 en de 700 – 702 pun­ten. Ste­un nu de eerdere bodem­zone rond de 650 – 655 pun­ten, lat­er de 640 en de bodem rond de 632 punten.

DAX index:
De DAX deed het goed afgelopen vri­jdag maar de index bli­jft duidelijk achter op de rest, een winst van 205 pun­ten vri­jdag is nu ook niet echt spec­tac­u­lair als we naar de andere indices kijken. De DAX bli­jft zo dicht bij de bodem­zone maar er zit vooruit­gang in nu want de top lag hoger dan de top van afgelopen don­derdag. Om de DAX echt los te kri­j­gen zoals de andere indices moet de index boven de 13.400 pun­ten sluiten, dus nog een goeie sessie erbij met meer dan 150 – 200 pun­ten winst en de DAX komt ook los.

Weer­stand nu de 13.400 pun­ten, lat­er de 13.55013.600 en de 13.800 pun­ten. Daar­na het 50-daags gemid­delde rond de 13.915 pun­ten als richt­punt omhoog. Ste­un nu eerst de 13.000 en de 12.85012.900 punten.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq kende weer een zeer sterke dag met een plus van 375 pun­ten, we kijken er niet meer van op want dit soort beweg­in­gen hebben we dit jaar al zo vaak gezien. De index breekt nu wel defin­i­tief los vanaf de bodem­zone net onder de 11.000 pun­ten, we kijken nu weer uit naar boven waar vooral de 12.000 pun­ten wacht als een zware weer­stand. De kans dat de Nas­daq daar naar­toe kan is redelijk groot nu want ik zie tussen de slot­stand van vri­jdag en die 12.000 pun­ten geen weer­stand meer. Rond die 12.000 pun­ten zien we nu ook het 50-daags gemid­delde uitkomen, een doel waar veel beleg­gers nu naar uit kijken.

Weer­stand in ieder geval die 12.000 pun­ten, lat­er de 12.250 en de 12.50012.600 pun­ten. Ste­un nu eerst de 11.500 pun­ten, lat­er de 11.250 en de 11.000 punten.

Overzicht resul­taat dit jaar (2022):
We hebben afgelopen vri­jdag in ieder geval op 1 of 2 posi­ties winst genomen en er lopen nog enkele posi­ties nu, daar verwacht ik nog wat van en wil ik geduldig bek­ijken of ik gelijk heb met deze keuze die ik maak. Deze maand ver­loopt hoe dan ook al pri­ma, we hebben al een short posi­tie met winst kun­nen sluiten, nu zit­ten we met wat long posi­ties waar­van er nu al een werd ges­loten en de rest nog een paar dagen open bli­jft staan. Uit­er­aard bli­jven we rustig han­de­len in deze markt en nu zit­ten we met wat kleine long posi­ties die wer­den opgenomen. We behalen dit jaar tot nu toe elke maand onze doe­len ofwel een mooie winst. Zo loopt het resul­taat voor dit jaar (2022) ges­taag verder op, we zit­ten tot nu toe met een mooie plus bij alle abonnementen.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 SEP­TEM­BER 2022 voor €35. Ga naar onze Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en kies een abonnement.

Overzicht resul­tat­en deze maand maart en dit jaar (2022):

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.