Beursdagboek US Markets Redactie 1 februari 2010, 21:52

...

1084-1087 en pas op de plaats

1 februari 2010, 21:52 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


mijn eerste zone van deze ocht­end werd inder­daad opge­zocht. Eigen­lijk is er vanaf 16:00 tot nu niet zoveel gebeurd en we zit­ten wat zijwaarts te mod­deren in een band­breedte van 4 à 6 pun­ten ongeveer. Dit geeft toch alle­maal niet veel tekens van sterk­te. We zijn immers na weken gevan­gen te zit­ten tussen 1150 en 1130, snel geza­kt van 1130 naar 1070 of pak­weg 60 pun­ten. Nu amper om en bij de 15 pun­ten teruggenomen. We gaan als een zacht kaarsje uit­blazen na de hevige beweg­in­gen van de laat­ste dagen. We waren wat ver­wend weer gewor­den. Miss­chien mor­gen nog wat richt­ing 1093 – 1095 zone want dit is immers de bovenkant van een langer dal­end kanaal. Indi­en we hier­boven sluiten op het einde van de dag, dan wordt het GEVAAR­LIJK met de short posi­ties. Eron­der heb ik er alle vertrouwen in dat de dal­ing gewoon door­gaat. De hoofdtrend is gedraaid dus daar mag je niet tegen handelen....

Zone 1084-1087 bereikt

1 februari 2010, 17:43 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


de aangegeven zone is nu op dit ogen­blik bereikt. Zwak zou ik zeggen want we zijn al heel wat uren ges­tart met de futures meegerek­end. Ik beschouw dit niet als een her­pakken van de up-trend. We zit­ten voor het ogen­blik wel in een UP kanaalt­je. Dit kan MAX tot 1093 – 1095 zone gaan. Wordt er hier weer een halt toe geroepen, dan ben ik heel erg over­tu­igd dat we van­daar weer gaan dalen. Koers­doe­len bli­jven dus staan....

Maximaal 1084-1087 (CFD) zone

1 februari 2010, 08:27 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


mijn visie voor de start van de week, is nog steeds niet gewi­jzigd. Ik bli­jf dus in dal­ende richt­ing kijken en dit op voor­waarde dat de NIET boven de 1084 – 1087 (CFD) zone komen. Richt­doel aan de onderkant bli­jf zoals die van vri­jdag aangegeven, 1045 – 1050 zone (CFD). Veel suc­ces van­daag en ik zal er overdag niet zijn, nor­maal wel zo rond 18:00 en hebben we nog 4 uur de tijd om een paar trades te doen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.