Intermarket Analyse september 2020
  Week 39 / 2020
 • ...
  Weekendupdate: Hertest 50-MA, volgende week weer belangrijk

  Een sterke vri­jdag met vooral richt­ing het slot plussen op Wall Street, de Nas­daq en de Nas­daq 100 testen hun 50-daags gemid­delde weer en dat bli­jven de mark­tlei­ders voor­lop­ig. Vooral…

  vandaag om 10:42 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Volatiliteit behoorlijk, drang omlaag blijft aanhouden

  Een zeer bewogen dag op Wall Street gis­teren waar we alle kan­ten van het spec­trum hebben gezien, de volatiliteit in bei­de richtin­gen bli­jft aan­wezig waar­door de uit­sla­gen grot­er wor­den. De…

  25 september 2020, 08:30 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, Nasdaq, Oracle en IMCD

  Een aan­deel uit een index, en dat twee keer. Van­daag bek­ijk ik IMCD met u, uit de AEX. En Ora­cle, uit de Nas­daq. Vier grafieken dus, lat­en we snel beginnen.

  24 september 2020, 19:46 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Retest 50-MA gehaald, Lagere bodems nu mogelijk

  Wall Street sluit woens­dag met een behoor­lijk ver­lies want de markt snakt naar nieuw geld dat er maar niet vol­doende komt om de cri­sis te lijf te gaan, heeft de…

  24 september 2020, 08:40 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Waar zit het keerpunt deze keer?

  De markt wist zich gis­teren met twi­jfels op te trekken op de hoop dat er betere tij­den aan zit­ten te komen maar als we naar de bericht­gev­ing kijken dan wordt…

  23 september 2020, 08:24 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Rondje langs de indices

  De indices hangen er de afgelopen tijd somber bij. Heeft dit te mak­en met het oplopend aan­tal Coro­na gevallen en onduidelijkheid omtrent een vac­cin? Er staat ons in ieder geval…

  23 september 2020, 06:59 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA RD/ Kon. Olie uitgebreid

  Op deze dins­dag wil ik uit­ge­breid ingaan op één aan­deel en wel Roy­al Dutch of zo u wilt Konin­klijke Olie. Er was een tijd dat RD zo’n beet­je de AEX

  22 september 2020, 15:00 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt fors onderuit, Nasdaq in de plus

  Wat er opvalt is dat de indices die achterbleven op de tech zwaargewicht­en het nu lat­en afweten, dat zien we aan het ver­loop van de DAX en de Dow Jones…

  22 september 2020, 08:00 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Belangrijke week voor verdere verloop markten

  Na de Quadru­ple Witch­ing sessie van vri­jdag (grote expi­ratie) waar alle sep­tem­ber con­tracten afliepen en dat meteen een van de 4 druk­ste sessies van het jaar was hebben we veel…

  21 september 2020, 08:29 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Cashen Cashen Cachen !

  De verkoop­golf zet zich tot op vanocht­end zicht­baar door. De tekenin­gen willen u alle Short-win­sten lat­en binnenhalen.

  21 september 2020, 07:56 | Polleke | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Een greep uit de Dow Jones

  Helaas mogen we in de loop van de week herfst­weer verwacht­en. Ook op de beurs begint het er wat grauw­er uit te zien. We lopen van­daag langs de Dow Jones…

  21 september 2020, 07:25 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 38 / 2020
 • ...
  TA AEX, RD, VW, Adyen en Akzo

  Omdat het zo’n mooie dag is hier (ik weet niet hoe het in Ned­er­land is) kri­jgt u van­daag niet vier maar vijf grafieken! Vier grafieken uit Ned­er­land en een bonusgrafiek…

  19 september 2020, 14:32 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Expiratie drukt de markt even, later herstel

  Tij­dens de Quadru­ple Witch­ing sessie van vri­jdag waar alle sep­tem­ber con­tracten aflopen en het een van de 4 druk­ste sessies was in het jaar hebben we veel druk omlaag gezien…

  19 september 2020, 12:51 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Kanshebbers uit de AMX

  De AMX heb ik nog niet vaak belicht, ter­wi­jl dit een index is waar ook kan­srijke aan­de­len in terug te vin­den zijn. Deze index is net wat volatiel­er dan de…

  18 september 2020, 08:50 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq verder omlaag, DAX beperkt de schade

  De Dow Jones ver­loor na eerder veel dieper in het rood te hebben ges­taan uitein­delijk 130 pun­ten (0,5%) ter­wi­jl de SP 500 met 0,8% omlaag moest. De Nas­daq lag opnieuw…

  18 september 2020, 08:45 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA 4 interessante aandelen

  Vier aan­de­len uit de AEX ga ik met u bespreken. Ik heb ze gekozen om uiteen­lopende rede­nen. Zo kan het ene aan­deel er slecht bijliggen, het andere pri­ma en weer…

  17 september 2020, 13:45 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Na FED toelichting toch een draai omlaag

  De Dow Jones sloot amper in de plus met 37 pun­ten winst, dat is veel min­der dan de plus 360 pun­ten die er net na 20:00 op de bor­den verscheen…

  17 september 2020, 08:27 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Veel onzekerheden blijven, markt reageert op hoop

  De Dow Jones sloot nage­noeg vlak de sessie af gis­teren ter­wi­jl de Nas­daq verder opliep en 1,2% hoger uitk­wam, de SP 500 deed het met een winst van 0,5% ook…

  16 september 2020, 08:14 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Een aantal financials uit de AEX

  De afgelopen weken is het iet­wat rustig omtrent de finan­cials uit de AEX. Tijd om een aan­tal bedri­jven uit deze sec­tor onder de loep te leggen. Daar­naast pakken we ook…

  16 september 2020, 06:48 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Arcelor Mittal uitgebreid

  Afgelopen zater­dag maak­te ik een uit­ge­brei­de analyse van de AEX. Deze manier van analy­seren sprak lez­er Mis­ter bluesky waarschi­jn­lijk aan, want in zijn reac­tie ver­zocht hij Arcelor Mit­tal op dezelfde…

  15 september 2020, 14:42 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street hoger, Europa stapje terug

  Wall Street kende door een M&A dag (Merg­er and Acqui­si­tions) een sterk ver­loop, vooral bij de Nas­daq zien we een ste­vig her­s­tel na de slechte week waar de cor­rec­tie meer…

  15 september 2020, 08:32 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt herpakt zich stevig via de futures, nu opening afwachten

  Een ste­vige plus zien we via de futures van­mor­gen, ook Europa zal hoger starten maar de Tech aan­de­len trekken zich op via de Nas­daq futures die zo’n 180 pun­ten hoger…

  14 september 2020, 08:32 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Up- en downtrends in de AEX

  Van­daag pakken we nog een paar inter­es­sante aan­de­len uit de AEX erbij. Met een retail vast­goedbedri­jf, verzek­er­aar en een biotech bedri­jf zijn de sec­toren mooi gespreid. De bedri­jven welke wij…

  14 september 2020, 07:43 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 37 / 2020
 • ...
  TA AEX uitgebreid

  Op deze zater­dag wil ik u meen­e­men hoe ik een aan­deel of in dit geval een index graag bek­ijk. Ik begin naar het grote plaat­je te kijken a.d.h.v. de maandgrafiek…

  12 september 2020, 15:55 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - AEX stelt zich afwachtend op

  Het lijkt erop dat de afgelopen weken wat zand in de motor van de AEX is gekomen. Sinds de 584 aangetikt is, lijkt de index opzoek naar nieuwe impulsen. Of…

  11 september 2020, 08:28 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street wederom fors lager

  Wall Street kende een wilde sessie don­derdag waar na eerst een hogere open­ing er flink ter­rein werd pri­js­geven. Het voors­tel om nieuwe ste­un uit te rollen door de Repub­likeinen werd…

  11 september 2020, 08:14 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Most loved S&P 500 companies

  Ik liep tegen een lijst­je aan met de most loved stocks on Wall Street”. Al lezend ging het om de Most loved S&P 500 com­pa­nies”. Het lijst­je bestaat uit 1

  10 september 2020, 14:47 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sterke sessie Europa, Wall Street veert op na slechte dagen

  Dat er her­s­tel zou komen was te verwacht­en maar nu is het de vraag wat we net achter de rug hebben? Was die dal­ing een cor­rec­tie of was dat het…

  10 september 2020, 08:12 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Nederlandse tech ook in zwaar weer

  De NAS­DAQ wist gis­ter weer een min van meer dan 4% aan te tikken. De Ned­er­landse tech aan­de­len hebben hier ook last. Van­daag bek­ijken we hoe Adyen, Pro­sus en Just…

  9 september 2020, 08:05 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq test belangrijke steun, markten in correctie

  Weer een ste­vige dal­ing op Wall Street de eerste sessie van de week want maandag bleef alles dicht daar door Labor Day. Er was amper houden aan al wist alles…

  9 september 2020, 06:22 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, ASML, Philips en ASM International

  Een goede­mor­gen toegewenst vanu­it een zon­nige locatie en voor u waarschi­jn­lijk een goedemid­dag. Ik loop van­daag langs een index en drie aan­de­len uit die index. De index is de AEX

  8 september 2020, 14:16 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Europa stevig herstel, Nasdaq futures blijven ver achter

  Voor wat betre­ft Europa een groene maandag net als de weken ervoor, Wall Street deed dus niet mee maar de Dow future kon wel mee omhoog in tegen­stelling tot de…

  8 september 2020, 07:54 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA rondje belangrijke indices

  Van­daag wil ik met u een rond­je langs de belan­grijke indices mak­en. Ik bek­ijk de Nas­daq, de Dow Jones, de S&P 500 en de AEX. Wereld­wi­jd stelt de AEX natuurlijk…

  7 september 2020, 14:14 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street dicht vandaag, futures wel lager

  Wall Street dicht van­daag door Labor Day, de futures lopen wel tot 18:00 en die lat­en zien dat er nog druk op de Nas­daq zit, de cor­rec­tie daar lijkt nog…

  7 september 2020, 08:05 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Amerikaanse tech rally ten einde?

  Afgelopen week hebben we flink wat geweld gezien in de tech­sec­tor. Ameri­ka sleurde Europa eigen­handig mee omlaag. Zo zien we maar weer dat een beleg­ger op elk sce­nario voor­bereid moet…

  7 september 2020, 07:29 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 36 / 2020
 • ...
  Best heftig dagje, we hebben er wat winst mee kunnen binnenhalen

  Wat een week, een­t­je dat eraan zat te komen en waar sec­tor rotatie amper meer wil lukken des­on­danks de pogin­gen die ik heb gezien. Uit­er­aard loopt de VIX weer fors…

  5 september 2020, 10:40 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Stevige terugval Nasdaq en trok de rest mee omlaag

  De hoogvliegers moesten duidelijk een dikke jas uit­doen gis­teren, het­geen ik al een tijd­je aankondig dat als het zal zakken het met geweld zou gebeuren en zo geschiede. De vraag…

  4 september 2020, 08:08 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wat doen onze Zuiderburen?

  USMar​kets​.nl heeft bezoek­ers van over heel de wereld maar zek­er ook uit Bel­gië. Het is dus niet meer dan logisch dat ik af en toe Bel­gis­che aan­de­len in mijn column…

  3 september 2020, 14:50 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Scheurtjes bij Nasdaq? Dow stevig vooruit deze keer

  Een sterke sessie voor de tra­di­tionele markt, de zoge­naamde oude aan­de­len als indus­trie en de banken om er een paar te noe­men maar ook de chip­sec­tor deed het goed met…

  3 september 2020, 08:06 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Sell in may and go away....

  U weet het wel toch: Sell in May and go away? Maar kent u ook het ver­volg? Sell in may and go away but remem­ber to come back in september!!…

  2 september 2020, 13:50 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Nasdaq trekt door zonder om te kijken, Europa blijft haperen

  De diver­gen­tie tussen tra­di­tion­eel en tech­nolo­gie ofwel enkele aan­de­len die de hoogvliegers bli­jven is extreem, ongek­end in feite en zit­ten nog steeds in een ongek­ende bubbel. Het zijn nog altijd…

  2 september 2020, 07:51 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Commodities & indices

  Tijd voor een kort rond­je langs ver­schil­lende com­modi­ties en indices. In de cat­e­gorie com­modi­ties pakken we Gold en Brent erbij. Bij de indices kijken we even kort naar de Dow…

  2 september 2020, 06:48 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Tesla en Apple vliegen verder door, Europa lager

  Keek u ook vol ver­won­der­ing hoe het mogelijk is dat Apple en Tes­la na de split zo makke­lijk doorsti­j­gen en nieuwe records neerzetten? Hoe dan ook, ik in ieder geval…

  1 september 2020, 08:01 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 762