Intermarket Analyse november 2020
  Week 49 / 2020
 • ...
  Winstnemingen na stevige rally?

  Van­daag geen groene maandag zo te zien, alle indices lev­eren in als we naar de futures kijken. Gebrek aan nieuws, Trump die weer uit zijn schulp kruipt en nog steeds…

  30 november 2020, 08:33 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Amerikaanse indices en olie

  We gaan langza­am aan de laat­ste han­dels­maand van dit bewogen jaar in. Vooral bij de Amerikaanse indices zien we record­standen op de bor­den staan. Lat­en we even langs deze indices…

  30 november 2020, 06:57 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 48 / 2020
 • ...
  Weekend update: Lege markt stuwt indices nog wat hoger

  De sessie van vri­jdag stelde eigen­lijk niet zoveel voor, Wall Street met een halve vri­je dag en Europa wist niet zo goed welke kant het op moest dus werd de…

  28 november 2020, 11:02 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, ABN, Microsoft en Aegon

  In deze col­umn van zater­dag wor­den de vol­gende vier grafieken geanaly­seerd: de AEX, Microsoft, ABN en Aegon. Microsoft is op ver­zoek van een lez­er. Hier waar ik zit is het…

  28 november 2020, 10:07 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street vandaag halve sessie, Europa rond zware weerstand

  Europa dat het alleen moest doen gis­teren bleef wat hangen rond het slot van woens­dag, niet veel veran­derin­gen dus behalve wat aan­de­len die wat hoger wis­ten te sluiten. De AEX

  27 november 2020, 07:42 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, RD, Barrick Gold en Wolters Kluwer

  Van­daag 4 grafieken waar­van twee op ver­zoek van lez­er Poly­glot. De twee ver­zoeknum­mers zijn Bar­rick Gold en Wolters Kluw­er. Ik heb zelf gekozen voor de AEX en Roy­al Dutch Shell…

  26 november 2020, 09:43 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Wall Street dicht vandaag, Europa vlak tot lager?

  Thanks­giv­ing in de VS van­daag, eens zien of Europa het alleen kan red­den met een verdere sti­jging, of komen er dan toch ein­delijk wat win­st­ne­min­gen. Nog­maals, alles draait op hoop…

  26 november 2020, 08:10 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Alles en iedereen bullish, nooit eerder zo massaal !!!

  Het valt me steeds meer op dat alles en iedereen zo bull­ish is, wordt en bli­jft. Sim­pele reden, er is geen alter­natief, dan maar aan­de­len kopen ook al staan ze…

  25 november 2020, 08:14 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA DSM, Olie, Nokia en Zilver

  Net als afgelopen zater­dag zijn alle grafieken van­daag op ver­zoek. Lez­ers ver­zocht­en naar DSM, zil­ver, olie en Nokia te kijken, dus hier komen ze.Wilt u nog even de ver­zoeknum­mers van…

  24 november 2020, 09:15 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Trump laat het los, markt puur op nieuws gedreven

  Als we alles bij elka­ar optellen zien we ongeveer 10 – 12% sti­jging door nieuws, hoop en ver­lan­gen naar meer. Dat bli­jft hoe dan ook gevaar­lijk of men het wil of niet…

  24 november 2020, 08:25 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Hogere start, AEX kan nieuwe tussentijdse top zetten

  Een tra­di­tionele groene maandag zo te zien via de futures en een hogere slot in Azië van­mor­gen waar de Nikkei (Japan) dicht bleef door een feestdag. Wall Street laat via…

  23 november 2020, 08:40 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Financials op hun tijdelijke top?

  Het einde van novem­ber is alweer in zicht. Mogen we ons nog opmak­en voor een ein­de­jaarsral­ly of hebben we die al gezien? We begin­nen deze week in ieder geval met…

  23 november 2020, 08:13 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 47 / 2020
 • ...
  Weekend update: Wall Street nog stap terug, AEX weer boven de 600

  Een week met wis­se­lende uit­sla­gen want Wall Street moest een stap­je terug na de voortr­e­f­fe­lijke start van de week afgelopen maandag, Europa daar­ente­gen liet over de gehele week opnieuw plussen…

  21 november 2020, 10:55 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Unilever,, Goud, Sligro en Fuelcell Energy,

  Net als in de col­umn van afgelopen don­derdag (Gala­pa­gos, Ahold-Del­haize, Plug Pow­er en CM​.com) komen er van­daag vier grafieken voor­bij. Ook weer op ver­zoek van lez­ers van mijn col­umn. De…

  21 november 2020, 09:34 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Dow lager, rotatie richting technologie

  Het viel op dat de Nas­daq zich weer leent voor sec­tor rotatie want de index liet een betere per­for­mance zien dan de rest. En zo bli­jven beleg­gers tussen wal en…

  20 november 2020, 12:00 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Galapagos, Ahold, Plug Power en CM.com

  Als u nor­maal al niets snapt van mijn keuzes voor grafieken, dan is dat van­daag hele­maal het geval. Het is namelijk zo dat er heel veel ver­zoeken zijn bin­nengekomen en…

  19 november 2020, 09:43 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Markt geraakt langzaam weg van topzone

  De Dow Jones en de SP 500 sluiten 1,2% lager, de Nas­daq ver­loor gis­teren 0,8%. In Europa zien we amper een veran­der­ing, de AEX sluit de sessie vlak af terwijl…

  19 november 2020, 08:25 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Meest verhandeld in de VS

  Van­daag gaan we dieper in op een dri­etal aan­de­len uit de VS welke in het rijt­je meest ver­han­deld staan. Opval­lend is dat twee van deze aan­de­len actief zijn in de…

  18 november 2020, 22:11 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Twijfel rond topzone, markten kunnen inleveren

  Een matige sessie in Europa ter­wi­jl Wall Street ook wat gas terug nam na de recente ste­vige ral­ly die ruim 2 weken duurde. Toch enkele opval­lende aan­de­len, eerst Tes­la dat…

  18 november 2020, 08:30 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, AB Inbev, Alfen en Pharming

  Driek­wart van de inhoud van mijn col­umn van van­daag heeft u te danken aan lez­er 040. Hij ver­zocht mij te kijken naar de grafieken van AB Inbev, Pharm­ing en Alfen…

  17 november 2020, 09:30 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Dow klimt richting de 30K, let op zware weerstand

  Een sterke start van de week wederom door vac­cin nieuws, er staan er nu al 2 klaar die goed blijken te werken. De vraag bli­jft natu­urlijk wan­neer ze bij het…

  17 november 2020, 08:17 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Weer een groene maandag? Futures hoger vanmorgen

  Het ziet eruit dat we ook van­daag starten met plussen wat betre­ft de indices zow­el in Europa als op Wall Street. Na het sterke slot van vri­jdag op Wall Street…

  16 november 2020, 08:03 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - AMX aandelen met stevig groeipotentieel

  Afgelopen han­del­sweek was het een genot om te zien hoe de beurs reageerde op het vac­cin nieuws. Ik heb veel mooie beweg­in­gen gezien toen ik de dag­grafieken van de verschillende…

  16 november 2020, 07:32 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 46 / 2020
 • ...
  Weekend update: Realistisch blijven of blind de markt op?

  Wat een vreemde week die in teken stond van de duidelijke over­win­ning van Biden en het nieuws over een werk­end vac­cin dat ergens vol­gend jaar gedeel­telijk beschik­baar zal komen. Daar…

  14 november 2020, 10:56 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA ING, Heineken, KPN en Randstad

  Op deze zater­dag ga ik met u naar vier aan­de­len kijken. Vier aan­de­len uit de AEX die er ieder op hun eigen manier tech­nisch goed bijliggen. Alle vier zijn ze…

  14 november 2020, 09:00 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Terugval op Wall Street, DAX krijgt het moeilijk

  Wall Street kreeg het moeil­ijk door dat het aan­tal besmet­tin­gen fors toe­neemt in de VS, weer 142.279 nieuwe besmet­tin­gen wer­den er gereg­istreerd en het aan­tal slachtof­fers gaat richt­ing de 250.000

  13 november 2020, 08:36 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA Philadelphia Semiconductor Index and Nasdaq

  In de tweede col­umn van van­daag kijk ik naar twee Amerikaanse indices: de Nas­daq en de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index. In mijn eerste col­umn van van­daag keek ik op ver­zoek van…

  12 november 2020, 09:37 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA TT = TomTom

  Van­daag schri­jf ik twee aparte analy­ses en de eerste is over Tom­Tom. Bij de tweede analyse schri­jf ik in ieder geval over de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index en een nog te…

  12 november 2020, 08:49 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  AEX ruikt even aan de 600 punten, Dow iets terug

  De AEX bereik­te gis­teren even­t­jes de 600 pun­ten grens, vooral de recente ral­ly vanaf de bodem die op 30 okto­ber net onder de 530 pun­ten uitk­wam is er een­t­je die…

  12 november 2020, 08:11 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Switch van tech naar industrie

  We zien momenteel een grote switch van de tech naar de tra­di­tionele sec­toren zoals banen, energie, reizen, indus­trie en phar­ma. Op de economie gere­la­teerde sec­toren omdat er een vac­cin is…

  11 november 2020, 07:55 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA geëxplodeerd

  Soms is het moeil­ijk een index of aan­deel te kiezen om in mijn col­umn over te schri­jven. Er zijn dan geen inter­es­sante ontwik­kelin­gen, grafieken liggen er saai bij. Soms word…

  10 november 2020, 08:44 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Biden, vaccin, sentiment ... het kon niet op gisteren

  Wat een sessie, ik kan zeggen dat we dit nog amper hebben meege­maakt zo rond lunchti­jd, de Dow Jones sprong in een min­u­ut tijd zo’n 1000 pun­ten hoger na dat…

  10 november 2020, 08:29 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Futures hoger, Wall Street dicht bij topzone

  Na de sterke week die we achter de rug hebben start de week opnieuw sterk na dat bek­end werd gemaakt dat Biden de verkiezin­gen heeft gewon­nen. Alle indices gin­gen er…

  9 november 2020, 08:45 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Tech in de AEX

  Vorige week waren er flinke beweg­in­gen te zien in de tech­sec­tor, zow­el op nation­aal als inter­na­tion­al niveau. Tijd om even langs de eigen markt te lopen en een blik op…

  9 november 2020, 06:57 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • Week 45 / 2020
 • ...
  Weekend update: Sterkste week sinds april, de top kan er nu staan

  Een sterke week hebben we achter de rug, alle indices gin­gen er fors op vooruit al kwam er vri­jdag even een terug­val op gang, richt­ing het slot werd die weer…

  7 november 2020, 09:27 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA koersinvloed verkiezingen op beurzen

  Een rond­je langs de velden om te kijken wat de invloed van de Amerikaanse pres­i­dentsverkiezin­gen is op de indices wereld­wi­jd. Op dit moment lijkt Biden te gaan win­nen, maar niets…

  7 november 2020, 08:19 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Vandaag witte rook? Of nog via rechter en hertellingen?

  We zijn er nog niet, Biden bli­jft groeien en zal wel een extra staat win­nen maar in andere stat­en bli­jft het een too close to call” sit­u­atie. Waar hij eerder…

  6 november 2020, 07:55 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA AEX, RD, Heineken, Nokia en Ericsson

  Ter­wi­jl Ameri­ka nog aan het tellen is en Biden een voor­sprong lijkt te hebben en het afwacht­en is of er nog iets uit de hoge hoed wordt getoverd al dan…

  5 november 2020, 08:46 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Spannend maar er komt duidelijkheid, ze zijn er bijna uit in de VS

  Even een overzicht van hoe het er voor staat momenteel in de VS wat betre­ft de verkiezin­gen, we zijn er nog niet maar het ziet er plots hele­maal anders uit…

  5 november 2020, 08:32 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - USA, buy the dips?

  Na een peri­ode van flinke min­nen lijkt de beurs de afgelopen twee dagen weer hele­maal op te lev­en. Is dit het moment om de dips op te kopen? Het lijkt…

  4 november 2020, 07:31 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA de grote dag en de US indices

  Het is verkiez­ings­dag en dan lijkt het me een goed idee om eens naar de VS te kijken. Ik wan­del langs de drie belan­grijk­ste indices en pak en pas­sant Gilead…

  3 november 2020, 08:57 | Marcel Bronner | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Spanning neemt toe, wie weet kennen we de uitslag over 24 uur?

  Van­daag de grote dag in de VS waar van­daag de verkiezin­gen plaatsvin­den, of er ook een uit­slag gaat komen mor­gen­vroeg (in de nacht) is maar zeer de vraag want niemand…

  3 november 2020, 08:18 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  Week van de waarheid, wie wint er in de VS? Beurzen wel zwak ...

  De week van de waarheid, mor­gen in de VS de laat­ste kans om een nieuwe pres­i­dent te verkiezen, wie de win­naar wordt valt af te wacht­en en het kan nog…

  2 november 2020, 08:22 | Trader Guy | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1
 • ...
  TA - Interessante charts uit de AEX

  We gaan alweer novem­ber in, een nieuwe maand met nieuwe kansen. De AEX is wat aan het sluimeren maar we bli­jven opzoek naar inter­es­sante kansen op basis van tech­nis­che analyse…

  2 november 2020, 06:40 | Mister Jordan | Technische Analyse | x gelezen | (3) | 1

totaal aantal arikelen: 863