...

TA AEX, Vopak, ASML, ASMI, Prosus en Baidu

7 september 2021, 13:22 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Onafhanke­lijkhei­ds­dag in Brazil­ië, Indepedên­cia do Brasil. Laat me eens weten hoe de bericht­gev­ing in Ned­er­land is, als u daar tijd voor heeft. Ik heb in ieder geval tijd voor het bek­ijken van zes grafieken. Daarmee hoop ik lez­ers Dowjones, ted.hulsman en Mis­ter bluesky een plezi­er te doen!


Wat in het vat zit verzu­urt niet schreef ik de vorige keer al. Belofte maakt schuld, dus van­daag komen een aan­tal grafieken voor­bij die ergens vorige week al zijn aangevraagd.

Lez­er ted.hulsman had Just Eat, Hei­j­mans en Vopak aangevraagd. Just Eat en Hei­j­mans zat­en al in de col­umn van afgelopen zondag, rest Vopak. Wilt u overi­gens de col­umn van zondag nog even teruglezen, klik dan op de vol­gende link: Roy­al Dutch, Goud, Zil­ver, B2Gold, Hei­j­mans en Just Eat Take­away.

Als u mijn columns regel­matig leest dan herkent u het al in de grafiek van Vopak, jawel: een dal­end trend­kanaal. Zie de rode dal­ende band­breedte. Als u vin­dt dat het roze is dan geef ik u gelijk. In mijn grafieken­pro­gram­ma kies ik rood en het pro­gram­ma ver­taalt dat naar roze. Ik kan er ook niets aan doen. Wel, lagere top­pen en lagere bodems voor­spellen niet veel goeds. Rechts op de grafiek ziet u een kleinere band­breedte met daarbin­nen een dap­pere poging tot enkele hogere bodems en hogere top­pen. U ziet, ik weet meestal wel iets posi­tiefs te vinden!

Wil ik deze grafiek (lees Vopak) terugvin­den in mijn porte­feuille? Née. Kor­ter kan het antwo­ord niet. Wan­neer ga ik inter­esse kri­j­gen in deze grafiek? Dat zal pas gebeuren als de oran­je lijn opwaarts wordt door­bro­ken. De oplet­tende lez­er zal dan opmerken dat in dat geval het dal­ende trend­kanaal per defin­i­tie opwaarts is verlaten. 

Dan ga ik nu naar het inlossen van de schuld aan Mis­ter bluesky met de grafieken van Pro­sus en Baidu.

Baidu is iets aan het ver­beteren of zo u wilt: de grafiek ligt er iets min­der slecht bij. Het dal­ende trend­kanaal is opwaarts ver­lat­en (goed nieuws) en er staat een hogere bodem en hogere top en dat is ook goed nieuws.

Als tech­nisch anal­ist word ik pas vrolijk­er van Baidu als de rode hor­i­zon­tale lijn opwaarts wordt door­bro­ken. Dat zou een klein koopsig­naalt­je opleveren.

Pro­sus ligt er inmid­dels ook min­der slecht bij. Ik meld de vol­gende wapenfeiten:

- de koers heeft het dal­ende trend­kanaal verlaten

- er staan hogere bodems en hogere toppen 

- ik kan een sti­j­gend trend­kanaalt­je tekenen.

Koop ik Pro­sus dan direct? Née, ik wil Pro­sus eerst door de oran­je weer­stand­sli­jn zien breken en er zijn wel mooiere grafieken! Met die laat­ste opmerk­ing maak ik een brugget­je naar de vragen/​opmerkin­gen van lez­er Dowjones. Hij (of zij of het, je weet het tegen­wo­ordig niet meer) vroeg welke dan die mooiere grafieken zijn. Ja, die zijn er, ik laat er drie zien.

De eerste is die van de AEX. Wilt u de recente uit­ge­brei­de analyse van de AEX nog even teruglezen, klik dan op deze link. De koers van de AEX bevin­dt zich in een sti­j­gend trend­kanaal en zet all-time-high na all-time-high neer. Let op de hogere bodems en hogere top­pen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Lekker bli­jven zit­ten en elke dag, indi­en nodig, even uw stop aanpassen.

De grafiek van ASML is ook mooi. We zien hier twee sti­j­gende trend­kanalen en een serie hogere bodems en hogere top­pen. Rechts op de grafiek ziet u dat de koers het grotere sti­j­gende trend­kanaal opwaarts heeft ver­lat­en. Op naar nog hogere niveaus! 

Houd er reken­ing mee dat de koers iets kan teruglopen en wel naar de boven­z­i­jde van het onlangs ver­lat­en trend­kanaal. Dit zou gezond en nor­maal zijn en kan zelfs een koopsig­naal voor spi­j­top­tan­ten opleveren. 

Nog een voor­beeld van een mooiere grafiek is boven­staande, die van ASM Inter­na­tion­al. We zien een mooi sti­j­gend trend­kanaal met een geweldige serie hogere bodems en hogere top­pen. U weet het nog wel: The Trend is Your Friend. 

Een kant­teken­ing hier is dat de koers van ASMI zich hele­maal bovenin het sti­j­gende trend­kanaal bevin­dt. Houd u dus reken­ing met een stap­je terug en ook dat kan weer een (hernieuwd) koopsig­naal opleveren. 

De vol­gende vraag van lez­er Dowjones of ik favori­eten heb en of ik zelf beleg. Ik meen me te herin­neren dat ik bin­nen mijn pen­sioen beleg. Verder beleg ik niet, ik ben meer een trad­er. Op basis van grafieken (dat zal geen ver­rass­ing zijn!) kies ik mijn trades voor enkele minuten of enkele uren tot dagen. Zon­der uit­zon­der­ing met een stop. Bij het aan­gaan van de trade is dat een stop loss die als het goed gaat veran­dert in een prof­it stop.

Overi­gens trade ik op moment van schri­jven niet en daar­bij schakel ik u als lez­er in. Wie kan mij een bro­ker aan­beve­len die snel is, betrouw­baar met een sta­biel sys­teem. Het hoeft niet de aller­goed­koop­ste te zijn, als het kopen en verkopen maar duidelijk en super­snel is. Welke lez­er heeft een goede bro­ker en kan mij die aan­beve­len? Ik zie uw reac­ties graag hieron­der bij de reacties.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

7 september 2021, 16:17

Ben zeer tevreden over Binck, mn. ProTrader, moet afwachten wat Saxo gaat worden.

(0)
7 september 2021, 15:25

Ik ben wel tevreden met DEGIRO

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.