...

TA Delta Airlines, Akzo, Heineken, AEX, Proximus, Akzo en Aperam

8 oktober 2022, 08:42 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Er zijn weer ver­zoeken bin­nengekomen! Daar­naast enkele grafieken door mijn eigen fan­tasie te gebruiken. Lat­en we zon­der dralen maar direct van start gaan.


Aper­am op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ja, wat ga ik hier nu over schri­jven? Posi­tief, omdat de koers opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal is ontsnapt? Of negatief, omdat de kans op de voortzetting van de neer­waartse trend lev­ens­g­root aan­wezig is? Mocht ik moeten kiezen dan is het negatief.

De slotko­ers van vri­jdag lag weer lager dan de voor­bi­je vier beurs­da­gen en ter­nauw­er­nood op de bovenkant van het dal­end trend­kanaal. Best een aan­deel om even op de watch­list te zetten, maar voor nu wil ik dit aan­deel niet hebben.

Heineken:

In vergelijk­ing met veel aan­de­len ligt Heineken er niet eens zo slecht bij. Ik schri­jf echter niet dat Heineken er goed bij ligt.

Er is geen ruimte voor Heineken in mijn porte­feuille. Als u het aan­deel heeft kunt u bli­jven zit­ten, mits u er een stop onder legt.

Prox­imus op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Natu­urlijk wil ik wel naar Prox­imus kijken geen enkel prob­leem. Dit is de eerste dag­grafiek ooit die ik in mijn col­umn zet zon­der lijn­t­jes te hebben getrokken. De reden lijkt me wel duidelijk. 

Vri­jdag sloot Prox­imus op de laag­ste koers sinds haar bestaan, dat zou 2004/ 2005 moeten zijn voor zover ik kon natrekken. Mocht er nog iemand dit aan­deel hebben dan heeft die per­soon een onwaarschi­jn­lijke hoeveel­heid verkoopsig­nalen op basis van tech­nis­che analyse genegeerd en moet de per­soon nu op de blaren zitten.

Heeft u Prox­imus niet, laat dat dan zo op basis van deze grafiek!

Ter­wi­jl ons kabi­net nog maar weer eens ruim een mil­jard extra uit­trok voor het kli­maat­prob­leem” en ik het bedrag extra voor asiel­zoek­ers niet eens durf op te schri­jven, daar­naast ons eigen volk in de kou laat, let­ter­lijk en figu­urlijk, den­der ik door naar de vol­gende chart. 

Akzo op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik zou kun­nen schri­jven dat Akzo opwaarts is ontsnapt aan het rode dal­ende trend­kanaal en de bovenkant op slot testte kan ik er direct aan toevoe­gen dat ik dat van weinig waarde acht. Tot nu toe zie ik alleen maar lagere top­pen en lagere bodems en ik zie niets in de grafiek waarom dat pro­ces zou moeten eindigen.

AEX (dag­grafiek, deel 3 in een serie van 3): 

Ter­wi­jl ik de grafiek samen­stel kunt u alvast de vorige twee recente analy­ses teruglezen.

Klik hier voor de maand­grafiek van de AEX
Klik hier voor de week­grafiek van de AEX

Dit is een dag­grafiek weergegeven met behulp van Japan­ese Can­dle­sticks. De afgelopen week schoot de index met een gap omhoog, zie de rode pijl en afgelopen vri­jdag werd de gap geclosed zoals dat in goed Ned­er­lands heet.

Ik zou er niet raar van staan te kijken als bin­nenko­rt de groene hor­i­zon­tale ste­un zou sneuvelen. 

Delta Air Lines:

Als deze chart het onder­houd aan de vlieg­tu­igen door de tijd zou weergeven dan zou ik niet meer met Delta dur­ven vliegen. Gelukkig is het slechts de koers.

Klaar voor de sloop, de koers dan. Ik wil op basis van deze grafiek Delta absolu­ut niet in mijn porte­feuille. Als ik goed heb meegeteld wil ik geen van de zes aandelen/​indices van van­daag in mijn portefeuille.

Ik zie u alle­maal dins­dag weer?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.