...

TA Nasdaq, AEX, Zilver, Barrick en RD

20 juli 2021, 07:41 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Goede­mor­gen!
Vijf grafieken van­daag, van indices, aan­de­len en edel­metaal. Voor­bij komen de AEX en de Nas­daq, RD en Bar­rick Gold en dan werp ik ook nog een blik op het zil­ver. Zullen we maar direct van wal steken?


Ik begin met de indices en als eerste kijk ik naar de AEX. De AEX had gis­teren een bad day at the office. De AEX leverde fors in, zette een gap neer en sloot laag in de range van de dag. Alhoewel gedurende de dag het ter­rein onder de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn werd verk­end, wist de index er toch nog op te sluiten. Dan moet ik ook nog melden dat de rode hor­i­zon­tale lijn neer­waarts werd uitgenomen.

Al met al niet een beweg­ing waar de meesten op zat­en te wacht­en. Bij de blauwe pijl ziet u de test van de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Als de beurs lat­er van­daag open gaat, verwacht dan een verdere test van de ste­un­li­jn. Kijk­end naar de hele slechte beweg­ing van gis­teren zal er van­daag een zeer felle stri­jd ont­bran­den tussen de bulls en de bears.

De Nas­daq overk­wam gis­teren iets soort­gelijks. Deze Amerikaanse index zak­te ook weg, ook met een gap. Bij de groene pijl ziet u dat de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn aan een test werd onder­wor­pen. Van­daag zal bij de Nas­daq net als bij de AEX de stri­jd tussen bulls en bears hoog oplaaien. We kun­nen er nu al bij­na vergif op innemen dat de groene ste­un­li­jn intra­day neer­waarts zal wor­den doorbroken. 

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky de grafiek van Bar­rick Gold. Zow­el Mis­ter bluesky als Bar­rick Gold komen vak­er voor­bij in mijn col­umn, zou daar een ver­band tussen zijn?!? Heeft u nu net als hem favori­eten die u hier graag voor­bij ziet komen? Maak het dan even ken­baar onder bij de reacties.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Als ik het aan­deel in porte­feuille zou hebben, dan zou ik er ten eerste reken­ing mee houden dat het groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn­t­je gaat sneu­ve­len en ten tweede me afvra­gen wat ik dan zou doen. Ik hoop natu­urlijk dat het een ges­laagde test van de groene ste­un­li­jn gaat wor­den, maar daar heb ik op dit moment een hard hoofd in. Oppassen dus!

In het week­end heb ik twee columns geschreven. Wilt u die nog bek­ijken, klik dan op de vol­gende links:

1. Apple, Aliba­ba, Flow Traders, Crowd­strike en Enphase Energy

2. RD, Goud, Pro­sus, AEX en Gatos Silver

Hier­boven ziet u de grafiek van zil­ver. Na een sti­j­gend trend­kanaal ziet u de val daaruit gevol­gd door een serie lagere top­pen en lagere bodems. Hele­maal rechts op de grafiek wordt er gew­erkt aan weer een lagere bodem. Ik heb de rode dal­ende trendli­jn over twee top­pen getekend.

Op moment van schri­jven zie ik geen enkele aan­lei­d­ing om zil­ver in porte­feuille te hebben.

Maakt de grafiek van Olies ons dan blij? Née, ten­z­ij u short zat. U was al een beet­je voor­bereid op de beweg­ing van maandag in de col­umn van zater­dag. Dat het echter in één dag met een felle streep naar bene­den zou gebeuren verwachtte ik ook niet.

Nu is het hopen dat de paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn het gaat houden. Dat die ste­un in ieder geval intra­day gaat sneu­ve­len, daar zou ik vergif op dur­ven innemen. Belan­grijk­er is waar de koers van­mid­dag zal sluiten. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

21 juli 2021, 14:33

Beste Marcel,
Zou u Boskalis, BAM en Greenyard willen behandelen? Wat zijn daar logische stoploss niveaus (m.a.w. het niveau waar een correctie overgaat in een dalende trend)?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.