...

TA RD, Philips, Adyen en Aegon

7 januari 2021, 13:35 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Goedemid­dag, van­daag ga ik met u naar vier aan­de­len uit de AEX kijken. U kri­jgt de tech­nis­che con­di­tie van Adyen, Aegon, Philips en Roy­al Dutch. Alle vier liggen ze er ver­schil­lend bij, lat­en we maar snel gaan kijken.

Mocht u de analyse van afgelopen dins­dag nog even willen teruglezen, klikt u dan op: Dow Jones, Nike, Microsoft en JPMor­gan CHase. 


Ik begin de col­umn van van­daag met het aan­deel Philips.

U ziet op dit gedeelte van de koer­shis­to­rie de twee top­pen die vlak voor Coro­na wer­den neergezet, op een haar na op gelijke hoogte. Coro­na zorgde voor een nose­dive” bij Philips, maar u ziet ook dat enkele maan­den lat­er, in juli, de koers alweer op het niveau van de top­pen van voor het virus was aan­be­land. En als we scher­p­er kijken dan zien we dat de koers zelfs iets hoger reik­te. Je zou zeggen dat Philips dan door zou kun­nen stomen, maar dat gebeurde niet.

Philips leverde na die top in juli in om ver­vol­gens pas is novem­ber weer in de buurt te komen van dat niveau in juli. Tot op dit moment lukt het de koers niet door te pakken. Rechts op de grafiek beweegt Philips bin­nen een zijwaartse trad­in­grange die ik de kleur groen heb gegeven.

Bin­nen die trad­in­grange heb ik de blauwe sti­j­gende trendli­jn getek­end en het zou heel sim­pel zijn: als de koers daar boven bli­jft, dan breken we vanzelf uit de trad­in­grange. Opwaarts wel te ver­staan. Op moment van schri­jven kan ik u nog niet aangeven of dat daad­w­erke­lijk staat te gebeuren. We zullen moeten afwachten.

Bez­it u Philips dan kunt u bli­jven zit­ten en van­daag rustig nadenken of u uw stop al dan niet aanpast. 

Ik neem u mee naar Adyen.

Op dit gedeelte van de koer­shis­to­rie ziet u niet of dit aan­deel al dan niet de top van voor Coro­na heeft uitgenomen. Wel ik kan u verk­lap­pen, dat was geen enkel prob­leem voor Adyen. Die top lag iets lager dan 900 euro en zie waar Adyen nu beweegt…recent werd ongeveer 1.950 aangetikt. Dat is meer dan 1.000 euro hoger. Als u dus op zoek bent naar bedri­jven die garen hebben gespon­nen van­wege de Coro­nacri­sis dan heeft u er hier een gevonden!

Na de kleine dip als eerste reac­tie op het virus is Adyen aan een indruk­wekkende opmars begonnen. Er wer­den bij­na onafge­bro­ken hogere bodems en hogere top­pen neergezet. Ik heb de blauwe lijn getrokken om te benadrukken dat de uit­braak een belan­grijke was. De licht­groene sti­j­gende trendli­jn ligt over de neergezette bodems. Dan staat er ook nog de rode trendli­jn die inmid­dels neer­waarts is door­bro­ken. Adyen is nu op een haar na aan­be­land bij de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en we mogen verwacht­en dat die lijn zijn werk als ste­un gaat doen.

Zit u in Adyen dan kunt u bli­jven zit­ten. Bedenk nu alvast wat u zou gaan doen mocht de licht­groene lijn neer­waarts wor­den door­bro­ken. Legt u daar uw stop of geeft u de koers iets meer ruimte?

Ik ga naar het vol­gende aan­deel: RD.

Konin­klijke Olie komt regel­matig voor­bij in mijn columns en niet alleen omdat het een groot bedri­jf is en belan­grijk is in de AEX. Het is tevens omdat de koers steeds iets inter­es­sants laat zien.

Daar het aan­deel regel­matig wordt behan­deld in mijn columns ga ik er van­daag niet al te diep op in. Ik kan u wel ver­wi­jzen naar de diepte­analyse van Kon. Olie van 31 decem­ber 2020.

Ik heb hem van­daag als een van de vier aan­de­len meegenomen omdat de koers van Konin­klijke Olie gis­teren weer iets moois liet zien, de koers brak opwaarts door de hor­i­zon­tale lijn die sinds juni dienst deed als weer­stand. Dit betekent dat er weer meer ruimte naar boven vrijkwam. 

Aan de hand van de hor­i­zon­tale trad­in­grange kan ik een koers­doel van ongeveer 17,50 bereke­nen en laat dat nou net het niveau van de piek in juni 2020 zijn.

Ik ga door naar Aegon, dat aan­deel liet ook mooie din­gen zien.

Op dit gedeelte van de koer­shis­to­rie kunt u het net niet zien, maar de top voor COVID-19 was zo’n beet­je rond 4,25 en de reac­tie op het virus bracht de koers tot bij­na 1 euro 50. Met het gedeelte van de koer­shis­to­rie dat hier zicht­baar is wordt duidelijk dat het Aegon tot op de dag van van­daag nog niet is gelukt de top van eind 2019 te benaderen.

Toch ligt het aan­deel er zek­er niet slecht bij gezien twee recente ontwikkelingen:

1. de opwaartse door­braak van de paarse lijn die op ongeveer euro 3,05 ligt en

2. de door­braak van de weer­stand op euro 3,26.

Die laat­ste door­braak vond gis­teren plaats en daarmee komt weer meer ruimte vrij om verder te sti­j­gen. Rond 3,60 gaat Aegon weer een vol­gende weer­stand tegenkomen. Heeft u Aegon in uw porte­feuille, bli­jf dan rustig zit­ten, het enige is uw stop in de gat­en houden en zo nodig aanpassen.

Fijne voortzetting van uw donderdag.

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 januari 2021, 16:38

Waar ik bij Shell altijd naar ook naar kijk zijn de overige olieaandelen; je hebt ze al eens geanalyseerd. En dan staan er een aantal ook in de buurt van een dergelijke weerstand, alleen is Shell de eerste die hem weet te breken. Althans, is Shell de eerste, of loop Shell te hard van stapel? Ik ga er voorlopig vanuit dat Shell de eerste is, omdat ik verwacht dat olie dit jaar verder zal moeten herstellen. Maar ja, dat is boerenverstand en boerenverstand op de beurs werkt soms wel en soms niet.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.