Analyses en Beursblog


Hier de laat­ste tech­nis­che analy­ses en beursblogs.

 • ...
  Beleggers zoeken houvast met enorme volatiliteit, blijf opletten

  De markt bli­jft volop in beweg­ing door onzek­er­heid ron­dom de nieuwe vari­ant van het virus Omikron, gis­teren opnieuw een ste­vige terug­val waar­door de…

  vandaag om 06:25 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  7x gelezen  |  (0)
 • ...
  TA Nvidia, Nasdaq, RD, ING, AEX en Signify

  Er zijn weer aardig wat ver­zoeken bin­nengekomen. Zoveel zelfs dat ik ze niet in één col­umn kan behan­de­len. Ik heb er vijf voor van­daag gereserveerd…

  30 november 2021, 11:36 | Marcel Bronner |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  388x gelezen  |  (0)

 • ...
  Weer stevige daling op komst? Futures fors lager vanmorgen

  Van­mor­gen lagere futures door de onzek­er­he­den ron­dom de nieuwe Omikron vari­ant, dat beheerst nu de mark­ten. Gis­teren kwam er wel een her­s­tel op de…

  30 november 2021, 08:21 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  715x gelezen  |  (0)
 • ...
  Herstel op komst? Of nog lagere bodems door de volatiliteit?

  Van­mor­gen geven de futures een ruim her­s­tel aan maar het is nog maar de vraag of een fors hogere open­ing kan wor­den door­getrokken richt­ing het slot.…

  29 november 2021, 08:17 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  821x gelezen  |  (1)
 • ...
  TA - AEX en Corona gevoelige aandelen

  AEX Op een nieuwe Coro­na mutatie zit nie­mand te wacht­en. De afgelopen beurs­da­gen waren rood en pijn­lijk. De AEX viel bin­nen 1 handelsweek…

  29 november 2021, 08:06 | Mister Jordan |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  478x gelezen  |  (0)
 • ...
  Een stevige daling van de markten door meerdere angst aanjagers

  We verwacht­en een rustige week richt­ing de feestda­gen in de VS maar ziet u eens wat voor een week we achter de rug hebben. Nog­maals het bewi­js dat de…

  27 november 2021, 15:16 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  515x gelezen  |  (0)
 • ...
  TA Arcelor, AEX, Alfen, Boskalis en meer

  Ik ga een aan­tal ver­zoeken de revue lat­en passeren en antwo­ord proberen te geven op een goede vraag. De vol­gende drie aan­de­len zijn aangevraagd:…

  27 november 2021, 11:31 | Marcel Bronner |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  520x gelezen  |  (0) | 3
 • ...
  TA AEX, ASM int., Lufthansa, Aegon, PostNL en Investor

  Er zijn geen extra ver­zoeken, ik kan de ver­zoeken van het week­end behan­de­len én er zelf twee aan toevoe­gen. Van­daag is het niet nodig te…

  25 november 2021, 11:42 | Marcel Bronner |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  540x gelezen  |  (0) | 4
 • ...
  Weer diepe duik met herstel richting slot, AEX even onder de 800

  Opnieuw een ste­vige dal­ing gedurende de sessie met de AEX en de DAX even tot diep onder hun belan­grijke ste­un, richt­ing het slot krabbelde alles net…

  25 november 2021, 08:43 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  1025x gelezen  |  (0)
 • ...
  Volatiliteit neemt weer toe, Nasdaq en AEX krijgen klappen

  Nogal wat beweg­ing dins­dag en dat tij­dens een week waar je nor­maal gezien rustig achterover mag leunen wat betre­ft de beurzen, zo zien we weer dat er…

  24 november 2021, 08:54 | Trader Guy |  Technische Analyse,  Intermarket Analyse    |  623x gelezen  |  (2)

Resultaten 1 - 10 van 15464 artikelen
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.