Analyses en Beursblog


Hier de laat­ste tech­nis­che analy­ses en beursblogs.


 • ...
  Vervolg Seminar Swingtrading US Markets

  Er is op dit moment nog geen datum beschik­baar, wel wordt de work­shop bin­nenko­rt gegeven te Bode­graven. Via de nieuws­brief en de web­site wordt u op…

  15 oktober 2003, 14:15 | US Markets Redactie |  Overig    |  823x gelezen  |  (0)
 • ...
  Workshop Handelen op Wall Street

  Voor de Work­shop Het han­de­len op Wall Street met een Amerikaanse Bro­ker” is nog geen datum beschik­baar. U kunt zich wel alvast aan­melden, de…

  15 oktober 2003, 14:17 | US Markets Redactie |  Overig    |  858x gelezen  |  (0)
 • ...
  Tabellen

  Overzicht tabellen Steun/Weerstand nasdaqcomp S&P 500 Dow Ind.Avg Nasdaq100TrackingStock(QQQ) SemiIndex Weerstand...

  13 november 2003, 15:39 | US Markets Redactie |  Overig    |  338x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wat verstaat men onder Swingtrading

  Swing­trad­ing bestaat uit het han­de­len met aan­de­len op een vrij korte ter­mi­jn (3 tot 21 dagen) waar men posi­ties opneemt om een wints van 5 tot 10% te…

  8 december 2003, 18:55 | US Markets Redactie |  Overig    |  1174x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wolfijzers en schietgeweren

  Aan de hand van een gefin­geerde chart wordt aange­toond in welke valkuilen de argeloze of onvol­doende geïn­formeerde beleg­ger kan terecht komen. …

  9 december 2003, 16:14 | US Markets Redactie |  Columns    |  2798x gelezen  |  (0)
 • ...
  Swingen met de beren

  Overzicht van een eeuw beren­mark­ten en een antwo­ord op de vraag hoe zich te gedra­gen in deze situaties.Swingen met de beren Onderstaande…

  9 december 2003, 16:19 | US Markets Redactie |  Columns    |  1125x gelezen  |  (0)
 • ...
  De depressie van 2003?

  Hebben we in de loop van 2003 een depressie te vrezen? De col­umn analy­seert de sit­u­atie van de crash van 1929 en onder­zoekt of er ele­menten zijn om…

  9 december 2003, 16:25 | US Markets Redactie |  Columns    |  1974x gelezen  |  (0)
 • ...
  De klaroenen schallen: wat nu?

  Hoe reageert de Dow Jones en na uit­brei­d­ing de glob­ale beur­se­vo­lu­tie op het uit­breken en beëindigen van oor­logen, zoals deze in de Golf begin…

  9 december 2003, 16:31 | US Markets Redactie |  Columns    |  1426x gelezen  |  (0)
 • ...
  Deflatie en cholesterol

  Zoals er goede en slechte cho­les­terol is, zo is goede en slechte deflatie. De col­umn bespreekt het ver­schi­jnsel aan de hand van voor­beelden en tracht…

  9 december 2003, 16:35 | US Markets Redactie |  Columns    |  2479x gelezen  |  (0)
 • ...
  Korte rokken en zonnevlekken

  Alles of toch heel veel blijkt te cor­rel­eren. Zo zouden er ver­ban­den bestaan tussen de wijze waarop onze dames zich kle­den en de beur­se­vo­lu­tie. Ook…

  11 december 2003, 09:58 | US Markets Redactie |  Columns    |  10612x gelezen  |  (0)

Resultaten 1 - 10 van 14949 artikelen

Beursbox

 • ...
  14:37 Is er iets met goud ???
 • ...
  14:37 Trois coleur rouge wordt het vandaag
 • ...
  14:36 Goud goud goud
 • ...
  14:32 Echt vettig....!!!!
 • ...
  14:31 Zerohedge ‏ @zerohedge 1 min.1 minuut geleden Empire State...
 • ...
  14:31 Mayomonaie emmers met deksel,
 • ...
  14:29 Rds long op het strand ingekocht... lekker
 • ...
  14:28 Hij zal weer een snuit trekken
 • ...
  14:27 Aan een Amerikaans bedrijf nog wel... tjonge jonge, Trump zal not...
 • ...
  14:23 Die emmers zijn meer waard dan het geld dat ze er mee uitstrooien ...