Beursdagboek Trader Guy 30 november 2019, 11:52

...

US Markets coaching en tips: Nu 27 euro tot 1 FEBRUARI

30 november 2019, 11:52 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Beste beleg­gers, beursliefhebbers …

Een zeer mooie aan­bied­ing gedurende dit lange week­end want we willen nieuwe leden de kans geven om met US Mar­kets ken­nis te mak­en, zo kan u 2 maan­den meek­ijken hoe we het aan­pakken, wat we doen en welk voordeel coach­ing kan bren­gen voor als u met de beurs bezig wilt zijn. Dat kan nu via deze mooie aan­bied­ing ofwel een proe­fabon­nement voor slechts €27 tot 1 FEB­RU­ARI (Polleke €37, COM­BI voor voor €60). Dat kan alleen nog tot zondag, wilt u snel onze updates en sig­nalen ont­van­gen dan raden we u aan om u meteen al in te schri­jven voor een abon­nement naar keuze. De kans is groot dat we maandag of dins­dag al wat posi­ties kun­nen uitzetten, die ont­vangt u dan ook op tijd … Schri­jf u meteen in via de Trader­shop https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopVerder ziet u hieron­der het resul­taat van deze maand (novem­ber) en dit jaar (2019) bij Sys­teem Trad­ing, (nu 27 tot 1 FEB­RU­ARI), 7 jaar na de start van dit abon­nement (2013) werd er 6 keer winst behaald en 1 keer (2017) moest ik het jaar met ver­lies afs­luiten. Een sterke reeks het­geen com­pleet samen gaat met de manier van werken op de beurs, rust, beleid en risi­co beheers­ing. Deze manier van werken wil ik uit­er­aard doortrekken richt­ing de komende jaren en u kunt daar door lid te wor­den van mee geni­eten. Het is niet alleen de han­del, het zijn ook de analy­ses van de markt, de mark­tken­nis en vooral ook het mark­t­gevoel dat ik doorgeef aan de leden van US Mar­kets. Voor u een stok achter de deur door dat ik de leden zo goed als mogelijk begeleid, verder is er nog de vri­je com­mu­ni­catie met andere leden via het afgeloten FORUM op de site dat bij het door u gekozen abon­nement hoort.

Schri­jf u meteen in voor een proe­fabon­nement naar keuze via onze Trader­shop en dat voor 27 tot 1 FEB­RU­ARI 2020. (Polleke Trad­ing 27 en COM­BI Trad­ing voor 60). Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

RESUL­TAAT abon­nement SYS­TEEM TRAD­ING (telkens met MAX­I­MAAL1500 inleg)


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »