Beursdagboek Trader Guy 19 december 2019, 11:57

...

Doe nu mee met de start van 2020, nu 39 euro tot 1 maart

19 december 2019, 11:57 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Nog 2 korte weken te gaan en 2020 begint, sinds van­daag kunt u zich inschri­jven voor een abon­nement voor €39 en dan pakt u meteen de start ofwel de eerste 2 maan­den van 2020 mee, dus tot 1 maart bent u dan lid en kunt u zo de start van het nieuwe jaar mee­doen. Dit jaar (2019) sluiten we goed af met een mooie winst, er lopen nog wat posi­ties en die zien er tot nu toe goed uit dus we kun­nen mogelijk nog wat beter uitkomen wat betre­ft 2019. De komende 2 weken zal ik niet zoveel meer doen, mogelijk kan ik nog wat posi­ties opne­men maar eigen­lijk zal ik me vanaf nu volop gaan richt­en op het nieuwe jaar.Het beste is om meteen dan mee te doen, sinds 2013 waar ik van start ging met de abon­nementen zoals die nu zijn halen we in die jaren 6 keer een posi­tief resul­taat ter­wi­jl alleen 2017 met een ver­lies werd afges­loten. Zoals u kunt zien was 2019 een goed jaar, aan de andere kant was het een zeer moeil­ijk beurs­jaar want de kwest­ie Chi­na-VS bepaalde vaak het ver­loop van de mark­ten op onverwachte momenten. We zijn daar goed doorgekomen zoals u kunt zien. En dat bij alle abon­nementen zoals u via de 2e afbeeld­ing kunt zien, alle abon­nementen sluiten het jaar posi­tief af wat betre­ft Trading.

Wat ook opvalt is dat we min­der trans­ac­ties doen omdat we ze langer proberen aan te houden, tussen de 2 en 10 dagen bli­jven we gemid­deld in een posi­tie zit­ten. De bedoel­ing is om dat ook in 2020 te gaan doen, rust in de han­del bli­jft belan­grijk. Ook de coach­ing loopt goed, ik zorg ervoor dat de leden rustig bli­jven na het opne­men van de posi­ties, dat doe ik via updates, com­mentaren in het besloten FORUM (voor leden) en via de ervar­ing die ik heb bij het han­de­len met derivat­en zoals Boost­ers en Tur­bo’s. Zo werd er dit jaar maar 1 Boost­er uit­gestopt bij alle trades die ik ben aange­gaan, dat was bij Guy Trad­ing en het was een Boost­er op de Brent olie, dat gebeurde de maandag na de aanslag op de olie instal­laties in Sau­di Ara­bië, een gebeurte­nis waar uit­er­aard nie­mand op rekende. 

Wat ik doe is han­de­len met een inleg die laag bli­jft, dan kan iedereen goed mee­doen en is de inleg te overzien en mocht het een keer niet goed lopen dan kan men in ieder geval mee bli­jven doen door dat de ver­liezen alti­jd beperkt bli­jven. Wie meer wil best­e­den kan dan de aan­tallen naar eigen wens aan­passen maar denk aan uw eigen bud­get want u moet in feite alti­jd genoeg reserves over­houden. Het is trouwens ook zo dat we per posi­tie tussen de €400 en €750 gebruiken bij Sys­teem Trad­ing en Index Trad­ing, bij Guy Trad­ing, Polleke Trad­ing en TA- Aan­de­len en Indices gebruiken we per posi­tie tussen de €800 en €1100 max­i­maal. Dat is ruim vol­doende om met een kleine inleg een mooi resul­taat te behalen en dat kan dus met Boost­ers of Tur­bo’s. De hef­bomen zijn leuk, te overzien en goed te man­a­gen. Na 15 jaar ervar­ing met Boost­ers en Tur­bo’s week ik heel goed hoe die moeten wor­den ingezet bij de analy­ses die ik maak van de markt. Nog­maals zeg ik erbij, doe zelf niet iets anders dan wat ik aangeef, neem geen andere stops en neem vooral niet teveel in aan­tallen, dat kan behoor­lijk ver­keerd aflopen als u daar te weinig ervar­ing mee hebt. Daarom help ik de leden met coach­ing en de keuzes van de pro­ducten die wor­den ingezet.

Deze korte uit­leg maakt een en ander duidelijk­er hoe ik werk, hoe ik risi­co’s beheers en hoe ik mijn keuzes maak en vooral met welke bedra­gen ik graag werk. Het zal u ook goed bevallen als u mijn strate­gie, mon­ey man­age­ment en psy­chol­o­gis­che benader­ing van de finan­ciële mark­ten inzi­et en begri­jpt. Veel leden doen al jaren mee met mijn manier van han­de­len en coach­ing, u kunt dus ook mee­doen en dan de start van 2020 meteen meep­akken. Om lid te wor­den kunt u zich inschri­jven via onze Trader­shop, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst, ook voor de laat­ste 2 weken van 2019 waar u al enkele dagen mee kunt kijken hoe we werken … Nu dus tot 1 MAART voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Sys­teem Trad­ing overzicht per jaar sinds 2013:


Overzicht 2019 alle abonnementen:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets Trading...

Sessie met weinig beweging, Nasdaq nog wel nieuw record

19 december 2019, 08:16 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het nieuws is dat Trump werd voorgedragen om te worden afgezet met 2/3 meerderheid, nu moet nog blijken of dat ook nog de Senaat passeren. De beurzen deden gisteren amper wat al sluiten ze wel met een klein verlies, behalve de Nasdaq kan een nieuw record bijschrijven al is het maar minimaal. De hoogste slotstand wordt nu 8828 punten. De AEX blijft hangen tussen de steun (602) en de weerstand (612) maar de DAX zien we nu weer dicht bij de 13.200 punten uitkomen ...


Update markt:
Weinig te melden over de markt, het is wel zo dat de DAX het moeilijker krijgt terwijl de AEX vlak weet af te sluiten. Wall Street doet hetzelfde, weinig beweging gedurende de sessie en geen nieuw record bij zowel de Dow Jones en de S&P 500. De Nasdaq slaagt er nog wel in om een nieuw record neer te zetten maar het bleef deze keer beperkt tot 4 punten. Vanmorgen zien we dat er opnieuw weinig verandering is, de indices blijven via de futures wat hangen rond de slotstanden van gisteren.

De kwestie Trump en zijn afzetting procedure zal naar alle waarschijnlijkheid uitdraaien op een onmogelijke opdracht, wel slaat Trump nu wild om hem heen want ook al lijkt het erop dat alles in zijn voordeel zal uitdraaien moeten we toch maar afwachten of de verwachtingen ook werkelijkheid wordt. Het zou zo maar kunnen dat enkele partijgenoten ook klaar zijn met hem. Dus je weet maar nooit, Trump Tweets erop los en verwijt de Democraten voor van alles en nog wat.

Veel nieuws komt er momenteel niet, wel wat cijfers over de huizenmarkt later vanmiddag. Verder zullen er voorlopig ook niet zoveel nieuwe feiten voorbij komen rondom de kwestie VS-China. Wat er nog wel in de weg zit is hoe de Brexit uiteindelijk zal verlopen, men wacht niet op een harde Brexit maar Johnson lijkt daar wel op in te zetten nu hij er alle macht voor heeft ...

Aanbieding proefabonnement tot 1 MAART:
U kunt vanaf vandaag gebruik maken van deze nieuwe aanbieding om lid te worden, zo start u meteen met ons mee in 2020 en pakt u meteen januari en februari mee. De doelstelling is om er opnieuw een goed jaar van te maken waarbij we onze leden begeleiden bij de beurshandel. Er komen dan waar het kan suggesties om iets te doen via de belangrijke indices en aandelen. Eenmalig en dus ter kennismaking voor nieuwe leden kunt u zich inschrijven voor €39 tot 1 MAART 2020 (Polleke €49). Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop

Wat betreft het jaar 2019 behalen we een goed resultaat, we bereiden ons nu voor om het jaar 2020 goed en waar het kan nog beter aan te pakken. Als u zich nu aanmeld dan doet u meteen ook mee bij de belangrijke start voor 2020. Hieronder ziet u het resultaat van dit jaar (2019), bijgewerkt met alle transacties tot vandaag.

Technische niveau's:

Europa:

AEX Index:
De AEX blijft hangen rond de 606 punten na weer een moeilijke sessie, de index blijft nog wel boven de 602-603 punten, op slotbasis staat de AEX staat nu 6 punten onder de hoogste stand van maandag (612.4). Weerstand zien we nu eerst rond de 610 punten met daar net boven de 612,4 punten, later komen de 618 en de 625 punten als weerstand in beeld voor de AEX index. De index zit momenteel wel in een onbekend gebied en het is afwachten. Steun nu de 602-603, de 600 met later de 595 punten.

DAX:
De DAX moest weer inleveren gisteren, zo staat de index plots weer binnen het moeilijke gebied 13.150-13.350 punten waar het alle kanten op kan. Er kwam geen bevestiging op de uitbraak boven de eerdere top waardoor ik het maar zwak inzie. Steun nu eerst de 13.200 met later de 13.150 en de 13.000 punten. Weerstand wordt nu weer die 13.350 en de top rond de 13.425 punten. Later de hoogste stand ooit rond de 13.590 punten.

Wall Street:

Dow Jones:
De Dow Jones liet gisteren wat liggen al bewoog de index amper woensdag, de top zien we nu op 28.267 punten wat nu de eerste weerstand wordt. De index blijft wel in het onbekende gebied hangen en de vraag blijft of de Dow Jones op korte termijn door kan zetten met een reeks nieuwe records, niks is hier zeker op dit moment dus moeten we zien hoe de markt zich de rest van 2019 zal gedragen. Steun wordt nu de 28.170, later de 28.000 en de 27.750 punten, de oude top wacht nu rond de 27.400 punten. Weerstand kunnen we nu rond de 28.267 punten, later de 28.500 en de 28.750 punten.

Nasdaq:
De Nasdaq breekt verder uit en pakt uit boven de 8800 punten grens met een nieuw record op de borden op 8828 punten. De 8706 ofwel de eerdere top wordt nu de steun bij de Nasdaq, later de 8600 en de 8500 punten. Weerstand nu de 8875, de 8925 en de 9000 punten.

S&P 500:
De S&P 500 blijft dicht bij de hoogste stand ooit maar kon geen nieuw record neerzetten, het record blijft op 3192,5 punten staan. De eerste weerstand zie ik nog steeds rond de 3200 punten, later de 3235 en de 3265 punten want de index bevind zich hier in een onbekend gebied waar records elkaar nog kunnen opvolgen richting het einde van het jaar. Steun nu de 3154 punten (oude top), later de 3120 en de 3070 punten. Wat winstnemingen zouden logisch zijn de komende dagen, we wachten het verloop af de komende dagen.

AEX:DAX:Dow Jones:Nasdaq:


S&P 500:Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart

AEX:DAX:Dow Jones:Nasdaq:


S&P 500:Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »