Beursdagboek Trader Guy 31 januari 2020, 11:45

...

Evaluatie Trading maand januari

31 januari 2020, 11:45 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (3)

Beste leden,

De eerste maand van 2020 zit erop, tijd om even terug te kijken, de fouten eval­ueren en de din­gen die goed zijn gegaan onder de loep nemen om het mogelijk nog wat beter te doen met de vol­gende posi­ties. In de maand jan­u­ari ben ik 4 keer in posi­tie gegaan, 2 keer posi­tief en 2 keer negatief afges­loten. Ik heb 1 keer gekozen voor long en 3 keer voor short.

De long begin deze maand werd met ver­lies ges­loten, dat kwam door de sit­u­atie ron­dom de VS en Iran. De eerste keer ging ik short na de rebound na de eerste terug­val deze maand (8 jan­u­ari) maar ook dat pak­te in eerste instantie niet goed uit, door de reeks nieuwe records op Wall Street kwam de stops wat te dicht te liggen, daarom heb ik gekozen om ze om te wis­se­len naar een betere stoploss.

De vol­gende 2 ron­des short wer­den wel een suc­ces, de voor­laat­ste short stond zelfs fors in de winst, die heb ik afgelopen maandag niet ges­loten omdat ik er vanu­it ging dat de mark­ten nog dieper kon­den wegza­kken het­geen dan toch niet gebeurde. Woens­dag werd deze posi­tie dan toch met winst ges­loten in de ocht­end, lat­er op de dag wis­ten de indices nog wat hoger op te lopen wat opnieuw voor een short moment zorgde, daar heb ik dan op gean­ticipeerd met een nieuwe short posi­tie, die werd dan don­derdag rond het dieptepunt ges­loten. Op de indices dus een sterk einde van de maand wat betre­ft Trad­ing, de maand kon voor de leden van Polleke Trad­ing en Sys­teem Trad­ing met winst wor­den afges­loten, Index Trad­ing komt ongeveer uit op vlak. 

Bij Guy Trad­ing was er ver­lies door dat ik ver­lies moest nemen op Microsoft en Tes­la, 2 hoogvliegers waar ik een short posi­tie voor had uit­ge­zocht en opgenomen, die wer­den met ver­lies ges­loten woens­dag en don­derdag. Dat werd de reden dat Guy Trad­ing op ver­lies de maand afs­luit, bij de trans­ac­ties op indices werd er wel winst gemaakt bekeken over het totaal. Bij Guy Trad­ing verwacht ik weer wat mooie kansen in feb­ru­ari zow­el bij aan­de­len en de indices maar ook bijvoor­beeld long op de Brent olie of long op het goud.

Als ik alles samen­vat was jan­u­ari een moeil­ijke maand, er deden zich 2 calamiteit­en voor, eerst de con­frontatie VS-Iran en recent de uit­braak van het coro­na virus in Chi­na. Verder zien we dat de mark­ten veel te hoog staan momenteel, daar bli­jf ik bij, mocht de FED elke nacht niet bijsprin­gen met de REPO acties dan waren we zeer waarschi­jn­lijk al in een diep gat gevallen op Wall Street. Ik zeg waarschi­jn­lijk, zelf ben ik maar een klein fruitvlieg­je in het geheel wat de markt voorstelt, het is niet IK die bepaal wat er gaat gebeuren, dat doet de markt zelf wel. Wat ik wel probeer te doen is mijn feel­ing gebruiken, mijn inzicht en vooral mijn ervar­ing die ik heb opgedaan op de beurzen in die 35 jaar dat ik ermee bezig ben. En wat ik zie is dat de eerste keuze voor short wat te vroeg kwam, ook al was er toen die sit­u­atie ron­dom de VS en Iran, lat­er kwam dat wel weer goed maar wat meer geduld had mogelijk meer opgeleverd. Het is zoals het is, je maakt een keuze en je kunt niet zo snel meer terug. Dat wil zeggen dat ik wel een deel long heb mis­gelopen en dat ik op een beter moment de eerste short had kun­nen opnemen.

Het is alle­maal al moeil­ijk genoeg, ook u zal het daar wel mee eens zijn, reken er wel op dat 90 – 95% van wie met de beurs bezig is nu posi­tief naar de markt kijkt, dat komt door dat het al meer dan 10 jaar is gele­den dat beleg­gers nog een keer met paniek wer­den gecon­fron­teerd. Velen zijn dat ver­geten of hebben het zelfs nooit meege­maakt. Wie al langer meeloopt weet nog wel wat er zich in 1987, 1999, 2001 en 2008 voordeed, ook toen kon het vaak niet hoog genoeg staan, ook toen hebben we de Ama­zon’s, Microsoft­’s, Apple’s en Tes­la’s enz… gezien, ik zie nu dat we naar het moment toe aan het groeien zijn waar de bal­lon uit elka­ar spat. Dat hoeft niet van­daag, vol­gende week of vol­gende maand en zelfs mogelijk veel lat­er te zijn, het moment komt wel. Ik ga daar zek­er niet op inspe­len met zeer lange posi­ties, wel probeer ik in ieder geval tussendoor te han­de­len en zien we wel of we op dat moment goed in de markt zit­ten. Er zal hier en daar wel een sig­naal komen dat de sit­u­atie kan gaan draaien. We zit­ten met een Zwarte Zwaan, dat heb ik al een keer aangegeven, dat zijn bepaalde zak­en waar je niet op wacht en ze zek­er niet verwacht maar die zich op de achter­grond toch ontwikkelen.

Op naar feb­ru­ari, vergeet niet op tijd uw abon­nement te ver­len­gen want ik verwacht snel dat we weer wat kun­nen doen, dus ik bli­jf rustig mijn gang gaan, probeer met te ver­beteren waar dat nodig is en ik zal mijn ervar­ing met u als lid bli­jven delen. Als ik naar de standen van de beurzen kijk dan ver­di­ende vri­jwel nie­mand wat deze maand lange ter­mi­jn” of je moet een kar vol met Ama­zon, Microsoft, Alpha­bet, Apple en Tes­la hebben aangekocht. Dan heb je het goed gedaan, alleen vergeet niet dat je er mogelijk de hoofd­pri­js voor betaalde op dat moment en het net zo goed ver­keerd kon aflopen.

Mijn eigen beo­ordel­ing voor de maand jan­u­ari zet ik op 6,5 op 10, ik ben wel ges­laagd maar het loopt niet over.

Een goed week­end en tot maandag … long of short het week­end met posi­ties in lijkt me niet zo ver­standig, er kan van alles gebeuren de komende dagen ron­dom het coro­na-virus, we zien wel vol­gende week ..

Wordt nu ook lid zodat u de start van de nieuwe maand niet mist, de aan­bied­ing loopt tot 1 APRIL en dat kan voor €39 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshopMet vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Wall Street herpakt zich richting slot, Europa loopt weer schade op

31 januari 2020, 08:16 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Rally op Wall Street richting het slot, nabeurs kwam er nog wat bij door de cijfers van Amazon die hoger lagen dan werd verwacht. Het aandeel won maar liefst 200 dollar nabeurs, zo kan Amazon kan zich vandaag mogelijk weer bij de 1000 miljard dollar club voegen. Het begint met de Technologie aandelen echt te lijken op 1999, we herinneren ons maar al te goed hoe dit afliep ... Europa moest omlaag gisteren, de AEX sluit weer onder de 600 punten ...


Marktupdate:
Een behoorlijk volatiele sessie op Wall Street waar we de Dow eerst 250 punten lager hebben gezien maar in 2 uur tijd stond er een plus van 125 punten op de borden wat ook meteen ook het slot was. De Nasdaq moest ook eerst 100 punten inleveren om daarna in de plus te eindigen. Nabeurs kwam daar nog heel wat bij omdat de cijfers van Amazon heel goed vielen, het aandeel ging nabeurs 200 dollar omhoog (11%). Ik begin me af te vragen wie er nog durft in te stappen rond deze prijs? Beleggers voelen zich helemaal safe in deze markt blijkbaar, zo lang het duurt blijft men op hogere koersen hopen, voorlopig wordt men nog volledig bediend met voorspoed. Zoals ik al aangaf, Amazon zal snel de club van 1000 miljard dollar aan beurswaarde betreden net als Alphabet, Microsoft en Apple.

Europa had het moeilijk gisteren, de AEX ging tot 8 punten omlaag en duikt op slotbasis weer onder de 600 punten (598,95), de DAX verloor ook fors met een daling van 185 punten. Europa kan het tempo dat we op Wall Street zien niet volgen, daarom blijf ik erbij dat Wall Street zich in een gevaarlijke situatie bevindt momenteel. Een CRASH zou zo maar eens kunnen als plots de realiteit weer terugkomt en de kopers het laten gaan, het enige waar men dan voor moet vrezen is een tsunami aan verkopers die plots van hun aandelen af willen. Let erop dat niemand dat nu verwacht, zoiets valt uit de lucht, het komt plots ... Ik denk dat we daar niet ver meer vanaf zitten, deze markt is ziek en dus zeer kwetsbaar.

Zelf heb ik voor de leden winst genomen gisteren, de 2e keer deze week dat we shorts hebben gesloten. Deze maand was moeilijk, gevaarlijk en volatiel wat betreft het handelen, toch heb ik me er doorheen kunnen slaan en zo een plus kunnen behalen voor Systeem Trading en Polleke Trading, bij Index Trading staat er een klein verlies net als bij Guy Trading waar we op enkele aandelen verlies hebben moeten nemen. De indexen zorgen daar ook voor winst. In de loop van vandaag voorzie ik weer kansen op de indices en bij Guy Trading ook bij wat aandelen. In de loop van de dag of maandag neem ik weer wat posities op, u kunt dus meedoen en de signalen ontvangen als lid ...

We blijven rustig afwachten, we zitten met US Markets Trading nu CASH en zoeken naar nieuwe kansen, wie mee wil kan lid worden. We doen er alles aan om zo goed als mogelijk de posities uit te kiezen.

Aanbieding proefabonnement tot 1 APRIL:
U kunt vanaf vandaag gebruik maken van de aanbieding om lid te worden en pakt u meteen de rest van deze maand januari, februari en maart mee. De doelstelling is en blijft om er opnieuw een goed jaar van te maken waarbij we onze leden begeleiden bij het handelen op de beurs. Er komen dan waar het kan suggesties om iets te doen via de belangrijke indices en aandelen. Nieuwe leden kunnen dus eenmalig kennismaken met onze abonnementen en dus signalen om te handelen. U kunt zich inschrijven via de aanbieding voor €39 tot 1 APRIL 2020 (Polleke €49). Ga naar https://www.usmarkets.nl/tradershop

Technische niveau's:

Europa:

AEX Index:
De AEX moest weer inleveren om onder de 600 punten te sluiten.

Steun: 598, 595, 587
Weerstand: 602, 605, 608, 612,5 en de top 616,4

DAX:
De DAX staat technisch weer onder druk na de sessie van gisteren

Steun: 13.140, 13.000 en 12900
Weerstand: 13.250, 13.350, 13.450 en de top 13.640

Wall Street:

Dow Jones:
De Dow Jones moest inleveren maar weet via een rally richting het slot te hertellen

Steun: 28.500, 28.250 en 27.900
Weerstand: 29.000, 29.250 en de top 29.373

Nasdaq:
De Nasdaq herpakt zich stevig richting het slot, nabeurs nog hoger na de cijfers van Amazon.

Steun: 9200, 9100 en 9000
Weerstand: 9300, 9375 en de top 9451

S&P 500:
De S&P 500 herpakt zich net als de rest op Wall Street richting het slot.

Steun: 3265, 3235 en 3215
Weerstand: 3390, 3315 en de top 3338

AEX:DAX:Dow Jones:Nasdaq:


S&P 500:Brent olie:Met vriendelijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

1 februari 2020, 10:16

Dank voor de transparante uitleg van de januari trades, hieruit blijkt maar weer eens hoe moeilijk juiste timing is, achteraf had je nl met instap op 8 jan : 614 AEX en stoploss op 617 de hele rit tot 585 uit kunnen zitten op basis van je visie, welke visie op zich in orde was, maar dan komt het erop hoe sterk de mindset is en uiteindelijk wordt er afgerekend op basis van handelswijze en niet op basis van gedachte/visie.

(0)