Beursdagboek Trader Guy 22 juni 2020, 08:31

...

Wat lagere indicaties, wel opletten vandaag

22 juni 2020, 08:31 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

Na een week­end met wat bedenkin­gen zien we dat de mark­ten in ieder geval volatiel bli­jven, ten­min­ste als ik naar het ver­loop van de futures kijk op Wall Street die weer een behoor­lijke range lat­en zien tussen hoog en laag. Zo komt de Dow future op de laag­ste stand uit op 25.235 pun­ten ter­wi­jl de hoog­ste stand op 25.741 uitkomt voorlopig.


Het­zelfde zien we bij de SP 500 en de Nas­daq future die tussen hoog en laag tussen de 1,5 en 2% beweg­ing lat­en zien. Afgelopen vri­jdag lag alles er al zwak­jes bij richt­ing het slot en net erna, het lijkt erop dat een ste­vig her­s­tel moeil­ijk zal wor­den maar in deze markt weten we nooit en al zek­er niet met de VIX (volatil­i­ty index) die rond de 35 uitkomt …

Azië sluit van­mor­gen wat lager ter­wi­jl de indi­caties voor Europa ook negatief zijn in vergelijk­ing met de slot­standen van afgelopen vri­jdag. Zo kan de AEX een goeie 5 pun­ten lager starten, de DAX zo’n 150 tot 200 pun­ten. Belan­grijk zal zijn hoe het na de start zal ver­lopen. En wie weet kri­j­gen we een kans om op een momen­tum in de markt te stap­pen met wat posi­ties op 2 of 3 indices. We gaan het zien straks, de markt wordt wel wat gril­liger door dat er in de VS plots fors meer besmet­tin­gen bij komen en dat ook andere lan­den weer prob­le­men kri­j­gen met het virus. We weten dat het de economie verder kan ver­storen en ik liet al zien via een grafiek van­mor­gen dat de markt al behoor­lijk duur is …

Dan nog de show van Trump in het week­end, die was nogal knul­lig te noe­men, veel min­der bezoek­ers, vertelde veel over zijn presta­ties de afgelopen tijd en melde zelfs dat de VS veel min­der moet gaan testen omdat de cijfers te hoog wor­den. Bli­jft vreemd wat hij alle­maal uitkraamt maar goed, we weten hoe hij is en in feite in zijn eigen leu­gens bli­jft geloven … Al de rest is FAKE zoals hij dat zo graag zegt. Dus er is een prob­leem in de VS, dat is zek­er, nu maar eens zien hoe het verder zal ver­lopen allemaal.

Wat betre­ft het uit­zoeken van posi­ties, waar er kansen zijn zal ik erop han­de­len, in de loop van de dag maar eens zien of er een momen­tum, een tim­ing komt … Mee­doen kan door lid te wor­den, nu tot 1 sep­tem­ber voor €39

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u in … 

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

22 juni 2020, 18:00

Je politieke voorkeur kennen we intussen al, maar ik begrijp niet wat jouw dagelijkse persoonlijke afkeer tegen Trump te maken heeft met de beurs? Jouw prestaties zijn de laatste tijd ook maar knullig...

(9)