Beursdagboek Trader Guy 26 juni 2020, 07:21

...

Toch weer een snel herstel van de markten

26 juni 2020, 07:21 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Gis­teren na een start met twi­jfels zien we de markt weer her­stellen via andere sec­toren waaron­der de finan­ciële waar­den die het goed deden. Dat waren dan onder andere JP Mor­gan, Gold­man en Cit­i­group, deze aan­de­len won­nen tussen de 3 en 5% net als de rest bin­nen deze sector.Ook de tech aan­de­len kwa­men terug vanaf hun bodems, de start was matig maar na een ral­ly gedurende het laat­ste uur zien we daar ook een ruime winst op de bor­den. De mark­ten bli­jven drang omhoog ver­to­nen, de reden is dat beleg­gers gretig bli­jven en de bubbel verder weten op te blazen, we moeten afwacht­en en vooral met geduld zoeken naar nieuwe mogelijkhe­den. Denk eraan dat de onderliggende fac­toren nog steeds negatief bli­jven want in de VS is het zo dat COVID-19 nog steeds zorgt voor meer ontsla­gen en een druk op de economie legt.

Sec­tor rotatie dus maar lat­er zoals vak­er trekt de markt richt­ing het slot alles mee in de posi­tieve richt­ing. De dag ervoor (woens­dag) was het net ander­som, er werd winst genomen bij de tech aan­de­len maar de markt ging in zijn geheel fors onderuit. We zien een soort elastiek momenteel maar op een gegeven moment is dat ook uit­gerekt waar­na de markt een richt­ing zal moeten kiezen. De kans dat het omlaag wordt bli­jft heel groot aangezien we met veel te hoge waarderin­gen zit­ten. Of er moet een fors economisch her­s­tel komen dat grot­er wordt dan wat we ooit hebben meege­maakt … Tot dan rustig bli­jven en dus zoeken naar nieuwe mogelijkheden … 

Gis­teren heb ik op tijd besloten om winst te nemen op de short posi­ties. Zo reduceer ik behoor­lijk het ver­lies van begin deze maand maar we zijn er nog niet, wel weer plussen bij Sys­teem Trad­ing en Guy Trad­ing dit jaar, Guy Trad­ing ook voor deze maand (JUNI). Er komen nog meer kansen om op te han­de­len de komende peri­ode, wees daar maar zek­er van en waar het kan zal ik er wat van mee proberen te pakken.

Via de nieuwe aan­bied­ing kunt u zich inschri­jven via de web­site, nu voor €39 tot 1 SEP­TEM­BER … We zit­ten nu zon­der posi­ties, mor­gen of begin vol­gende week neem ik wel weer wat op waar het kan …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »