Beursdagboek Trader Guy 29 juni 2020, 08:09

...

Start week verdeeld, Wall Street in de gaten houden vandaag

29 juni 2020, 08:09 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

We zijn er weer aan begonnen, een nieuwe week met nieuwe kansen zou ik zeggen maar welke kant zal de markt gaan kiezen deze week? Eind vorige week dan toch opnieuw lager, vooral Wall Street kreeg er van langs vri­jdag met nu ook een ste­vige terug­val tot diep onder de 10.000 pun­ten wat betre­ft de Nas­daq, van­mor­gen zien we via de Nas­daq future de 9800 al op de bor­den komen.Vorige week dins­dag stond de 10.220 nog even op de bor­den, de vraag is nu of er weer een Buy The Dip moment komt zoals alti­jd de afgelopen weken? Je zou denken dat het een keer voor­bij is maar in deze markt weet je nooit, dat hebben we vaak genoeg onverwacht zien gebeuren. Er spe­len nog genoeg zak­en op de achter­grond die dat niet toe­lat­en maar aan de andere kant zit je nu gewoon met een meute die alles opkoopt door de hoop dat er niks kan gebeuren met de FED die telkens waar nodig hulp brengt. 

Waar ik vooral naar kijk zijn de waarderin­gen die te hoog liggen met de huidi­ge economis­che vooruitzicht­en en de kans dat er zich een depressie zal voor­doen als de sit­u­atie in de VS niet beter wordt. We weten dat veel stat­en dicht bli­jven en dat er al stat­en zijn die weer open gin­gen weer de lock-down in moeten. En dan is er nog een hele grote kans dat Trump het niet zal halen, het begint erop te lijken dat hij het voor gezien houdt en er weinig aan doet om terug te vechten. 

De peilin­gen geven in ieder geval aan dat Trump nu rond de 40% uitkomt, Biden staat al ruim boven de 50%, een voor­sprong van gemid­deld 10 – 12% voor Biden is behoor­lijk veel en het is alge­meen bek­end dat wan­neer een uitdager boven de 50% uitkomt het moeil­ijk wordt om te ver­liezen zeggen opiniepeil­ers in de VS. Maar we lev­en in het jaar 2020 waar werke­lijk alles mogelijk is dus lat­en we nog niet te ver op de zak­en vooruitlopen. 

Wall Street merkt dat ook, wat zal er gebeuren zon­der Trump die de mark­ten con­stant de hoogte in weet te prat­en? Trump is een Wall Street man, Biden veel min­der is alge­meen bek­end. Maar het volk spreekt en dat is Main Street en die lijken de touwt­jes dus in han­den te kri­j­gen. Een reden om er vanu­it te gaan dat Wall Street hier­door in ver­war­ring komt en dat we druk op de koersen zien momenteel, het is niet alleen afgelopen vri­jdag, het was ook al zo woens­dag en de week ervoor bleef ook alles volatiel. Nog­maals, het is en bli­jft een momen­top­name maar er is behoor­lijk wat werk aan de winkel voor Trump om te win­nen in novem­ber. Wat hij nu doet is Biden ver­wi­jten, hem uit­mak­en voor leu­ge­naar (hmmm) en dus gol­ven in Florida …

De indices staan dus lager van­mor­gen via de futures, ook Azië zien we van­mor­gen lager met ver­liezen tussen de 1 en 2%, de AEX lijkt zo’n 4 tot 5 pun­ten lager te ope­nen ter­wi­jl de DAX rond de 80 tot 100 pun­ten lager wil tot onder de 12.000 pun­ten. Wat betre­ft de AEX let­ten we op de 545 – 548 pun­ten, de Dow moet boven de 25.000 pun­ten zien te bli­jven ter­wi­jl de Nas­daq de grip op de 10.000 pun­ten niet mag opgeven. De indi­caties geven aan dat we op die kri­tis­che pun­ten staan nu. We gaan het zien in de loop van de dag, waar ik kansen zie zal ik wat onderne­men voor de leden.

Mee­doen met de sig­nalen, de sug­gesties die ik ver­stu­ur kan nu tot 1 sep­tem­ber voor €39 … We zit­ten nu zon­der posi­ties, mor­gen of begin vol­gende week neem ik wel weer wat op waar het kan …Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Grafieken van afgelopen vrijdag:


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »