Beursdagboek Trader Guy 6 juli 2020, 07:41

...

Hogere start van de week

6 juli 2020, 07:41 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een zeer opti­mistis­che start van de week zien we aan de standen van de futures van­mor­gen, de vraag is natu­urlijk of de GAP-up het zal houden tot vanavond om 22:00 op Wall Street waar de indi­caties weer een nieuwe top aangeven op de Nas­daq en zo komt de index wel heel dicht bij een vol­gende grens, die van de 10.500 pun­ten (Nas­daq 100).De FAANG aan­de­len kun­nen dus nog wat duur­der wor­den, ze ver­breken alle records en dus meteen ook alle log­i­ca maar wie ben ik om dat te denken? Wat is tegen­wo­ordig nog log­i­ca, velen vergelijken het met 2008 en de ral­ly die erop vol­gde, vergeet niet dat we toen van 1400 naar pak­weg 5100 gin­gen met de Nas­daq, nu staan we al op 10.500 pun­ten. Maar goed, dat terza­ke, we moeten vooruit kijken en ik kan er niet veel anders van mak­en dat de markt veel te hoog staat op dit moment.

Niet alleen de Nas­daq, ook de rest zal terug moeten gezien de EPS indi­caties die aan de huidi­ge standen steeds verder oplopen. Neem nu het nieuws van de afgelopen dagen, in de VS gokken ze nu op een vac­cin dit jaar nog, ten­min­ste het­geen Trump zegt maar wie gelooft die man nog na alles wat hij zegt? En in de VS kwam het nieuws dat Kayne West, een rap­per, mee gaat doen om pres­i­dent te wor­den om Biden een hak te zetten? Veel woor­den kan ik er niet aan vuil mak­en want dit is 2020 waar we van de ene in de andere ver­baz­ing vallen. Het is zek­er niet zo dat het hier zal ophouden, ook niet het uit­bli­jven van een hele grote dal­ing op de beurzen want ik denk dat er nie­mand meer overbli­jft die er zo over denkt momenteel. Dan moet je juist oplet­ten en van zoi­ets uit­gaan. We gaan het zien de komende dagen, het bli­jft alle­maal we zeer spannend …

Verder, ik moet zoeken naar kansen, en ik moet ook deze moeil­ijke fase zien door te komen. Dat is mijn werk nu een­maal, werken op de beurs gaat met vallen en opstaan, met pijn en moeite soms en ook vaak met een hele mooie reeks via kansen die je pakt. De win­naars van nu wor­den snel de ver­liez­ers van straks en ander­som. Dat is de markt, dat zal zo blijven …

Mee­doen kan, door lid te wor­den nu tot 1 sep­tem­ber voor €39 … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u in … Dan staat u meteen op onze ledenlijst …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

6 juli 2020, 10:29

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-06/jpmorgan-says-global-liquidity-surge-to-boost-stocks-and-bonds

Blijven door-shorten..want het kan echt niet..Het gebeurt wel en al een hele tijd. Al zouden de markten 10 procent gaan corrigeren (wat ik al niet meer zie gebeuren) dan nog gaan we dit verlies niet meer goed maken. En pak je dus de dubbel; stevig verliezen door het shorten en je winst missen door de stijging.
Als zelfs door record aantal besmettingen in de US de beurzen vrolijk blijven door stijgen moet je je conclusie trekken ook al doet dat pijn. Het financiële systeem en daarmee de beurs is niet meer wat het geweest is en wat je misschien gewend bent. Telkens weer de shorts doorrollen tot je een keer gelijk gaat krijgen, tsja dat kunnen we allemaal wel.

(4)