Beursdagboek Trader Guy 10 juli 2020, 07:53

...

Dow lager, Europa blijft hangen en Nasdaq zet record op record neer

10 juli 2020, 07:53 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Even een bedenk­ing, Ama­zon nog 100 dol­lar hoger, Apple naar record en de Nas­daq pakt opnieuw 100 plus­pun­ten erbij. Dat ter­wi­jl de Dow Jones en de SP 500 in moesten lev­eren, dat deed de Dow Trans­port ook.Verder zien we in de VS dat het virus steeds meer besmet­tin­gen veroorza­akt maar vol­gens Trump is er niks aan de hand, hij bli­jft het weg­wuiv­en alsof alles onder con­t­role is. Als hij het even moeil­ijk kri­jgt met vra­gen erover dan zegt hij dat hij bij­na een vac­cin heeft. Verder bli­jft de economie zwak en het her­s­tel ziet er steeds min­der goed uit. Mensen houden de hand op de knip, ook in de VS. Ik vraag me dan ook af waar we staan op dit moment, je moet alti­jd door de markt heen zien te kijken en wat we merken is dat deze markt op de Head­lines” draait, dat wil zeggen een beet­je omlaag op slecht nieuws en vol gas vooruit op goed nieuws ook al is dat meestal iets wat amper wat toevoegt. En ja, dan zit je met Trump die het alti­jd goed probeert te doen overkomen maar ver­tel mij eens hoeveel pro­cent van het­geen hij zegt de waarheid is?

Van­mor­gen zien we lagere futures, gis­teren sloot Wall Street al verdeeld, eigen­lijk lager op de tech aan­de­len na die wederom fors opliepen, althans som­mi­gen ervan en dus vooral weer die TOP 5. Die zit­ten niet in de Dow 30 op 2 na (Apple en Microsoft) en die liepen dan ook niet zoveel op gis­teren. Ama­zon dus wel.

De futures dus lager, het gaat om ongeveer 1% zo te zien op moment van schri­jven, het moet alle­maal nog open gaan straks, dan hebben we een echt overzicht over de start van de sessie. Europa moest wel al inlev­eren gis­teren, de AEX ver­loor 5 pun­ten ter­wi­jl de DAX amper moest inlev­eren maar de DAX ver­loor woens­dag al behoor­lijk. Als we op week­ba­sis kijken dan zien we bij de AEX en de DAX tot nu toe een klein ver­lies staan wat voor bei­den ongeveer gelijk is. Bij de Nas­daq (+3,3%) en de Nas­daq 100 (+4%) zien we deze week een geheel ander ver­loop met dus wederom een forse plus. We moeten van­daag er nog bij­doen maar dat zien we vanavond wel.

We zit­ten in de markt, dat gaf ik de afgelopen dagen al aan. De posi­ties zijn strate­gisch en die wil ik nog aan­houden al bli­jf ik oplet­ten met het ver­loop van de markt. Waar het moet zal ik uit­stap­pen maar de kans dat we hier een mooie posi­tie hebben voor deze maand is groot. 

Mee­doen kan nog door lid te wor­den via de aan­bied­ing die loopt tot 1 SEP­TEM­BER voor €39 … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »