Beursdagboek Trader Guy 9 juli 2020, 08:14

...

Weer een rally via de dure Nasdaq met record voor Apple

9 juli 2020, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Met Apple als lei­der opstomend naar een mark­t­waarde van maar lief­st 2000 mil­jard dol­lar (nu 1625 mil­jard) en in de achter­vol­ging Ama­zon dat al de 1500 mil­jard mijl­paal bereikt sinds gis­teren. Ertussen zit Microsoft dat nu 1585 mil­jard beur­swaarde bereikt en in een stille achter­vol­ging zien we ook Alpha­bet al tot net boven de 1000 mil­jard geraken.De PE van Microsoft gaat naar 36, die van Alpha­bet naar 31 en zien we Apple naar een PE van 30+, wat betre­ft Ama­zon zit­ten we op 150 keer de winst op dit moment. Is dat duur? Voor velen ja, voor anderen blijk­baar niet want het maakt alle­maal niet uit, als de aan­de­len maar omhoog gaan dan is het goed … 

En toch de log­i­ca niet uit het oog ver­liezen in deze fase, het gaan nog om de PE’s die voor de cri­sis over 2020 wer­den berek­end, het 2e kwartaal moet nog komen en de rest van 2020 ook met verwachtin­gen en dus de realiteit … Dan nog ASML die onze AEX omhoog dri­jft er even bij­pakken, we zit­ten daar met een PE van maar lief­st 57 als ik naar de te verwacht­en winst van dit jaar kijk en dat omreken naar de slotko­ers van gis­teren … Dat zijn de getallen beste lez­ers, daar moeten we het mee doen, daar moeten we bij denken hoe duur de markt nu staat, en we moeten terugk­ijken naar eerdere bubbels en hoe die afliepen nadien …

Hoe dan ook, gis­teren wat terug­val eerst maar lat­er kwa­men de Robin Hoods weer de markt op en trokken de Nas­daq naar weer een +150 op slot­ba­sis en zo staan we weer een trap­je hoger, wel bereik­te de Nas­daq deze keer geen hogere top dan de dag ervoor, maar net niet al bli­jft dat een klein zwak­te pun­t­je. We moeten van­daag maar eens kijken wat er op het pro­gram­ma staat, de futures doen in ieder geval niet zoveel van­mor­gen, vlak tot iets hoger. De AEX zal het ver­lies van gis­teren bij open­ing weg­w­erken zo te zien want Europa sloot gis­teren wel lager.

Ik bli­jf strate­gisch in de markt, het loopt wis­se­lend tot nu toe en dan bedoel ik tussen vlak en wat ver­lies maar de posi­ties lopen nog. Gis­teren wel weer naar ongeveer vlak, van­mor­gen weer wat ver­lies maar ik probeer tijd te pakken om te wacht­en op min­i­maal een cor­rec­tie van 2 tot 3% op de indices, dat zit er zek­er nog in de komende dagen of vol­gende week. Ik zal niet te vroeg uit­stap­pen in ieder geval maar als het moet neem ik wel de stop.

Mee­doen kan, ik probeer de leden te coachen in deze fase, ok het loopt al een paar weken stroef en moeil­ijk maar ik ver­tik het om op te geven en de hand­doek in de ring te gooien, zo ben ik niet en velen weten dat, vol­houden is een van mijn sterke kan­ten en ik pak mijn moment wel. De vorige posi­ties deden het uitein­delijk heel goed met een mooie winst. Dat verwacht ik nu eigen­lijk ook wel maar we moeten wat tijd en dus geduld hebben.

Doe mee via de aan­bied­ing, nu €39 tot 1 SEP­TEM­BER en u kri­jgt de coach­ing en de sig­nalen, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u in …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »