Beursdagboek Trader Guy 13 juli 2020, 08:14

...

Week start hoger maar tot waar kan deze overdrijving doorzetten?

13 juli 2020, 08:14 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wat ik lees van­mor­gen is dat het aan­tal besmet­tin­gen wereld­wi­jd niet eerder zo hoog uitk­wam en dat het in de VS hele­maal ver­keerd lijkt te gaan. Blijk­baar trekt de markt er zich weinig van aan momenteel want de maandag start opnieuw met een groene golf die we zien vanaf Azië en via de futures in de VS.Uit­er­aard zullen we met een GAP omhoog starten zo te zien, GAP’s wor­den meestal verkocht na de open­ing, we gaan zien of dat van­daag ook zo zal zijn. Let erop, niks is zek­er en dan zek­er niet in 2020. Je valt van de ene ver­rass­ing in de andere dit jaar, dus ga er niet zo maar vanu­it dat we vrolijk verder omhoog gaan.

Deze week starten we ook met de kwartaal­ci­jfers, in de VS komen de banken met cijfers deze week, het start mor­gen kri­j­gen we de banken JP Mor­gan, Cit­i­group en Wells Far­go. Woens­dag komt ASML met cijfers en we zien don­derdag komen Mor­gan Stan­ley en Bank of Amer­i­ca met cijfer. Tussendoor komen er meer bedri­jven met hun kwartaal­ci­jfers in de loop van de week. We kri­j­gen in ieder geval zicht op hoe Q2 ver­liep en mogelijk kri­j­gen we meteen nieuws over hoe de rest van het jaar zal ver­lopen want dat zal een belan­grijke graad­me­ter wor­den voor wat betre­ft de beurzen.

We zien dat de AEX weer naar de 575 – 578 wil, de DAX zien we oplopen van­mor­gen richt­ing de 12.80012.850 pun­ten. We zien wel weer­stand rond deze niveaus, een door­braak forceren kan moeite kosten maar het is niet onmo­gelijk in deze markt. Voor­lop­ig bli­jf ik dan ook geloven in een terug­val in de loop van deze week.

We kijken natu­urlijk vooral naar de Nas­daq waar record op record wordt neergezet met koers winst ver­houdin­gen die niet nor­maal zijn, hier wordt de bubbel verder opge­blazen, ook van­daag zien we dat duidelijk via de futures. Short op deze index bli­jft gevaar­lijk maar aan de andere kant is het zo dat als je die te pakken hebt je er heel goed mee kan scoren zodra de draai er komt. Via de abon­nementen bli­jf ik strate­gisch short op deze index.

Wat ik doe is strate­gisch posi­ties opne­men, de markt doet de rest. Don­derdag en vri­jdag kwam ik al even op ongeveer de instap­ko­ers maar door de ral­ly lat­er op de dag staan de posi­ties weer op wat ver­lies. Deze week zal dat denk ik zo bli­jven met de kans dat het in ons voordeel zal uit­draaien ofwel dat het kan doorza­kken. Dan zit­ten we goed, en dat kan heel snel gaan. Mee­doen met de posi­ties kan nog door ze aan te kopen, nu kunt u lid wor­den tot 1 sep­tem­ber voor €39, dan kri­jgt u meteen inzicht op de open­staande posi­ties. Schri­jf u dus meteen in via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Tot straks … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »