Beursdagboek Trader Guy 20 juli 2020, 07:48

...

Week kan wat lager starten te zien via de futures

20 juli 2020, 07:48 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

We zien dat de futures wat lager staan van­mor­gen, wel is het zo dat Azië er wat verdeeld bij ligt, zo zien we dat de Nikkei en de Hang Seng vlak liggen ter­wi­jl Chi­na wat hoger staat vanmorgen.Op Wall Street zien we dat de futures een dal­ing aangeven van rond de 0,5%. Niet echt veel spek­takel te verwacht­en, we gaan zien of de indices een richt­ing gaan kiezen in de loop van de dag. Het is maandag, de afgelopen pak­wel 5 keer op maandag was het raak met een sti­jging, van­daag maar eens zien of deze reeks wordt afge­bro­ken. Vorige week maandag was het wel zo dat de Nas­daq die hoge top neerzette en er lat­er in de week niet meer wist te geraken. 

We zullen toch moeten wacht­en op de cijfers van enkele grote ofwel belan­grijke bedri­jven, er komen er enkele die de richt­ing kun­nen bepalen in de loop van deze week. Op de kalen­der zie ik van­daag Philips en IBM staan, mor­gen is het de beurt aan Coca-cola en Texas Instru­ments. Lat­er deze week en vooral woens­dag komen er nog wat hoogvliegers aan de beurt, denk hier­bij aan Microsoft en Tes­la waar velen naar benieuwd zijn na de recente koerssti­jging bij deze bedri­jven en dan vooral Tes­la … Don­derdag is Ama­zon aan de beurt, ook een hoogvlieger die wel al wat cor­rec­tie liet zien vorige week, don­derdag komt ook Intel met cijfers en hier in Ned­er­land Unilever. Verder komen er nog veel meer bedri­jven, ik heb er een paar ver­meld in ieder geval die we in de gat­en moeten houden.

Het wordt dus een week waar we moeten zoeken naar richt­ing, zijn de cijfers goed genoeg? Zit alles wel goed voor de rest van dit jaar nu er weer de nodi­ge angst aan zit te komen voor een 2e golf van besmet­tin­gen? Vooral in de VS lijkt de sit­u­atie met de dag erg­er te wor­den en het lijkt erop dat het Trump niet zoveel kan sche­len, enfin dat haal ik uit zijn com­mentaren die je voor­bij ziet komen. Iedereen zit fout behalve hij zelf …

Een belan­grijke week dus, we gaan rustig te werk en zoeken waar het kan naar kansen om op te han­de­len. Er komen wel weer mogelijkhe­den, we hebben amper wat open staan nu na dat ik eind vorige week winst heb genomen op de Amerikaanse indices, die wil ik er wel weer bij zien te pakken maar het is wacht­en op het juiste moment. 

Lid wor­den kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt nu tot 1 OKTO­BER voor €39 … Dan kri­jgt u de updates, de sig­nalen, sug­gesties en vooral waar het kan coach­ing over de markt … 

Om lid te wor­den ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u dus in …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 juli 2020, 23:25

Gaarne alsnog bevestiging van de opzegging van mij abonnement op Guy Trading.
System trading houd ik alleen nog aan.
[email protected]

(0)