Beursdagboek Trader Guy 21 juli 2020, 07:44

...

Futures wat hoger, we komen nu overal weerstand tegen

21 juli 2020, 07:44 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Azië sluit hoger, de futures begin­nen wat hoger, de DAX gaat door de 13.000 ter­wi­jl de Nas­daq plots weer boven de 11.000 wil starten. De Dow Jones bli­jft wel wat achter op de rest merk ik maar het lijkt opnieuw op sec­tor rotatie. Het is moeil­ijk te omvat­ten hoe de Nas­daq zich gis­teren gedroeg en hoe aan­de­len als Ama­zon, Net­flix (toch zeer tegen­val­lende cijfers don­derdag), Microsoft sluit 8 dol­lar hoger ter­wi­jl Apple opnieuw richt­ing de 400 dol­lar opliep.Gis­teren kwam er weer hoop op een vac­cin het­geen we nu al pak­weg 20 keer voor­bij hebben zien komen, elke keer er daarover wat naar buiten komt zie je een posi­tieve impuls op de beurzen. Let wel dat er economisch nu nog amper wat aan het veran­deren is, sec­toren die het slecht doen bli­jven als gevaar boven de markt hangen. Verder is het zo dat we nog lang niet zijn waar we eerder waren wat betre­ft de economie, dat kan nog wel eens langer dan een jaar duren en de vraag is of we er nog gaan komen. 

Puur op sen­ti­ment loopt de markt verder op met de nodi­ge vraagtekens want de sti­jgin­gen bij som­mige aan­de­len zijn echt niet te verk­laren. Ama­zon bijvoor­beeld sloot 236 dol­lar hoger gis­teren, je kijkt ernaar en denkt meteen wat is er gaande met de markt momenteel? Vergeet niet dat de Nas­daq na de start nog even omlaag ging, de ral­ly die erop vol­gde kon ik niet verk­laren. Nieuws over een vac­cin, hoop op een akko­ord in Europa en de nu al befaamde Robin Hood traders, en je ziet de markt dus vliegen. Dat akko­ord kwam er van­mor­gen vroeg, ze zijn het eens over een hulp pakket van 750 mil­jard dol­lar, het is wat om alles te onder­s­te­unen, een hoop geld en eigen­lijk niet te bevat­ten hoe zoi­ets ooit terug kan wor­den betaald? Maar goed, het blijken maar cijfers te zijn, het zal nooit meer gaan zoals het hoort te gaan.

Aan de andere kant is het wel zo dat de aan­de­len beurzen nu extreem hoog staan con­form de waarderin­gen en vooral wat betre­ft de vooruitzicht­en die mijn inziens veel te posi­tief overkomen. Ik moet nog zien of zoals ik al aan­gaf alles zal her­stellen zoals de markt ons doet ver­moe­den. In de wan­del­gan­gen hoor je al dat grote beleg­gers, funds, hedge­funds al aan het verkopen zijn, de ervaren beleg­gers zien ook wel dat dit uit de hand loopt en dat we met de (moeil­ijke) eind­fase bezig zijn.

Goed, ik werk verder in deze markt en probeer posi­ties uit te zoeken voor de leden. Wie mee wil kan dat nu tot 1 okto­ber voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

21 juli 2020, 08:36

Het gaat erover. Dit is niet vol te houden. Ooit krijg je gelijk maar dit kan gerust nog maanden doorgaan. Succes nog, ik ben er weg van.

(0)