Beursdagboek Trader Guy 27 juli 2020, 08:08

...

Traditionele maandag stijging? Futures hoger vanmorgen

27 juli 2020, 08:08 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Het ziet er naar uit dat de week posi­tief zal opstarten, de vraag is natu­urlijk of de plussen kun­nen wor­den vast­ge­houden in de loop van de sessie en de komende dagen waar een en ander op ons afkomt. Dan heb ik het over kwartaal­ci­jfers, de FED en uit­er­aard ook weer een reeks economis­che data zow­el in de VS als hier in Europa.Het zwaartepunt zal zoals ik al aan­gaf in de week­endup­date liggen tussen woens­dag en don­derdag, vooral don­derdag nabeurs wordt de soep heet opge­di­end met nabeurs cijfers van Apple, Ama­zon en Alpha­bet (Google) welke meteen de 3 bedri­jven uit de TOP 5 van de VS zijn. Een overzicht van de cijfers deze week heb ik in de LIVE­BLOG geplaatst …

Nog 2 din­gen die opvallen nu zijn het goud en de dol­lar, de dol­lar ver­li­est snel waarde ten opzichte van andere val­u­ta door dat de VS te veel aan het print­en is. Het gevolg daar­van is dat ook het goud ste­vig oploopt de afgelopen dagen en van­daag een nieuw record neerzet op 1936 dol­lar, het zil­ver vol­gt uit­er­aard deze weg ook ges­taag. De euro werd behoor­lijk wat duur­der ten opzichte van de dol­lar aangezien we van­daag de 1,17 dol­lar al hebben aangetikt. Zit er een soort ver­bor­gen inflatie in de markt die er nog uit moet komen? Je zou het haast gaan denken met het ver­loop wat ik aan­gaf. Oplet­ten dus, in dit soort sit­u­aties weet je niet zo goed hoe zich dat zal uiten bij het verdere ver­loop. Geld­cre­atie kan naast dit soort prob­le­men ook de bubbel nieuwe lucht inblazen, niet dat het terecht is maar het is wel iets vreemds dat velen doet zoeken naar een veilige haven en dan denkt men ook aan de aan­de­len. Terecht is het niet maar wel is het zo dat het land­schap behoor­lijk mist­ig aan het wor­den is.

Naast het goud ziet men ook de Bit­coin als alter­natief blijk­baar, voor het eerst sinds ergens in juni ger­aakt de dig­i­tale munt weer boven de 10.000 dol­lar. En zo kri­jg je op een maandag weer het een en ander op je bor­d­je, deze maandag wel een vreemde MIX dus …

Vri­jdag had ik de posi­ties al ges­loten, wel met een hele mooie winst (Sys­teem Trad­ing zelfs bij­na €1000 en Guy Trad­ing richt­ing de €2000) maar door dat ik tussendoor had moeten door rollen naar een andere stop had­den we al wat ver­lies op papi­er voor de maand juli. In ieder geval ziet het er voor deze maand nu beter uit, ik richt me nu op weer wat nieuwe kansen, nieuwe posi­ties met kansen. Aan de volatiliteit zal het in ieder geval niet liggen want die bli­jft. Voorzichtig zal ik wat kansen zoeken bij de index­en en waar het kan ook op wat aan­de­len maar de Tim­ing zal goed moeten zijn. Om meet te doen kan dat nu tot 1 OKTO­BER voor €39 … Inschri­jven kan via de web­site waar u de Trader­shop ziet … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »