Beursdagboek Trader Guy 28 juli 2020, 08:23

...

Nasdaq stevige rebound, Europa moeite met dure euro

28 juli 2020, 08:23 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

We zit­ten nu in de fase waar we het over de dol­lar hebben samen met het goud en andere meer veilige havens uit het verleden. Goud koopt men wan­neer de VS ofwel Wall Street er wat angstig uit begint te zien, de afgelopen tijd werd al duidelijk dat de grote par­ti­jen het kalm aan begin­nen te doen ter­wi­jl de nieuwe en dan meer oner­varen beleg­gers de markt beheersen.Die noe­men ze de Robin Hoods, een nieuwe ingang voor kleine beleg­gers die met hef­bomen en opties de markt bestor­men en de al vaak zwaar overge­waardeerde aan­de­len opkopen, vooral aan de long kant wel te ver­staan. Maar het begint ook te krak­en bij die groep, let vooral lat­er deze week wat er na de cijfers van de grote 3 uit de TOP 5 zal gebeuren, dan komen nabeurs Apple, Ama­zon en Alpha­bet met cijfers, 3 uit de FAANG groep dus. In ieder geval nam de Nas­daq al wat hoop op wat er komt met die ste­vige sti­jging van gis­teren die richt­ing het slot zelfs versnelde.

Europa deed niet zoveel, de AEX kon in de plus sluiten maar het was vri­jwel niks, ook de DAX sluit groen al was het nog geen punt ten opzichte van afgelopen vri­jdag. De AEX dus rond de 565, de DAX net onder de 12.850 pun­ten. Vooral de duur­dere Euro zat er voor een groot deel tussen en uit­er­aard de bezorgdheid over het virus dat ook in delen van Europa weer terug aan het komen is. Alles bij elka­ar genomen ziet het er moeil­ijk uit voor wat betre­ft de mark­ten. Die euro die oploopt maakt de pro­ducten in onze regio plots veel duur­der het­geen dan weer posi­tief kan uit­pakken voor de VS waar alles door de in waarde afne­mende dol­lar goed­kop­er maakt. En het is niet niks want de dol­lar ver­loor de afgelopen weken ten opzichte van andere grote val­u­ta gemid­deld een pro­cent of 8 – 9. Het zijn de bek­ende feit­en en dus de eerste gedacht­en bij een sit­u­atie als waar we nu mee te mak­en kri­j­gen, dol­lar dal­ing goed voor de VS en slecht voor andere val­u­ta maar we moeten de sit­u­atie niet uit het oog ver­liezen waarom de dol­lar zakt en waarom het er in Europa wat beter uitzi­et wat betre­ft de waarde van de euro.

Nog­maals, de beurzen in de VS, en dan vooral in de VS bli­jven door veel donkere rede­nen oplopen of houden momenteel nog stand. Eigen­lijk zie ik niet zo goed in hoe deze nieuwe bubbel lang stand kan houden, maar we moeten er wel voor oplet­ten en vooral goed proberen te timen waar we wat kun­nen doen. Ik zal zek­er weer een nieuwe posi­tie opne­men maar zoals u al merkt moeten we oplet­ten en mogelijk nog wat geduld op zien te bren­gen in ver­band met veel feit­en die er komen deze week, denk zoals ik al aan­gaf de 3 grote don­derdag en mor­gen de FED die ver­gaderd. Even geen posi­tie is ook goed, vooral in deze fase en met wat er komt deze week.

Lid wor­den kan nu voor €39 tot 1 OKTO­BER, ik voorzie zek­er nog genoeg kansen en ik wil de maand augus­tus goed aan­pakken voor de leden. We zit­ten nog met wat ver­lies deze maand maar op zich is het weinig, in de rumo­erige maand juli heb ik met zo goed als mogelijk proberen te uiten maar de markt liet nog wat teveel over­dri­jv­ing zien. In feite schi­eten we in de maand juli ook weinig op met de indices, het lijkt er alle­maal zeer goed uit te zien maar de markt maakt wel een pas op de plaats. Daarom zoek ik naar het goeie momen­tum, dat komt er snel aan merk ik aan veel zak­en. Eind deze week verwacht ik wat posi­ties te hebben lopen, u kunt dus mee door lid te worden.

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »