Beursdagboek Trader Guy 14 juli 2020, 08:07

...

Nasdaq sterke top maar dan een draai van 5%

14 juli 2020, 08:07 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wat een dag gis­teren, de sti­jging van afgelopen vri­jdag werd overgenomen maandag met forse plussen op Wall Street en er werd een top neergezet die behoor­lijk hoog uitk­wam bij alle indices op Wall Street. Zo wist de Nas­daq en de Nas­daq 100 een record neer te zetten wat behoor­lijk hoger lag dan de top die afgelopen vri­jdag (record­standen) op de bor­den kwam, zo zien we bij de Nas­daq 100 de top nu uitkomen op 11.070 punten.Na de top kwa­men er ste­vige win­st­ne­min­gen want de index kwam even op 5% onder die dag­top uit, van 11.070 naar 10.575 pun­ten net voor het slot wat meteen de laag­ste stand van de dag werd. Zo zie je dat als er lucht uit de bubbel wordt gelat­en het behoor­lijk snel gaat, in amper een uurt­je of 3 – 4 sta je 5% lager en er gaan nog van die dagen komen, hou daar maar reken­ing mee.

Bij de Dow ging het er min­der fel aan toe, ten­min­ste het valt te bezien hoe je het bek­ijkt. Er stond op slot­ba­sis nog 10 pun­ten winst maar intra­day kwam de Dow even op een plus van 560 pun­ten uit, dat moeten we natu­urlijk ook zien als een behoor­lijke terug­val vanaf de dag­top bij deze index. Het nieuws ron­dom een vac­cin en/​of rem­mende mid­de­len om het virus te bestri­j­den nam ook gis­teren de over­hand en zorgde ervoor dat de week knal­groen opstartte, afgelopen vri­jdag was het ook al zo na dat de futures op Wall Street eerst nog diep in het rood ston­den. Het ver­schil tussen vri­jdag in de ocht­end en maandag rond de dag­top was enorm. Je kunt er weinig aan doen, zek­er als je dan posi­ties hebt lopen in die richting. 

De markt bli­jft hoe dan ook extreem volatiel, ik kan me niet herin­neren dat de VIX zo lang rond de 30 bleef hangen, even eron­der dan weer erboven maar dat is al weken zo. De VIX zakt niet door ook al zien we een posi­tieve markt, een posi­tief ver­loop en zetten bei­de Tech indices al een reeks nieuwe records neer. Je zou eerder denken aan een VIX rond de 11 – 12 in deze fase maar dat is niet zo …

Goed, de AEX kon nog met een behoor­lijke plus sluiten, rond sluit­ingsti­jd stond Wall Street nog rond de dag­top. We moeten eens zien hoe de AEX van­daag zal rea­geren op de drein die de Nas­daq kreeg gis­teren? En mor­gen kri­j­gen we cijfers voor­beurs van ASML die ook een soort bubbel laat zien? Dat zal veel invloed uitoe­fe­nen op het ver­loop van de AEX index. De DAX daar­ente­gen is wat sta­biel­er qua samen­stelling en dus niet afhanke­lijk van enkele zwaargewicht­en. Wel zien we gis­teren ook een behoor­lijke terug­val bij de DAX vanaf de top na het slot (via de DAX future). De AEX zal van­daag rond de 568 – 570 starten zo te zien, gaan we daar­na her­stellen of verder omlaag? Het zal afhangen van hoe Wall Street zal rea­geren op de sessie van gis­teren … Mogelijk staat er een top en met de cijfers die eraan komen zou die wel eens kun­nen bli­jven staan voor een tijd­je. Maar het is 2020 en dit jaar kan er van alles gebeuren op de beurs.

Gis­teren was het een drukke dag wat betre­ft het han­de­len, ik heb hier en daar wat moeten schuiv­en met de posi­ties, het wat lichter gemaakt maar we zit­ten nog in de markt in ieder geval. Bij topvorm­ing of tij­dens een bubbel moet je strate­gisch in de markt zit­ten, dat is ook het geval voor de leden ook al gaat het moeil­ijk nu. Van­daag maar eens kijken wat ik kan doen met de lopende posi­ties en of ik er eventueel wat bij kan nemen. We moeten alert bli­jven, accepteren wat er gaande is en ook nu strate­gisch te werk gaan.

Mee­doen kan, ik stu­ur sug­gesties waar u wat mee kunt doen. Uit­er­aard beslist u zelf om mee te gaan of niet. Wat je aan mij hebt als coach is dat ik niet bang ben om wat te doen, ik durf ervoor te gaan. En als ik ver­lies kunt u het zien aan de resul­tat­en maar ook als ik win. De afgelopen jaren heb ik mijn pluimen ver­di­end, over de gehele peri­ode draai ik goed en maak ik winst. Veel mensen denken dat ik alti­jd maar moet scoren maar dat kan niet, in deze markt ligt de lat hoog. Wat ik wel denk is dat er een mooie peri­ode aan zit te komen en dat we de komende weken-maan­den goed gaan kun­nen scoren, zek­er als er lucht uit de markt moet. De laat­ste instap­pers moeten eruit en de grote jon­gens gaan ze doen zweten, pijn doen. Niet dat ik ze het niet gun maar het is zo dat het vri­jwel alti­jd het geval is. Bij bubbel vorm­ing zie je nieuwe beleg­gers aan­de­len kopen die veel te duur zijn, ze vra­gen dus om prob­le­men en zien dol­lartekens, maar dat werkt niet zo op de beurs. Er moet gekeken wor­den naar de waarderin­gen en die staan voor de peri­ode waar we ons momenteel in bevin­den veel te hoog.

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER voor €39 … Als u zich inschri­jft kri­jgt u de sug­gesties van­daag al bin­nen. Dat kan via de Trader­shop waar ook alle resul­tat­en staan, maand per maand en jaar per jaar …

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »