Beursdagboek Trader Guy 17 juli 2020, 07:03

...

Sector rotaties meestal laatste fase voor een grote terugval

17 juli 2020, 07:03 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

We zien momenteel behoor­lijke sec­tor rotaties op Wall Street en eerder zorgde dit voor een grotere cor­rec­tie over de gehele markt. Zie het als een soort twi­jfel bij beleg­gers, ze weten niet meer wat ze moeten doen. Opval­lend bli­jft dat de Tech aan­de­len het moeil­ijk­er kri­j­gen, neem nu de top van maandag en waar we nu staan met de Nas­daq 100, het scheelt bij­na 500 punten.


De cijfers van Net­flix, een hoogvlieger van de afgelopen weken lieten al zien dat de lat veel te hoog lag, het bedri­jf kon niet aan de verwachtin­gen vol­doen en als de waarder­ing dan zo hoog is merkt je dat het aan­deel fors ver­li­est na de cijfers (nabeurs ver­loor Net­flix meer dan 10%).

Gis­teren zien we de gehele dag al druk op de koersen al viel het slot nog mee achter­af bekeken, de Dow liet 135 pun­ten liggen, de Nas­daq ver­loor 77 pun­ten. Wat betre­ft Europa zien we een kleine dal­ing, de koersen ston­den overdag wel veel lager maar richt­ing het slot viel alles op zich weer mee. De AEX ver­loor 3,6 pun­ten ter­wi­jl de DAX 56 pun­ten liet liggen.

Van­mor­gen zien we de futures wat hoger, let er wel op dat de Nas­daq future een deel van het ver­lies nabeurs goed­maakt en nu in feite rond de slot­stand van 22:00 uitkomt. Van­daag de markt maar eens vol­gen, het is en bli­jft moeil­ijk om de Tim­ing goed te pakken maar zoals alti­jd probeer ik er het beste van te mak­en. We zit­ten nog alti­jd met die zoge­naamde Robin Hood nieuwelin­gen die de markt deels bepalen, verder zit­ten we ook nog met steeds die nieuws­bericht­en die tussendoor voor­bij komen over din­gen die puur op hoop dri­jven. We gaan het zien, nor­maal gezien staan alle beurzen momenteel te hoog en zijn ze veel te duur als we naar de winst ontwik­kelin­gen kijken vergeleken met vorig jaar. En het is nog maar de vraag of het vol­gend jaar beter zal gaan?

Mee­doen met de sig­nalen ofwel sug­gesties? Dat kan vanaf van­daag tot 1 OKTO­BER voor €39 … Om u in te schri­jven kunt u naar onze Trader­shop gaan om een keuze te mak­en … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »