Beursdagboek Trader Guy 16 juli 2020, 06:30

...

Nasdaq nog met twijfels, Dow kan stevige winst niet vasthouden

16 juli 2020, 06:30 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Na een sterke voor­beurs indi­catie gis­teren kwa­men er na de start win­st­ne­min­gen op gang, de Dow kon de winst vasthouden maar het slot lag duidelijk lager dan de dag­top die meteen rond de open­ing werd neergezet. De Nas­daq kri­jgt het dan wel moeil­ijk­er, het slot lag wat hoger dan gis­teren maar we zien opnieuw een volatiele sessie gis­teren. De aan­de­len die eerder volop in de belang­stelling ston­den kri­j­gen het door de hoge waarderin­gen moeilijk.Opvallen is dat Ama­zon, Google en Nvidia nu bij de ver­liez­ers zit­ten ook al probeert men ze weer tot lev­en te bren­gen via de kleine traders die er nog alti­jd volop in geloven (dip kop­ers). Ama­zon dat deze week nog even op 3350 dol­lar stond zien we nu nog maar net boven de 3000 dol­lar uitkomen. We moeten nu let­ten op het ver­volg en dan vooral bij deze Tech aan­de­len die inlev­eren maar nog alti­jd hoog in de boom hangen …

In ieder geval zien we nu sec­tor rotatie, dat wil zeggen dat beleg­gers snel over­schake­len van offen­sief naar defen­sief en dat is de reden dat de Dow nu al voor de 4e sessie na elka­ar posi­tief sluit ter­wi­jl de Nas­daq aan het inlev­eren is met de dal­ing van maandag als meest heftige van alle­maal (Wall Street). Nog­maals, het kan de start van een grotere cor­rec­tie wor­den, dat gaan we zien tegen het einde van deze week en vooral vol­gende week waar er al enkele grote Nas­daq ofwel Tech bedri­jven met cijfers komen …

Verder zien we dat de AEX er matig bijlag van­daag het­geen vooral door ASML komt, het bedri­jf kwam van­mor­gen met cijfers, het aan­deel zocht tot de open­ing van Wall Street naar de richt­ing van de dag maar meteen toen Wall Street open ging en de Amerika­nen het aan­deel in de verkoop deden zien we dat ASML zo’n €12 ver­lies liet zien … Na de €10 van gis­teren erbij laat het aan­deel nu in 2 dagen tijd al €22 liggen het­geen de AEX behoor­lijk afremt momenteel. In vergelijk­ing met de DAX bli­jft de AEX nu duidelijk achter de afgelopen 2 sessies … Zow­el de AEX als de DAX hebben gis­teren een zware weer­stand aangetikt …

Van­daag maar eens zien hoe de beurzen het gaan doen, kri­j­gen we extra druk via de Tech? Zal de Dow nu eens inlev­eren? Komt de DAX ook wat omlaag na de ral­ly van de afgelopen 2 dagen? Zo te zien aan de futures starten we van­daag lager … Vooral op de Dow en de Nas­daq let­ten in ieder geval, bei­den zouden van­daag kun­nen inlev­eren en dus deze keer een dal­ing over de gehele markt triggeren …

Gis­teren heb ik wat posi­ties erbij kun­nen pakken, u kunt nog mee door lid te wor­den … Nu tot 1 SEP­TEM­BER voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »