Beursdagboek Trader Guy 8 juli 2020, 08:31

...

Lagere opening na daling gisteren

8 juli 2020, 08:31 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (2)

We starten van­mor­gen met lagere futures na een min­dere sessie op Wall Street waar nu ook de Nas­daq een stap­je terug doet, eerst stond de tech index nog op een ste­vige plus na de open­ing maar ook daar werd snel winst genomen dus.Wat betre­ft de AEX zien we ook een dal­ing, gis­teren tot de 575 pun­ten, via de futures van­mor­gen richt­ing de 570 pun­ten. De vraag is nu of we bin­nen de range 550 – 575 bli­jven en dus de onderkant weer gaan opzoeken? We moeten afwacht­en en met strate­gis­che posi­ties anticiperen. De DAX loopt na even boven de 12.800 pun­ten uit te komen deze week nu ook wat terug, hier weer bin­nen de range 12.00012.500 in de loop van de dag? 

Wall Street dus lager, de futures ook van­mor­gen met de Dow die de 25.500 op wil zoeken, nu nog niet maar als we er nog een dal­ing bovenop kri­j­gen het­geen hele­maal niet zo gek zou zijn kan de index lat­er weer de bodems van juni gaan opzoeken, die zie ik rond de 24.90025.000 pun­ten ofwel zo’n 900 pun­ten onder de slot­stand van gis­teren. Bij de Dow gaan de poorten omlaag weer open onder die zone, dat lijkt me meer dan duidelijk. En dat zo net voor de cijfers over Q2 naar buiten gaan komen. Het zal dan wat duidelijk­er wor­den hoe de waarderin­gen erbij staan op Wall Street, en we kun­nen ook horen wat bedri­jven verwacht­en voor de rest van dit jaar …

De Nas­daq, het bli­jft een ver­haal apart, de index staat er slechter voor dan in 1999 – 2000, ofwel oogt beter maar is kwets­baarder dan toen net voor de grote tech-crash … Het enige wat ik moet aan­horen is dat het alleen maar hoger zal gaan, er zijn geen alter­natieven, het geld moet naar de beurs enz.. Het zal alle­maal wel, ik volg de beurs al sinds 1987 en heb veel peri­odes meege­maakt waar iedereen dacht dat het alleen maar omhoog kon, let wel, op de lange ter­mi­jn is dat ook zo maar tussendoor heb ik veel momenten gezien waar er een halver­ing tot stand kwam. Maar goed, we staan vol­gens mij heel dicht bij zo’n moment nu, denk ook aan de verkiezin­gen die steeds dichter­bij komen en de ontwik­kelin­gen ron­dom het virus in de VS. Zou Trump inzetten op immu­niteit in de VS in okto­ber-novem­ber? Zou goed kun­nen, maar het is een zeer groot risi­co om het zo aan te pakken …

Sug­gesties, sig­nalen, coach­ing in deze markt? U kunt mee met de posi­ties door lid te wor­den via de aan­bied­ing tot 1 sep­tem­ber voor €39

Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »