Beursdagboek Trader Guy 2 juli 2020, 07:39

...

Nasdaq hoger, Dow omlaag ... Europa wat verdeeld

2 juli 2020, 07:39 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Het werd opnieuw een Tech-dag gis­teren met de Nas­daq en de Nas­daq 100 die er goed op vooruit gin­gen, de gehele week al zoals we merk­ten want na de dal­ing van vorige week vri­jdag bereiken deze 2 tech indices alweer de top­zone ofwel de hoog­ste stand ooit.


Deze keer was Ama­zon het trek­paard met een sti­jging van meer dan 120 dol­lar en met een nieuwe hoog­ste stand ooit. Het aan­deel bereik­te bij­na de 2900 dol­lar. Apple kon lat­er niet meer vol­gen omdat er weer 30 winkels dicht moesten gis­teren, toch bli­jft ook Apple hoog in de boom hangen. Tegen­wo­ordig is het meer een zaak van het kopen van de win­ners dan dat het gaat om de onderliggende fac­toren, het is de waan van de dag, het gaat om wie is de sterk­ste wat betre­ft de waarde op Wall Street. 

Of dat alle­maal goed gaat aflopen bli­jft de grote vraag maar momenteel trekt men nog volop de kar met die 5 BIG-ones als Apple, Ama­zon, Microsoft, Google en Face­book … In de marge vol­gt Tes­la dat sinds gis­teren met een mark­t­waarde van 200 mil­jard pronkt … Of iedereen over een jaar of 10 met een Tes­la zal ron­dri­j­den is nog maar de vraag maar gezien de koer­son­twik­kel­ing van het bedri­jf denkt men wel aan zoiets …

Europa lag er een beet­je verdeeld bij gis­teren, de AEX wist nog met winst te sluiten maar de DAX en de CAC 40 ver­loren wat. De vraag is of Europa het ver­loop van Wall Street kan vol­gen, zoals ik al aan­gaf bli­jft het een gevaar­lijke sit­u­atie op Wall Street waar de indices oplopen door hoop en hebzucht. Vergeet niet dat het coro­na virus in de VS weer enorm om zich heen slaat, in plaats van een dal­ende curve loopt die nu juist weer op. In Europa lijkt het erop dat het meer onder con­t­role is momenteel maar ook hier moeten we bli­jven oplet­ten uit­er­aard. Wat betre­ft Europa zie ik de indices wat bli­jven hangen, de AEX zit in de range 555 – 570 pun­ten, de DAX tussen de pak­weg 11.850 en de 12.500 punten.

En toch, ik merk nog geen enkele angst in de VS waar dus het aan­tal nieuwe gevallen explosief toe­neemt, waar Trump onder vuur staat en ver achter ligt op Joe Biden en waar Trump totaal geen lei­der­schap toont. Wat ik gis­teren zag was dat Trump zijn rivaal verder de grond in praat en zei dat als Biden de nieuwe Pres­i­dent wordt de beurzen zullen crashen … Verder kon de markt gis­teren opv­eren door dat Pfiz­er aan­gaf dat er een vac­cin komt om het virus tegen te houden. En men bli­jft hopen op nieuwe stim­u­latie door de FED, wie weet koopt de FED alle hypotheken in de VS op? Je weet maar nooit, dan is iedereen in 1 klap schulden­vrij om met wat humor af te ronden 😂😂 …

Gis­teren wat kleine posi­ties opgenomen, u kunt uit­er­aard mee door lid te wor­den. Dat kan nu voor €39 tot 1 SEP­TEM­BER (2 maan­den), er komen nog genoeg mogelijkhe­den om op te han­de­len en de volatiliteit zal hoog bli­jven de komende tijd.

Mee­doen met de sig­nalen, de sug­gesties die ik naar de leden verstuur? 

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »