Beursdagboek Trader Guy 23 november 2020, 08:40

...

Hogere start, AEX kan nieuwe tussentijdse top zetten

23 november 2020, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Een tra­di­tionele groene maandag zo te zien via de futures en een hogere slot in Azië van­mor­gen waar de Nikkei (Japan) dicht bleef door een feestdag. Wall Street laat via de indi­caties zo’n 0,3% winst zien, de indices op Wall Street ver­loren wel afgelopen vri­jdag. Dat was niet zo in Europa waar de AEX bij­na 6 pun­ten hoger de week afs­loot, de DAX won vri­jdag 51 pun­ten en via de futures zien we daar van­mor­gen nog zo’n 100 pun­ten bij komen. De AEX zal vol­gens de indi­catie 4 pun­ten hoger starten.De markt zal deze week opnieuw vooral kijken naar de ontwik­kelin­gen ron­dom het coro­n­avirus, ook de ontwik­kelin­gen ron­dom een Brex­it deal komt in beeld uit­er­aard het­geen we een beet­je ver­geten met al het nieuws ron­dom coro­na. We kri­j­gen ook nog wat cijfers over de economie in de VS en Europa deze week. Afgelopen week­end was er ook een G20-top die deze keer via een video­con­fer­en­tie werd gehouden met de belan­grijke wereldlei­ders, ze riepen vooral op om tot een betere samen­werk­ing te komen in de stri­jd tegen de pandemie.

U kunt mij ook vol­gen via mijn Twit­ter account, ga naar … https://​twit​ter​.com/​U​S​M​a​rkets

Deze week is het Thanks­giv­ing in de VS met vri­jdag de bek­ende Black Fri­day koop­jes­dag. De beurzen zijn don­derdag dicht in de VS en vri­jdag komt er een korte sessie tot 19:00 zoals elk jaar.

Tech­nisch bekeken moest Wall Street een stap­je terug vorige week en we zien nu ste­un rond de 28.500 bij de Dow Jones waar de GAP van 2 weken terug nog open staat. Ook de oude top in de buurt van de 29.000 pun­ten valt nog op. Weer­stand nu rond de top­zone ofwel in de buurt van de 30.000 pun­ten (net eron­der). Bij de Nas­daq die het iets moeil­ijk­er heeft momenteel, scheelt niet zoveel maar toch, weer­stand rond de 12.000 pun­ten en een belan­grijke ste­un rond de 11.500 pun­ten nu.

Bij de AEX zien we een door­braak van de 600 pun­ten met weer­stand rond de 604 – 605 waar we van­daag al op kun­nen uitkomen, lat­er zien we de top­pen van feb­ru­ari rond de 612 en de 620 – 625 zone. Ste­un nu de 598 en de 587 pun­ten. Bij de DAX wacht de top rond de 13.350 pun­ten en we komen daar nu dicht bij, als de index uit­breekt zien we de 13.50013.550 pun­ten als weer­stand, daar wacht de top van feb­ru­ari. Ste­un nu de 13.050 en de 12.900 punten … 

Euro, olie en goud:
De euro zien we van­mor­gen rond de 1.187 dol­lar, de pri­js van een vat Brent olie staat op 45,4 dol­lar ter­wi­jl een troy ounce goud nu 1872 dol­lar kost.

US Mar­kets Trad­ing nu voor €39 tot 1 FEB­RU­ARI 2021:
Maak vanaf van­daag gebruik van de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 feb­ru­ari 2021 … Ik bli­jf uit­er­aard zoeken naar kansen in deze markt, we hebben strate­gisch al wat kleine posi­ties open staan.

Na uw inschri­jv­ing staat u meteen op de verzendli­jst en ont­vangt u de updates, de sig­nalen en kunt u inloggen op onze Trader­shop om alle posi­ties LIVE te volgen. 

Schri­jf u in via de link: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Tot lat­er,

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »