Beursdagboek US Markets Redactie 26 januari 2010, 22:06

...

Zone 1093-1095 (CFD) Niet gebroken

26 januari 2010, 22:06 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


jul­lie zullen zeggen? Gebro­ken, niet gebro­ken, wat is het nu. Wel het laat­ste, maar zo ziet u dag DAGHAN­DEL wat ik doe heel wat kansen biedt in bei­de richtin­gen. Alles draait om tim­ing uit­er­aard en die was van­daag bij mij wel niet van het beste. Maar soit, mor­gen kan het er opnieuw veel beter uitzien voor mijn laat­ste posi­tie die ik nog NIET heb ges­loten. Immers hebben we reeds een dikke en uit­zon­der­lijke week achter de rug en miss­chien komt daar nog iets bij tegen het einde van de week. Tot morgen.


...

Zone 1093-1095 (CFD) gebroken

26 januari 2010, 19:48 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


u ziet de ver­noemde zone 1093 – 1095 zorgde van­daag voor heel wat weer­stand, maar eens gebro­ken, schoten we als een raket erdoor heen. De visie kwam mooi uit, alleen heb ik er van­daag niet kor­rekt naar gehan­deld. Ik ben niet te fier om dit toe te geven. Van­daag was een slechte dag voor mij. Hij is nog NIET om maar toch, niet goed gehan­deld Didi­er. We hebben voor het ogen­blik een vroegere top 1102 (CFD) getest en wat verzwakt vanaf dat moment. Echter voor het ogen­blik ondervin­den we ste­un op de bovenkant van het van van­daag ges­tarte UP kanaal. Waar gaan we eindi­gen? Een belan­grijk punt zal de 1110 – 1114 (CFD) zone zijn. Dit is immers de bovenkant van het dal­end kanaal van nu reeds enkele dagen. We vol­gen het op.


...

Moeilijke markt ZONE 1093-1095 (CFD)

26 januari 2010, 16:02 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


u ziet de aangegeven zone 1093 – 1095 (CFD) bli­jft voor weer­stand zor­gen in de ges­tarte UP trend van deze ocht­end. We zijn nu een half uur aan de gang in de VS en nog steeds is hij NIET gebro­ken. Het bli­jft moeil­ijk om te zeggen waar we zullen stran­den enkele uren verder. Mijn visie van daarstraks bli­jft nog steeds gelden OP VOOR­WAARDE dat ver­melde zone NIET wordt gebroken.


...

We blijven hangen

26 januari 2010, 12:48 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 3 / 12 | (0)


zoals u willicht ook heeft opge­merkt, bli­jven we deze ocht­end wat hangen. De markt weet het niet zo goed, en .… ikzelf ook niet. Maar zolang we NIET uitkomen boven de 1093 – 1095 zone (CFD) dan kijk ik nog steeds naar gepaste SHORT instap­mo­menten. Het zal waarschi­jn­lijk wat wacht­en zijn op Wall Street. Lukt het niet om boven de ver­melde zone uit te komen, heb ik als eerste richt­doel de 1084 – 1082 (CFD) zone. Breekt die dan ligt er een mooie weg open naar de 1065. Suc­ces en keep up the concentration.


...

Zoek SHORT momenten op

26 januari 2010, 08:09 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


de zone die ik gis­teren voor­beurs aan­gaf, namelijk de 1104 – 1106 (CFD) werd NIET door­bro­ken ondanks een lange tijd rond deze stand te bewe­gen. Ik gaf dan ook mooi aan om SHORT te gaan op dat moment. Ieder is vrij om winst te nemen wan­neer hij wil en op dit ogen­blik zou ik dat zek­er even doen aangezien de 1087 (CFD) zone ook een ste­un is uit het verleden. Indi­en je SHORT wil gaan, kijk ik naar de 1095 – 1100 (CFD) zone. Echter ik zoek NIET naar LONG posi­ties, maar wacht dan liev­er om een goede SHORT instap te doen. Ik kijk nu vooral naar de zone net onder de 1100 (CFD). Gaat het daar moeiza­am, stap dan maar SHORT in. Mijn vol­gende belan­grijk ste­un­niveau wordt dan de 1065 (CFD). U kan me steeds vol­gen op het US Mar­kets forum onder DIDIERS KIJK OP DE MARKT”. We zijn vorige week dins­dag ges­tart met SLECHTS 1000 euro en 1 week lat­er staan we op ongeveer 4500 euro of om en bij de 350% rendement.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.