Beursdagboek US Markets Redactie 28 januari 2010, 22:23

...

ALLES volgens PLAN

28 januari 2010, 22:23 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


het was me een ferm dag­je van­daag. Ik heb opnieuw mooie winst gemaakt en NIET de klap­per opge­zocht. Dat moet je niet doen. Regel­maat inbouwen in je trades das belan­grijk. Nu Azië nog slecht rea­geren en we zijn opnieuw vertrokken mor­gen. Ik heb nog 1 posi­tie meegenomen omdat al mijn indi­ca­toren nog steeds NEGATIEF staan. Deze ocht­end ston­den ALLE SIG­NALEN bij mij ROOD. Een­voudig han­de­len zo, moet ik zeggen. Enfin ik ga sluiten, de winst staat er : + 427% op 8 volle beurs­da­gen. Bin­nenko­rt gaat er een deel naar de spaar­reke­ing en begin­nen we OPNIEUW met 1000 EURO. Tot morgen.


...

Even stilte voor het finale NEKSHOT?

28 januari 2010, 20:57 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 2 / 12 | (0)


het is me het dag­je al. Alles liep vol­gens plan en nu zit­ten we zacht­jes een klim­met­je te mak­en. Zoals ik al enkele dagen gele­den in de box had gepost, zijn de dalin­gen VEEL sneller dan de sti­jgin­gen (zie grafiek 27 JAN 2010 rond 14:00). Voor mij een DUIDELIJK teken dat de markt is gedraaid. Het heeft lang genoeg gedu­urd. 10 maan­den sti­jging zon­der enige deftige cor­rec­tie. Dit is nu in volle gang. Tot waar is dan steeds de vraag. Ik verwacht nog een fel einde. Als we weer richt­ing 1080 afza­kken, dan komt een finaal nek­shot voor van­daag met er dik onder. Maar ZOVER zijn we nog NIET.Jullie ken­nen me nu al een beet­je en ik kijk steeds van dag tot dag met strik­te ste­un- en weer­stand­sli­j­nen. Je moet deze gewoon uit je hoofd ken­nen. Nu is 1087 (CFD) en 1093 (CFD) weer­stand en ste­un 1080 (CFD), erna 1068 (CFD) en 1060 (CFD). Verder kijk ik nog niet. Tot de volgende.


...

Een gewaarschuwd man WAS er 2 WAARD

28 januari 2010, 17:45 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


her­riner jul­lie mijn eerste artikel deze ocht­end. Doorzetten of anders terug naar af”. Waar staan we NU. Juist weer op 1080 (CFD) zoals gis­teren met de FED besliss­ing. Ik zeg u nog­maals nieuws en bericht­en zijn ondergeschikt aan Tech­nis­che Analyse. Op het ogen­blik van het schri­jven, vecht­en ze met deze O ZO BELAN­GRIJKE STE­UN. Indi­en we hier­door gaan, gaan we richt­ing 1065 eerst en erna naar 1045 – 1050 zone. Heb dit trouwens al enkele uren gele­den gepost in mijn box. Indi­en we opv­eren van de 1080, dan zie ik eerste weer­stand rond 1084 en max­i­maal erna 1087. Kom gerust een kijk­je nemen.


...

en JA HOOR verder DALING

28 januari 2010, 15:54 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 2 / 12 | (0)


ik hoef er eigen­lijk geen teken­ing bij mak­en. Mijn visie komt per­fect uit en voor het ogen­blik testen we de ste­un­zone 1093 – 1095 die ik voor ogen had. Ik ben dan ook even volledig CASH gaan zit­ten. De beurs loopt niet weg en ik kan nog steeds de markt in met een SHORT posi­tie. CFD’s gaan immers BIJ­NA 24/24 door. Daarom hou ik van dit prod­uct. Je kan op elk moment ingri­jpen. Tot lat­er en kom gerust eens een kijk­je nemen in de box. We staan op dit moment op ongeveer 404% Winst.


...

Verderzetting DALING?

28 januari 2010, 12:50 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


we zijn dus inder­daad NIET verder doorgeste­gen. De zware weer­stand­szone die ik deze ocht­end heb uit­gelegd, was een stap te ver. Op het ogen­blik van het schri­jven, zijn we weer onder de 1100 (CFD) beland. In eerste instantie kun­nen we ste­un ondervin­den rond de 1097 (CFD) en indi­en we erdoor gaan, zal het de 1093 – 1095 OPNIEUW moeten zijn voor de LONGERS. Houd deze NIET dan zeg ik BYE BYE en gaan we verder naar terug van af. Dit kan al voor van­daag zijn of miss­chien mor­gen. Onder­tussen maakt op de UUR­GRAFIEK de MACD een negatieve cross, wat ook weer niet veel goeds is. Ik hou jul­lie op de hoogte.


...

Doorzetten nu ANDERS terug naar af

28 januari 2010, 08:13 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)


voor het ogen­blik zijn we een een HEEL BELAN­GRIJKE zone aangekomen. De 1104 – 1106 (CFD) is immers een zwaardere weer­stand­szone. Als de BULLS, die vanaf gis­ter­e­navond na 20:15 eens ste­vig doortrokken (namelijk om en bij de 25 pun­ten), NU niet echt hun opmars verderzetten, dan is dit alles weer voor niets geweest. Daar­boven zit­ten we aan de onderkant van het lange UP kanaal die we gedurende maan­den kenden en dit zou als een terugtest kun­nen wor­den gezien. En als laat­ste toet­je, zit­ten we bij­na aan de UP zijde van het dal­end kanaal van enkele dagen. KOR­TOM : We zit­ten in de zone van de waarheid en indi­en het stokt dan weer DOWN.Het huidi­ge ren­de­ment is steeds te vin­den in mijn box, aangegeven met aan­tal posi­tieve, negatieve en break-even trades.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.