Beursdagboek US Markets Redactie 27 januari 2010, 21:49

...

WAT EEN DAGJE

27 januari 2010, 21:49 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


het was me het dag­je wel van­daag. Al 2 van de 3 koers­doe­len wer­den ger­aakt en bij­na ook de 3de. Echter de 1080 zone bood ste­un. Gelukkig zou ik zeggen voor de LONGERS want dan had het plaat­je er HEEL SLECHT uit­gezien omdat deze ste­un een­t­je is die al LANG stand houdt. Dat zou pas echt een serieuse ver­snelling neer­waarts teweeg gebracht hebben. Bön soit, wat komt er nu op ons af? Ik kijk nu een beet­je NEU­TRAAL naar de markt. Bij mij als DAGHAN­DE­LAAR kan daar natu­urlijk snel veran­der­ing in komen, maar ik laat ze nu een einde breien aan deze dag. Van­daag opnieuw mooi winst gemaakt en we staan op 375% ren­de­ment op 6 volle beurs­da­gen. Kom gerust eens een kijk­je nemen op het forum DIDIERS KIJK OP DE MARKT”. Tot morgen.


...

2 VAN 3 RICHTPUNTEN al geraakt

27 januari 2010, 17:07 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


voor het ogen­blik wer­den reeds 2 van de 3 richt­pun­ten die ik deze ocht­end had aangeven, gehaald. We hebben de 1087 (CFD) gezien en de 1083 (CFD). Deze laat­ste is tevens een oude ste­un uit het verleden en we veren dan ook op opnieuw hier vanaf. Het is echter wel een heel schom­me­lende markt met flit­sen langs bei­de zij­den SHORT en LONG. Mijn laat­ste doel van de dag was de 1075 (CFD), en miss­chien wordt deze wel vanavond gehaald. Zolang we NIET boven de 1093 (CFD) zone uit­ger­ak­en, bli­jven we neer­waarts gaan. Tot later.


...

PLOETEREN tussen 1093 en 1087 (CFD)

27 januari 2010, 15:47 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


het uit­gestip­pelde sce­nario van deze ocht­end komt per­fect uit. Eerst ste­un 1 op 1087 (CFD) aan­tikken, dan weer UP naar weer­stand 1093 (CFD), dan weer naar af naar 1087 (CFD) en nu … jahoor weer aan de 1093 (CFD) en weer aan het dalen. Voor DAGHAN­DEL is dat ideaal, beter zou de range nog wat ruimer zijn, maar men kan NIET alles willen. Mijn visie bli­jft, zolang we niet boven de 1093 (CFD) EOD uitkomen, is de kans grot­er dat we verder dalen.


...

1087 (CFD) was steun, NU 1093 Weerstand?

27 januari 2010, 13:15 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


we zagen duidelijk in de voormid­dag dat de deze ocht­end aangegeven eerste ste­un 1087, zijn werk heeft gedaan. We veer­den mooi op vanaf dit niveau. Op het ogen­blik van het schri­jven zijn we echter opnieuw aan­be­land in mijn zone van 1093. Gis­teren was er veel weer­stand maar na vele pogin­gen werd deze toch gebro­ken in de loop van de dag. Echter 1102 bood weer­stand en we belandde opnieuw eron­der. Zou het van­daag een­zelfde sce­nario wor­den? Moeil­ijk te zeggen. Ik bli­jf wel bij mijn visie dat indi­en deze zone op het einde van de dag NIET is uitgenomen, we nog lager kun­nen. Tot straks


...

Opnieuw SHORT momenten opzoeken

27 januari 2010, 08:05 | US Markets Redactie | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


eigen­lijk gis­teren een prachtige dag voor DAGHAN­DEL, echter op het einde kwa­men de LONGERS bedro­gen uit en ston­den we opnieuw van waar we kwa­men. Er is dus eigen­lijk tov de stand van gis­teren ocht­end niet zoveel veran­derd. We staan wel een paar pun­ten hoger, maar staan weer onder de 1093 – 1095 zone. Opnieuw geef ik aan om SHORT te gaan rond deze zone. De zones waarop ste­un te verwacht­en is, zijn 1087, 1083 (CFD) en als laat­ste in de voor­lop­ige dal­ende reeks 1075 (CFD). Mijn laat­ste open­staande posi­tie, komt vol­gens mij van­daag wel op zijn poot­jes terecht. Succes.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.