Beursdagboek Trader Guy 30 januari 2019, 09:21


...

Cijfers goed ontvangen, het stuwt de Dow fors omhoog

30 januari 2019, 17:31 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Door Apple, Boe­ing en na een matige start nu ook Mc Don­alds zien we vooral de Dow Jones nu doortrekken omhoog met nu mogelijk een uit­braak boven de 24.870 pun­ten. Ook de Nas­daq gaat mee maar valt ook wat stil ron­dom de 7100 weer­stand. Denk eraan dat er weer­stand zit rond of net boven de huidi­ge niveau’s. Vanavond de FED nog, wat zal Pow­ell vertellen bij de per­scon­fer­en­tie rond 20:30? En nabeurs nog 2 Dow aan­de­len met cijfers, dat zijn Visa en nu het groot­ste bedri­jf in de VS Microsoft. Wat trad­ing betre­ft, we hebben de posi­ties net met winst ges­loten, nu op naar feb­ru­ari. Jan­u­ari was posi­tief, we starten het jaar goed op dus. Alleen Guy Trad­ing ver­loor iets maar dat stelt weinig voor. Er komen snel nieuwe kansen, die zal ik gri­jpen waar het kan …

Bij de AEX lijkt Wall Street beter bij te houden dan wat we bij de DAX zien, de DAX bli­jft hangen momenteel, wel boven de ste­un na de uit­braak maar de index valt stil. De AEX doet het beter, veel beter zelfs want de index bereikt al de 519 als we de dag­top bek­ijken, de index moet wel wat terug richt­ing het slot maar bli­jft wel boven de 517 en dan lijkt het erop dat de AEX door wil trekken. Dat is voor de komende dagen, het ziet er pri­ma uit, voor de DAX ook maar die moet wel een keer goed mee omhoog na die pauze (stil­stand).

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Apple goed ontvangen, Wall Street herpakt zich wat

30 januari 2019, 09:21 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Op Wall Street een verdeelde sessie in afwacht­en wat Apple zou gaan doen nabeurs, de cijfers vie­len mee al ver­melde Apple eerder al een omzet waarschuwing maar dat zat al in de koers ver­w­erkt. Het aan­deel kon nabeurs zo’n 9 dol­lar omhoog, het zal onze aan­de­len porte­feuille een extra impuls geven want we hebben Apple gekocht rond de 150 dol­lar. Er zit­ten nog mooie aan­de­len tussen en de 3 opties die we hebben aangekocht geven al een zeer mooie winst als extra. Kor­tom, de strate­gie mid-lange ter­mi­jn werkt goed met in com­bi­natie lang lopende opties (expi­ratie half jaar verder). Wall Street dus verdeeld want de Nas­daq moest inlev­eren gis­teren al pakken we dat van­mor­gen door Apple alweer terug via de futures. De bedri­jven die gis­teren met cijfers kwa­men wer­den vri­jwel alle­maal beloont, ook 3M en Pfiz­er lieten een mooie plus zien. Er komen van­daag weer enkele Dow aan­de­len met cijfers, dat zijn Mc Don­alds en Boe­ing voor­beurs ter­wi­jl Microsoft en Visa nabeurs met cijfers komen. Verder komen ook Aliba­ba, Tes­la en Qual­comm nog met cijfers van­daag. We gaan zien wat het zal doen met de markt, op zich kan­srijk gezien veel bedri­jven er posi­tief op reageren.

Europa:
Europa wist zich goed te her­stellen van de terug­val op maandag, vooral de AEX wist een sterke sessie neer te zetten met 4 pun­ten winst, van­mor­gen zien we de index opnieuw wat hoger ope­nen. Aan­de­len die het goed doen nu zijn ASML, Philips en vooral Uni­bail die we ook in de aan­de­len porte­feuille hebben. En toch kan de AEX het nog wat beter doen als ik naar de aan­de­len kijk die nog met cijfers moeten komen. De DAX bli­jft wel wat achter door te haperen rond de 11.250 pun­ten maar eens de index ook die horde weet te nemen ligt de weg open richt­ing de 11.600 en de 11.850 pun­ten zo te zien (tech­nisch). De 11.00011.050 pun­ten ste­un wordt nu wel goed verdedigd. Europa dus nog met een posi­tieve flow, die zou nog even aan kun­nen houden maar dan moet Wall Street uit­er­aard meewerken.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 511 — Ste­un 2: 508 — Ste­un 3: 503
Weer­stand 1: 517 — Weer­stand 2: 522 — Weer­stand 3: 526
DAX:
Ste­un 1: 11.150 — Ste­un 2: 11.050 — Ste­un 3: 10.950
Weer­stand 1: 11.250 — Weer­stand 2: 11.400 — Weer­stand 3: 11.600
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.400 — Ste­un 2: 24.200 — Ste­un 3: 24.000
Weer­stand 1: 24.600 — Weer­stand 2: 24.870 — Weer­stand 3: 25.100
S&P 500:
Ste­un 1: 2610 — Ste­un 2: 2575 — Ste­un 3: 2540
Weer­stand 1: 2675 — Weer­stand 2: 2725 — Weer­stand 3: 2770
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6900 — Ste­un 3: 6800
Weer­stand 1: 7100 — Weer­stand 2: 7200 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56,5
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een klein resul­taat neergezet deze maand maar we schi­eten nog niet veel op. Vanaf nu kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van rond de 7% sinds het slot dins­dag, de posi­ties staan nog open. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Turbo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn dus al heel goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen mogelijk weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week ofwel begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee en schri­jf u in voor slechts €29 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 552.29 -0.95 -0.17%
AEX Fut 551.4 -1.75 -0.31%
DAX 12090.42 -5.98 -0.05%
DAX Fut 12089.75 -8.75 -0.07%
DOW 26089.61 -17.16 -0.07%
DOW 30 Future 26146.5 18.5 0.07%
DJ Transp. 10305.3 -42.06 -0.41%
SP500 2886.98 -4.66 -0.16%
SP Fut 2897 2.25 0.08%
NSDQ 7796.66 -40.47 -0.52%
NSDQ100 7479.11 -31.57 -0.42%
NSDQ Fut 7523.5 18.75 0.25%
BEL20 3453.2 -10.51 -0.3%
CAC40 5378.41 10.8 0.2%
FTSE 100 7336.84 -8.94 -0.12%
SMI 9836.3 -18 -0.18%
SEMISOXX 1356.55 -36.39 -2.61%
RSL2000 1526.23 -9.57 -0.62%
Name Last Change %
Nikkei 21124 7.11 0.03%
H.SENG 27227.16 108.81 0.4%
Shanghai 2887.62 5.65 0.2%
KS11 2090.73 -4.68 -0.22%
STI 3207.99 -14.64 -0.45%
TWI 10530.54 5.87 0.06%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 98040.06 -733.64 -0.74%
Merival 40487.61 -158.67 -0.39%
IPC Mex. 43130.65 -352.55 -0.81%
KLSE 1638.4 -0.23 -0.01%
Indon. 6190.53 -59.74 -0.96%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10170.26 -65.11 -0.64%
Tase 1549.26 -4.57 -0.29%
Name Last Change %
Olie 52.27 -0.24 -0.46%
Brent 61.78 -0.23 -0.37%
Gas 2.376 -0.011 -0.46%
Goud 1342.75 -1.75 -0.13%
GLD Eur/Oz 1194.936 -1.557 -0.13%
GLD Eur/Kg 38418.096 -50.07 -0.13%
Zilver 14.838 0.035 0.24%
Zlv Eur/Oz 13.205 0.031 0.236%
Zlv Eur/Kg 424.537 1.001 0.236%
Koper 2.627 -0.003 -0.1%
Alu 1752.25 -6.5 -0.37%
Nikkel 11842.5 -75 -0.63%
Lood 1871.75 -1.5 -0.08%
Zink 2436.5 -18.75 -0.76%
PLT 793.9 -10.8 -1.34%
PLD 1441 -20.5 -1.4%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1237 0.0032 0.29%
EUR-YEN 122.01 0.34 0.28%
EUR-GBP 0.8916 0.0021 0.24%
EUR-SFR 1.121 0.0014 0.13%
USD/Yen 108.59 0.06 0.05%
GBP-USD 1.26 0.0012 0.1%
USD Index 96.875 -0.19 -0.2%
TREAS10 2.094 0 0%
TREAS30 2.591 -0.002 -0.06%
Bitcoin 9268.4 178.6 1.97%
Bitcoin Cash 433.07 6.31596 1.48%
Ethereum (US$) 270.59 1.31943 0.49%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 135.258 1.45842 1.09%
Name Last Change %
VIX 15.56 0.28 1.83%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  14:50 Goud is eenen assett ...................................
 • ...
  14:48 We moveren ZWEETwaarts zeer goed
 • ...
  14:44 Van het goud hé.... kan een 'vlucht naar veiligheid' zijn ook? :)
 • ...
  14:43 Man man man....
 • ...
  14:38 Hahahha. iid. Ik vergelijk het maar met een toren champagne glazen....
 • ...
  14:38 Mooie spike omhoog zonet
 • ...
  14:38 Couleur
 • ...
  14:37 Is er iets met goud ???
 • ...
  14:37 Trois coleur rouge wordt het vandaag
 • ...
  14:36 Goud goud goud

Twitter @usmarkets