Beursdagboek Trader Guy 30 januari 2019, 17:31


...

Cijfers goed ontvangen, het stuwt de Dow fors omhoog

30 januari 2019, 17:31 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Door Apple, Boe­ing en na een matige start nu ook Mc Don­alds zien we vooral de Dow Jones nu doortrekken omhoog met nu mogelijk een uit­braak boven de 24.870 pun­ten. Ook de Nas­daq gaat mee maar valt ook wat stil ron­dom de 7100 weer­stand. Denk eraan dat er weer­stand zit rond of net boven de huidi­ge niveau’s. Vanavond de FED nog, wat zal Pow­ell vertellen bij de per­scon­fer­en­tie rond 20:30? En nabeurs nog 2 Dow aan­de­len met cijfers, dat zijn Visa en nu het groot­ste bedri­jf in de VS Microsoft. Wat trad­ing betre­ft, we hebben de posi­ties net met winst ges­loten, nu op naar feb­ru­ari. Jan­u­ari was posi­tief, we starten het jaar goed op dus. Alleen Guy Trad­ing ver­loor iets maar dat stelt weinig voor. Er komen snel nieuwe kansen, die zal ik gri­jpen waar het kan …

Bij de AEX lijkt Wall Street beter bij te houden dan wat we bij de DAX zien, de DAX bli­jft hangen momenteel, wel boven de ste­un na de uit­braak maar de index valt stil. De AEX doet het beter, veel beter zelfs want de index bereikt al de 519 als we de dag­top bek­ijken, de index moet wel wat terug richt­ing het slot maar bli­jft wel boven de 517 en dan lijkt het erop dat de AEX door wil trekken. Dat is voor de komende dagen, het ziet er pri­ma uit, voor de DAX ook maar die moet wel een keer goed mee omhoog na die pauze (stil­stand).

Trad­ing:
Er komen weer wat kansen aan waar we met posi­ties voor de leden mogelijk wat kun­nen doen, u kunt ook mee­doen door lid te wor­den. Dat kan nu via de NIEUWE aan­bied­ing tot 1 APRIL voor €39 … Schri­jf u in via de vol­gende link en dan staat u meteen op de verzendli­jst … https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Apple goed ontvangen, Wall Street herpakt zich wat

30 januari 2019, 09:21 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Op Wall Street een verdeelde sessie in afwacht­en wat Apple zou gaan doen nabeurs, de cijfers vie­len mee al ver­melde Apple eerder al een omzet waarschuwing maar dat zat al in de koers ver­w­erkt. Het aan­deel kon nabeurs zo’n 9 dol­lar omhoog, het zal onze aan­de­len porte­feuille een extra impuls geven want we hebben Apple gekocht rond de 150 dol­lar. Er zit­ten nog mooie aan­de­len tussen en de 3 opties die we hebben aangekocht geven al een zeer mooie winst als extra. Kor­tom, de strate­gie mid-lange ter­mi­jn werkt goed met in com­bi­natie lang lopende opties (expi­ratie half jaar verder). Wall Street dus verdeeld want de Nas­daq moest inlev­eren gis­teren al pakken we dat van­mor­gen door Apple alweer terug via de futures. De bedri­jven die gis­teren met cijfers kwa­men wer­den vri­jwel alle­maal beloont, ook 3M en Pfiz­er lieten een mooie plus zien. Er komen van­daag weer enkele Dow aan­de­len met cijfers, dat zijn Mc Don­alds en Boe­ing voor­beurs ter­wi­jl Microsoft en Visa nabeurs met cijfers komen. Verder komen ook Aliba­ba, Tes­la en Qual­comm nog met cijfers van­daag. We gaan zien wat het zal doen met de markt, op zich kan­srijk gezien veel bedri­jven er posi­tief op reageren.

Europa:
Europa wist zich goed te her­stellen van de terug­val op maandag, vooral de AEX wist een sterke sessie neer te zetten met 4 pun­ten winst, van­mor­gen zien we de index opnieuw wat hoger ope­nen. Aan­de­len die het goed doen nu zijn ASML, Philips en vooral Uni­bail die we ook in de aan­de­len porte­feuille hebben. En toch kan de AEX het nog wat beter doen als ik naar de aan­de­len kijk die nog met cijfers moeten komen. De DAX bli­jft wel wat achter door te haperen rond de 11.250 pun­ten maar eens de index ook die horde weet te nemen ligt de weg open richt­ing de 11.600 en de 11.850 pun­ten zo te zien (tech­nisch). De 11.00011.050 pun­ten ste­un wordt nu wel goed verdedigd. Europa dus nog met een posi­tieve flow, die zou nog even aan kun­nen houden maar dan moet Wall Street uit­er­aard meewerken.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 511 — Ste­un 2: 508 — Ste­un 3: 503
Weer­stand 1: 517 — Weer­stand 2: 522 — Weer­stand 3: 526
DAX:
Ste­un 1: 11.150 — Ste­un 2: 11.050 — Ste­un 3: 10.950
Weer­stand 1: 11.250 — Weer­stand 2: 11.400 — Weer­stand 3: 11.600
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.400 — Ste­un 2: 24.200 — Ste­un 3: 24.000
Weer­stand 1: 24.600 — Weer­stand 2: 24.870 — Weer­stand 3: 25.100
S&P 500:
Ste­un 1: 2610 — Ste­un 2: 2575 — Ste­un 3: 2540
Weer­stand 1: 2675 — Weer­stand 2: 2725 — Weer­stand 3: 2770
Nas­daq:
Ste­un 1: 7000 — Ste­un 2: 6900 — Ste­un 3: 6800
Weer­stand 1: 7100 — Weer­stand 2: 7200 — Weer­stand 3: 7250
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56,5
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der veel risi­co werd er al een klein resul­taat neergezet deze maand maar we schi­eten nog niet veel op. Vanaf nu kunt u via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van rond de 7% sinds het slot dins­dag, de posi­ties staan nog open. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Tur­bo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn dus al heel goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen mogelijk weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week ofwel begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee en schri­jf u in voor slechts €29 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 598.86 -1.07 -0.18%
AEX Fut 598.85 -1 -0.16%
DAX 13086.64 15.92 0.12%
DAX Fut 13089.5 20.5 0.16%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27918.5 -2.5 -0.01%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3137.5 1.5 0.04%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8374.5 10.75 0.13%
BEL20 3921.4 -6.23 -0.16%
CAC40 5844.55 -3.48 -0.06%
FTSE 100 7234.75 20.99 0.29%
SMI 10359 -31.53 -0.3%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26612 175.38 0.66%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3162.89 -16.93 -0.53%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1564.42 2.63 0.17%
Indon. 6176.85 -6.66 -0.11%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1686.35 -1.54 -0.09%
Name Last Change %
Olie 58.92 -0.32 -0.54%
Brent 63.95 -0.39 -0.61%
Gas 2.272 0.008 0.35%
Goud 1469.45 1.35 0.09%
GLD Eur/Oz 1325.979 1.218 0.092%
GLD Eur/Kg 42631.217 39.166 0.092%
Zilver 16.707 0.005 0.03%
Zlv Eur/Oz 15.076 0.005 0.03%
Zlv Eur/Kg 484.698 0.145 0.03%
Koper 2.778 0.013 0.45%
Alu 1758.25 4.75 0.27%
Nikkel 13445 25 0.19%
Lood 1928.75 14 0.73%
Zink 2237.25 13.25 0.6%
PLT 921.5 -1.1 -0.12%
PLD 1871.35 2.25 0.12%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1082 -0.0008 -0.08%
EUR-YEN 120.47 -0.08 -0.07%
EUR-GBP 0.8448 0.0019 0.23%
EUR-SFR 1.0917 0.0002 0.02%
USD/Yen 108.7 0.01 0.01%
GBP-USD 1.3114 -0.0038 -0.29%
USD Index 97.55 0.165 0.17%
TREAS10 1.828 -0.003 -0.18%
TREAS30 2.25 -0.002 -0.08%
Bitcoin 7255.6 -126.3 -1.71%
Bitcoin Cash 207.46 -1.50454 -0.72%
Ethereum (US$) 146.11 -1.61015 -1.09%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.207 -0.27132 -0.61%
Name Last Change %
VIX 15.58 -0.1 -0.64%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  09:20 Dank je Wouters en jullie allemaal voor jullie steun. Het zijn...
 • ...
  09:19 Fijn toon, ik hoop dat ze snel weer er bovenop komt. Zware ingreep...
 • ...
  09:16 Het is een schijnbeweging.
 • ...
  09:16 Blij dat te lezen, top!
 • ...
  09:14 Goed om te horen Toon. Beterschap met je vrouw.
 • ...
  09:13 Zorgeloos short zo?
 • ...
  09:12 Goedemorgen, gelukkig is het goed verlopen gisteren, nieuwe...
 • ...
  09:12 Goedemorgen, wie niet op een procentje kijkt kan op dit niveau weer...
 • ...
  09:08 Uiteraard lange termijn haha
 • ...
  09:08 Mijn tradingplan: 607 --> 480

Twitter @usmarkets