Beursdagboek Trader Guy 1 februari 2019, 08:52


...

Wall Street met sterk slot, AEX zet stijging door

1 februari 2019, 08:52 | Trader Guy | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Wall Street bli­jft zich goed vooruit bewe­gen al moest de Dow Jones iets inlev­eren maar die kwam ook van -200 ron­dom de open­ing om 15:30. De Nas­daq bleef de gehele sessie in de plus, de cijfers van de topaan­de­len bin­nen deze index wer­den goed ont­van­gen want Apple staat al zo’n 12 dol­lar boven de low van dins­dag, Ama­zon kon ook hoger tij­dens de sessie ter­wi­jl Alpha­bet goed omhoog kon gis­teren. Nabeurs reageerde Ama­zon wel slecht op de cijfers want het aan­deel ver­loop nabeurs zo’n 80 dol­lar. Microsoft ver­loor na de cijfers van woens­dag 2%. Van­daag zien we de Nas­daq futures wat lager, komt dus vooral door Ama­zon en de dal­ing valt daar­door op zich mee. Van­daag komen er 2 oliereuzen met cijfers, Exxon en Chevron en dat voor­beurs (rond 13:00 – 13:30), dat kan de Dow weer wat hoger sturen als de reac­tie net zo uit­pakt als met Shell gis­teren hier bij ons, bei­de aan­de­len zit­ten in de Dow Jones index. Ook Mer­ck komt met cijfers, dat zijn er dus 3 voor­beurs van­daag. En het is vri­jdag, we zien vaak op vri­jdag als het sen­ti­ment redelijk is dat de indices sluipend omhoog gaan om sterk de week uit te gaan, vorige week was dat ook al zo. Van­mor­gen las ik ook dat de onder­han­delin­gen tussen Chi­na en de VS vorderin­gen mak­en, wel stroef maar hoopvol. Ook Trump gaf dat aan.

Europa:
Europa begon gis­teren zeer sterk maar moest lat­er terug om een redelijk diepe bodem neer te zetten, richt­ing het slot her­stelde de markt zich goed waar­door de AEX nog in de plus ger­aak­te en een hoog slot op 520,6 neerzette, het hoog­ste sinds 4 decem­ber vorig jaar. De DAX kon niet hele­maal terug naar een plus, de index ver­loor 10 pun­ten. Wel kon de belan­grijke ste­un op 11.050 pun­ten vast wor­den gehouden, dat is een goed teken voor wat betre­ft de DAX. Wel moet de index eens door de 11.300 pun­ten zien te breken voor de weg naar meer open komt te liggen. We hebben op de bodem een long op onder andere de DAX en de AEX opgenomen gisteren.

Onder­tussen bli­jf ik rustig zoeken naar kansen waar we met kleine posi­ties in de markt kun­nen, door de volatiliteit die snel kan oplopen kan ik niet het risi­co nemen om te grof (te zwaar) in de markt te zit­ten, de leden weten exact hoe ik te werk ga bij de huidi­ge mark­tom­standighe­den. Dat wat betre­ft de han­del op de korte ter­mi­jn han­del. Mee­doen kan voor €39 tot 1 APRIL.

Vergeet u ook zek­er niet in te schri­jven voor onze gratis nieuws­brief die we min­i­maal 1 keer per week ver­s­turen met veel info … https://​www​.usmar​kets​.nl/​n​i​e​u​w​s​b​r​i​e​f​.html

Hieron­der de TA niveau’s van de belan­grijke indices en de grafieken onder­aan deze update:

AEX:
Ste­un 1: 517 — Ste­un 2: 512 — Ste­un 3: 508
Weer­stand 1: 522 — Weer­stand 2: 526 — Weer­stand 3: 529
DAX:
Ste­un 1: 11.150 — Ste­un 2: 11.050 — Ste­un 3: 10.950
Weer­stand 1: 11.250 — Weer­stand 2: 11.400 — Weer­stand 3: 11.600
Dow Jones:
Ste­un 1: 24.870 — Ste­un 2: 24.600 — Ste­un 3: 24.400
Weer­stand 1: 25.100 — Weer­stand 2: 25.300 — Weer­stand 3: 25.600
S&P 500:
Ste­un 1: 2675 — Ste­un 2: 2610 — Ste­un 3: 2575
Weer­stand 1: 2725 — Weer­stand 2: 2770 — Weer­stand 3: 2820
Nas­daq:
Ste­un 1: 7260 — Ste­un 2: 7200 — Ste­un 3: 7000
Weer­stand 1: 7350 — Weer­stand 2: 7450 — Weer­stand 3: 7550
Brent olie:
Ste­un 1: 60 — Ste­un 2: 58 — Ste­un 3: 56,5
Weer­stand 1: 62 — Weer­stand 2: 63,5 — Weer­stand 365

US Mar­kets Trad­ing korte ter­mi­jn:
Via wat kleine posi­ties zon­der grote risico’s werd de maand jan­u­ari met winst afgesolten, daar­bij presteerde Index Trad­ing het best met 27% winst, de andere abon­nementen lat­en ook een plus zien behalve Guy Trad­ing met 1% ver­lies. We starten vol goede moed de maand feb­ru­ari op met nieuwe kansen die er snel aankomen, ik denk zelfs mor­gen al. U kunt mee­doen via de nieuwe aan­bied­ing mee­doen, die loopt tot 1 APRIL voor €39. Er komen kansen en ik bli­jft de markt voorzichtig en strak benaderen voor de leden.

Aan­bied­ing en resul­taat 2018:
De abon­nementen lat­en een mooie score na in 2018, zo kwam Sys­teem Trad­ing uit op tot €4385 ofwel een score van +292%. Ook de andere abon­nementen lat­en een mooie winst zien over 2018. Met 2019 zijn we op zich nog niet echt begonnen, zoals ik al aan­gaf staan we nog vlak maar vol­gende week komt er wel een mooie kans voor­bij zoals ik het inschat. U kunt nu mee­doen door lid te wor­den via de aan­bied­ing die nu loopt tot 1 APRIL voor €39 … Inschri­jven? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat 2018:
Resul­taat jan­u­ari 2019:

Tussen­stand aan­de­len porte­feuille:
Onze aan­de­len porte­feuille staat op een plus van 9% van­mor­gen bij de open­ing van de beurs, de posi­ties staan nog open. We werken met aan­de­len (tot €2500 per posi­tie), met Turbo’s met een lage hef­boom (tot €2500 per posi­tie), met lan­glopende opties (tot €1000 per posi­tie) en waar het kan nemen we een short posi­tie via een Tur­bo of Boost­er met een lage hef­boom (tot €2000 per posi­tie). We zijn eind novem­ber begonnen, de aangegeven doel­stelling is om met die €25.000 zo’n 10 tot 15% te behalen op jaar­ba­sis, we zijn dus al heel goed onder­weg. Alles wat meer is nemen we mee uiteraard.

Er komen mogelijk weer wat nieuwe posi­ties aan eind vol­gende week ofwel begin feb­ru­ari, het zal van de markt afhangen waar we gaan schake­len en dan kunt u mee. Er zijn nu ook nog posi­ties waar u in kunt stap­pen. Alles doe ik voor­beurs, de posi­ties lopen op mid­lange ter­mi­jn (weken tot maan­den), alles dus per mail voor­beurs om het voor iedereen mogelijk te mak­en gelijk­ti­jdig in te stap­pen of het order voor­beurs in te leggen. Doe nu dus mee met een proe­fabon­nement en schri­jf u nu in voor slechts €19 tot 1 APRIL. Dat kan via de site of de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​a​a​n​d​e​l​e​n​-​p​o​r​t​f​o​l​i​o​.html

AEX:

DAX:

Dow Jones:

Nas­daq:

S&P 500:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 05

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 551.28 -1.96 -0.35%
AEX Fut 550.45 -2.7 -0.48%
DAX 12063.31 -33.09 -0.27%
DAX Fut 12064 -34.5 -0.29%
DOW 26076.72 -12.89 -0.05%
DOW 30 Future 26095.5 -32.5 -0.12%
DJ Transp. 10252.49 -52.81 -0.51%
SP500 2888.73 1.75 0.06%
SP Fut 2894.5 -0.25 -0.01%
NSDQ 7817.83 21.17 0.27%
NSDQ100 7493.65 14.54 0.19%
NSDQ Fut 7529 24.25 0.32%
BEL20 3449.8 -13.91 -0.4%
CAC40 5375.53 7.92 0.15%
FTSE 100 7335.75 -10.03 -0.14%
SMI 9822.3 -32 -0.32%
SEMISOXX 1353.07 -3.48 -0.26%
RSL2000 1528.39 2.16 0.14%
Name Last Change %
Nikkei 21124 7.11 0.03%
H.SENG 27227.16 108.81 0.4%
Shanghai 2887.62 5.65 0.2%
KS11 2090.73 -4.68 -0.22%
STI 3207.99 -14.64 -0.45%
TWI 10530.54 5.87 0.06%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 97885.28 -154.78 -0.16%
Merival 40487.61 -158.67 -0.39%
IPC Mex. 43130.65 -352.55 -0.81%
KLSE 1638.4 -0.23 -0.01%
Indon. 6190.53 -59.74 -0.96%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10170.26 -65.11 -0.64%
Tase 1546.52 -7.31 -0.47%
Name Last Change %
Olie 51.97 -0.54 -1.03%
Brent 61.58 -0.43 -0.69%
Gas 2.396 0.009 0.38%
Goud 1346.35 1.85 0.14%
GLD Eur/Oz 1198.033 1.646 0.137%
GLD Eur/Kg 38517.67 52.927 0.137%
Zilver 14.883 0.08 0.54%
Zlv Eur/Oz 13.243 0.071 0.538%
Zlv Eur/Kg 425.787 2.289 0.538%
Koper 2.633 0.004 0.13%
Alu 1747.5 -11.25 -0.64%
Nikkel 11782.5 -135 -1.13%
Lood 1873.5 0.25 0.01%
Zink 2435.25 -20 -0.81%
PLT 793 -11.7 -1.45%
PLD 1449.6 -11.9 -0.81%
Name Last Change %
EUR-USD 1.124 0.0034 0.3%
EUR-YEN 121.97 0.29 0.24%
EUR-GBP 0.8924 0.0029 0.33%
EUR-SFR 1.1212 0.0017 0.15%
USD/Yen 108.51 -0.03 -0.02%
GBP-USD 1.2588 0.0001 %
USD Index 96.88 -0.185 -0.19%
TREAS10 2.089 0 0%
TREAS30 2.589 0 0%
Bitcoin 9282 32.1 0.35%
Bitcoin Cash 431.15 -1.34072 -0.31%
Ethereum (US$) 271.27 -1.22623 -0.45%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 135.037 -0.25706 -0.19%
Name Last Change %
VIX 15.75 0.47 3.08%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  15:33 Sprong met landing zonder vangnet...
 • ...
  15:32 Ik ben ook ff de draad kwijt. De waarschuwing snap ik, maar begrijp...
 • ...
  15:29 Ik niet...
 • ...
  15:26 Die snap ik :)
 • ...
  15:25 Ja soms wordt enen gebakken vis springlevend nederigheid
 • ...
  15:24 We staan voor vreselijke dagen...
 • ...
  15:22 Besten BRIEK momenteel nog altijd zijwaarts maar pas op ge zijt...
 • ...
  15:22 Er is nog altijd nonkel Draki die om 19h weer wat komt lullen,...
 • ...
  15:21 Excuses
 • ...
  15:21 Ik drink niet.

Twitter @usmarkets