Beursdagboek Trader Guy 8 december 2019, 11:56

...

Eindejaarsrally met records? We gaan ervoor met LONG posities

8 december 2019, 11:56 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Beste beleg­gers, beursliefhebbersHet jaar loopt ten einde, nog slechts een week of 3 te gaan en 2019 ligt achter ons en moeten we ons gaan richt­en op 2020, opnieuw een beurs­jaar waar ik de nodi­ge volatiliteit verwacht en waar we met posi­ties op kun­nen inspe­len. Dit jaar ver­loopt als we alles bij elka­ar pakken goed tot zelfs zeer goed, de eerste 7 maan­den hebben we goed kun­nen afron­den met een mooie plus, de maand augus­tus ver­lies min­der goed maar in sep­tem­ber en novem­ber werd er weer winst behaald. De maand okto­ber werd ook met ver­lies afges­loten. Zo komen we in 2019 uit op 9 maan­den met winst en 2 met ver­lies. Deze maand staan we op papi­er trouwens ook alweer in de plus des­on­danks er op de site via de afgeronde posi­ties nog ver­lies staat. We zijn gedraaid van short naar long en de long posi­ties lopen nog op dit moment. Alles bij elka­ar genomen loopt het laat­ste stuk van 2019 niet hele­maal vlekkeloos maar bekeken over het jaar 2019 het­geen belan­grijk is doen we het ook dit jaar bovengemid­deld goed. Ik verwacht dat 2020 ook een pri­ma jaar wordt om over het hele jaar opnieuw een plus neer te zetten.

Dat is samengevat 2019, op naar 2020 nu en u kunt mee­doen de rest van dit jaar waar ik dus nog wel wat posi­ties kan uitzetten, en u doet dan ook mee bij de start van 2020 wat ook heel belan­grijk wordt. Neem dus de rest van dit jaar en begin 2020 nu mee via de proe­faan­bied­ing, voor €39 doet u dan mee tot 1 FEB­RU­ARI en ont­vangt u alle sig­nalen, updates, coach­ing en de toe­gang tot het besloten leden­fo­rum. Schri­jf u nu in via deze link, dan staat u vanaf maandag al op onze verzendlijkst. Mee­doen? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart
www​.usmar​kets​.nl


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »