Beursdagboek Trader Guy 27 maart 2020, 07:36

...

Enorme Bear Market rally, of start de BULL markt?

27 maart 2020, 07:36 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Wat een dag weer gis­teren, we hebben alle kleuren van de regen­boog weer eens gezien en per slot van reken­ing sluit Wall Street opnieuw zeer hoog de sessie af. Was er zelf een beet­je van slag door, puur omdat je door de cijfers de realiteit niet meer ziet, niet dat ik er niks van begri­jp of zo maar wel door de omstandighe­den waarin we zit­ten momenteel. Iedereen weet dat het economisch slecht zal gaan op zijn minst tot eind dit jaar, dat is de directe schade van wat we nu meemaken.Wat velen ver­geten is dat daar nog de psy­chol­o­gis­che schade bij zal komen, dat wil zeggen dat de con­sument zich anders zal gedra­gen als het voor­bij is, veel mensen zullen zon­der werk komen te zit­ten, bedri­jven zullen min­der mensen nodig hebben en de extreme lonen zullen min­der hoog worden. 

Kor­tom, na deze cri­sis kom je in een beschadigde economie terecht en het kan lang duren voor je alles weer vlot trekt. Ik vraag me dus af of de markt zich terecht her­pakt richt­ing de top­pen van voor de cri­sis begon. Nog­maals, ik moet het alle­maal nog zien, de beweg­in­gen op de beurs bli­jven enorm en eigen­lijk onl­o­gisch. De tijd zal het ons leren …

Maar nu speelt dat even niet mee, de Amerika­nen denken dat het na Pasen alle­maal voor­bij is, Trump zegt dat men weer aan het werk moet vanaf 13 april. Ben benieuwd, over ruim een week dus. Niet toe­val­lig hebben we van­mor­gen gelezen dat het uit de hand loopt in de VS met de besmet­tin­gen, de meeste van alle lan­den op de wereld zelf en Trump bli­jft maar roepen dat het zo voor­bij zal zijn, toont elke dag een kaart met bli­jft 15 dagen uit elka­ar zijn buurt en het is klaar. Lachen doe ik al niet meer, maar ziet u Rutte al zo voor de dag komen? Doen alsof de neus bloed voor iets wat bewezen voor enorme dra­ma’s zorgt? New York kan wel eens ern­stiger gaan wor­den dan Ital­ië op die manier, maar lat­en we het afwacht­en. Het lijkt erop dat er maar 1 ding telt bij Trump, de economie moet weer op volle toeren draaien in het najaar, de Dow Jones moet zo hoog mogelijk staan in novem­ber want dan kan hij de verkiezin­gen winnen.

Aan de andere kant, als het mis gaat met het virus in de VS, dan is er geen red­den meer aan, dan gaat Wall Street nog een diepe duik mak­en de komende weken. Maar voor­lop­ig schi­jnt de zon voor even, een opmerke­lijke en dus weer zo’n extreem snelle Bear Mar­ket Rally .…

Han­de­len:
Verder doe ik mijn ding, deze week heb ik winst genomen op de 3 posi­ties bin­nen de aan­de­len porte­feuille (stond 30 tot 40% winst op Shell en ING) dat kon ik niet lat­en liggen omdat ik ervan uit­ga dat de markt nog niet is klaar is met de volatiliteit … Dus op 1 short posi­tie na staat de porte­feuille op CASH, er staat nu al €4000 winst dit jaar ofwel +16% .. Doe mee nu tot 1 JUNI voor €30 … Ik zal wel voor de tim­ing zor­gen als uw coach …

Wat Trad­ing betre­ft? Ook daar zit ik voorzichtig in de markt met wat kleine posi­ties, de hedge die de markt brengt is groot genoeg om met kleine posi­ties wat te doen. Ook op Trad­ing kunt u een proe­fabon­nement nemen, nu tot 1 JUNI voor €39 … Bij Trad­ing staan we met de posi­ties nu op wat ver­lies maar dat maakt de maand zek­er nog niet kapot … En er komen meer kansen …

Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »