Beursdagboek Trader Guy 9 mei 2020, 09:32

...

Wat een week, vooral de Nasdaq blijft verbazen ...

9 mei 2020, 09:32 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Het was de week met cijfers over de maand april die echt alle records deed sneu­ve­len, de werkgele­gen­heid in de VS komt in een vri­je val terecht, de economis­che cijfers waren nooit eerder zo slecht. Aan de andere kant lijkt het erop dat de beurzen het nog bij­na nooit beter deden dan de afgelopen maand als we naar de grafieken kijken, wat betre­ft het her­s­tel vanaf de bodem wel te verstaan.


De AEX ger­aakt weer tot rond de 520 pun­ten, de DAX tot rond de 11.000 pun­ten ter­wi­jl de Nas­daq boven de 9120 pun­ten sluit. De Nas­daq ruikt de hoog­ste stand ooit alweer en dat na amper 6 weken nadat de bodem werd neergezet. Het bli­jft vreemd alle­maal maar de gedachte dat alles weer op 100% zal draaien over pak­weg een maand bli­jft de gemoed­eren bezig houden en er zijn heel veel mensen die dat ook nog geloven.

Mijn gedacht daarover kent u, de mark­ten zijn zo van slag dat je ofwel naar records gaat ofwel naar nieuwe dieptepun­ten maar een kalme betrouw­bare markt ken­nen we al een lange tijd niet meer. Bubbel vorm­ing kan nooit onges­traft door­gaan, op een gegeven moment is het op, de waarderin­gen kun­nen het koersver­loop nooit ver­ant­wo­or­den. De stan­dard is 15 – 20, we zit­ten bij veel tech­nolo­gie bedri­jven al op 28 – 32 en bij nog anderen zelfs 50 en 100 keer de winst. En dat ter­wi­jl we in een soort economis­che uitdag­ing zit­ten, een peri­ode waar er een depressie op de loer ligt, in ieder geval een zware recessie. Dan zou ik zeggen dat er op zijn minst een tijd (2 jaar) komt van her­schikken voor we weer op het punt van eind 2019 staan. De koersen van som­mige bedri­jven zijn al voor­bij dat punt, andere bereiken het punt bij­na weer. Toch oplet­ten hier­mee, als de log­i­ca ver te zoeken is dan wordt de kans grot­er dat de land­ing nadi­en behoor­lijk hard kan aan­voe­len. We gaan het zien, voor nu bli­jft de term FOMO de boven­hand houden …

Wat betre­ft de han­del, we hebben wat kleine posi­ties lopen nu, er kan nog wat bij wor­den gekocht op een andere index (Sys­teem Trad­ing en Index Trad­ing) of 1 a 2 aan­de­len bij Guy Trad­ing samen met een posi­tie op de olie en een index … We gaan dat vol­gende week wel ver­s­turen naar de leden … U kunt de sig­nalen ook ont­van­gen door lid te wor­den … Nu tot 1 JULI voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »