Beursdagboek Trader Guy 11 mei 2020, 08:01

...

Markt stoomt nog even door

11 mei 2020, 08:01 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

Overnight zien we dat de mark­ten er ook van­daag zin in lijken te hebben, hogere futures in de VS, een sti­jging van 1,5% in Azië en de indi­caties voor Europa zien er iets posi­tief uit. Des­on­danks de vooruitzicht­en op economisch gebied bli­jft de markt er alles aan doen om de top­pen van feb­ru­ari in zicht te houden, vooral wat betre­ft Wall Street al zit er natu­urlijk behoor­lijk wat ver­schil tussen de Dow Jones en de Nas­daq, de ene moet nog 5000 pun­ten (21%) omhoog zien te ger­ak­en om het record te bereiken ter­wi­jl de Nas­daq nog zo’n 8% hoger moet zien te ger­ak­en tot de top van feb­ru­ari. Er zit behoor­lijk wat ver­schil tussen bei­den maar we weten ook dat vooral de TECH een ste­vige come­back heeft gemaakt de afgelopen weken.Als we dan naar de AEX kijken dan moet onze index net als de Dow Jones nog zo’n 21% omhoog, de DAX rond de 25%. We zijn er nog lang niet maar bekeken vanaf de bodem schi­eten we de afgelopen weken zoals ik al aan­gaf behoor­lijk op. Het is nu wacht­en op topvorm­ing want nog­maals, de beurzen gaan dan wel onge­hin­derd weer omhoog maar nie­mand weet op dit moment hoe de economie die zijn slecht­ste peri­ode ooit door­maakt (u leest het goed) straks zal opstarten en vooral hoe die zich zal her­pakken. De menin­gen daaromtrent lopen behoor­lijk uiteen, de mijne kent u al maar er zijn er ook nogal wat die denken dat we zodra het sto­plicht op groen springt alles weer meteen gaan inhalen. Hopelijk komen we dan geen files tegen, ik heb er zo mijn bedenkin­gen bij. En dan moeten we ook nog hopen dat het virus niet weer de kop opsteekt na de zomer of zelfs al eerder nu alles veel loss­er wordt gelaten.

De cijfers ken­nen we en die zijn hoe dan ook beroerd, het slechts ooit in de VS en ook hier in Europa. De beurzen ken­nen hun sterk­ste sti­jging ooit in een korte tijd, dan wel vanaf de bodem maar toch, de diver­gen­tie tussen de economie en Wall Street ofwel de finan­ciële mark­ten is enorm en in feite ongek­end. Door die sti­jging loopt de PE bij veel bedri­jven dus­danig op, want de cijfers over Q2 zullen logis­cher­wi­js nog slechter zijn dan die van Q1, dat we kun­nen spreken van een ware BUBBEL. De tijd zal ons leren of de mark­ten gelijk hebben, ik zou zeggen van niet maar door de term FOMO lijkt het erop dat beleg­gers zich niks aantrekken van hoe de economie erbij ligt. Nog­maals, de tijd zal het ons leren …

Verder zoek ik naar kansen en han­del erop, met rust, tijd en geduld. We hebben al wat lopen, kleine posi­ties, en het kan dat ik er nog een­t­je bij ga nemen in de loop van de dag. Hangt er een beet­je vanaf hoe de markt zich zal gedra­gen van­mor­gen of van­mid­dag … U kunt de posi­ties nog aankopen en mee­doen met de nieuwe posi­tie door lid te wor­den. Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop dan bent u tot 1 JULI lid en kri­jgt u al onze sig­nalen, updates en begelei­d­ing wat betre­ft de beurs en waar u op kunt handelen …


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »