Beursdagboek Trader Guy 13 mei 2020, 08:10

...

Wall Street draait omlaag, Nasdaq doet volop mee

13 mei 2020, 08:10 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Een ste­vige dal­ing gis­teren op Wall Street waar nu ook de Nas­daq mee doet, ook The Big 5” moesten eraan geloven deze keer alleen weten we nog niet of het een ver­volg zal kri­j­gen van­daag en de rest van de week.Europa kon nog niet mee­doen zoals u merkt, toen we hier op slot gin­gen was er nog niks te zien van de draai op Wall Street die pas lat­er op de avond kwam. Wel is het zo dat de open­ing rond de 512 – 513 zal uitkomen wat betre­ft de AEX, een bek­ende ste­un­zone die we al een paar keer hebben aangetikt de afgelopen week wacht rond de 500 – 505 pun­ten. Bij de DAX moeten we ook afwacht­en nu, ste­un rond de 10.500 en de 10.300 punten.

Ook van­daag zal het een moeil­ijke sessie wor­den, zet de dal­ing door of kri­j­gen we weer her­s­tel op Wall Street. Van bei­de gedacht­en kun­nen we uit­gaan in deze fase, er zal eerst een gedacht­en switch moeten komen voor we opnieuw de bodems van maart gaan opzoeken het­geen ik nog alti­jd verwacht na de lange en ste­vige bear mar­ket ral­ly. Het is niet iets wat sim­pel ver­loopt, je zit met de real­is­ten in de markt maar je zit meteen ook met avon­turi­ers die vaak niet goed weten hoe de markt in elka­ar zit. En er zijn ook nieuwe beleg­gers die nog nooit een bear markt hebben meege­maakt, die komen op Wall Street terecht en kopen de pop­u­laire aan­de­len tegen elke pri­js. Dat hebben we kun­nen zien de afgelopen weken, ook dat bli­jft een groot gevaar met de huidi­ge con­di­tie van de markt … 

Bli­jf alert, bli­jf vooral ook rustig, om hier te kun­nen scoren moet je weten waar je mee bezig bent … Daarom probeer ik de leden ook zo goed als mogelijk te coachen in deze moeil­ijke fase via deze LIVE­BLOG en met posi­ties waar dat kan … 

Mee­doen kan door lid te wor­den via de aan­bied­ing voor €39 tot 1 JULI … Inschri­jven kan via https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »