Beursdagboek Trader Guy 18 mei 2020, 08:12

...

FED schreeuwt om herstel, markt gelooft erin

18 mei 2020, 08:12 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (0)

De moti­vatie, de zin in de dag, het herken­bare en vooral din­gen niet kun­nen doen … Het zijn zak­en die een beet­je begin­nen tegen te steken voor ons als mens. Vergelijk het een beet­je met het lev­en in de tijd van het com­mu­nisme achter het gri­jze gordi­jn, moet vre­selijk zijn geweest als we dat nu een beet­je aanvoelen.


Maar je moet door, deze peri­ode zien te over­bruggen, wacht­en op de bevri­jd­ing van een vac­cin al kan dat nog een tijd duren als je het alle­maal hoort via de media. De media probeer ik trouwens zoveel mogelijk te ver­mi­j­den, als ik de TV aanzet hoor ik in 1 min­u­ut tijd al 5 keer het woord coro­na, om gek van te wor­den. Maar het is zoals het is, en ik wou even lat­en weten dat het ook voor mij soms lastig aan het wor­den is nu alles nog steeds pot­dicht zit, de leuke din­gen bedoel ik dan zoals een hap­je eten in een restau­rant, een trip­je naar Frankrijk, een con­cert bij­wo­nen enz… het zit er nog steeds niet in. Gelukkig is het weer pri­ma maar ook te droog, zek­er voor wat betre­ft de tuin …

Maar we gaan verder en bek­ijken nog alti­jd het groot­ste ver­maakt dat er gaande is momenteel, de beurzen en het ver­loop ervan. Deze mor­gen over­al plussen op de hoop dat FED voorzit­ter gelijk kri­jgt dat het einde dit jaar alle­maal weer gaat draaien als vanouds … Wat moet hij anders zeggen? Zek­er als Trump het voorkauwt, alles moet zo snel als mogelijk weer open en draaien op volle toeren, ik ben bang dat de VS het nog moeil­ijk gaat kri­j­gen lat­er dit jaar. Aan de andere kant zegt Pow­ell ook dat hij nog een paar bazooka’s in de kast heeft liggen, ben benieuwd wat die nog van plan is. Lijkt op de slecht­ste FED voorzit­ter ooit, dat kan voor hyper­in­flatie zor­gen het­geen wil zeggen dat het goud zal exploderen en dat de beurzen door het dak kun­nen maar meteen ook dat de mensen uit de lage en mid­den­klasse NIET meer gaan ver­di­enen … Wat dat wil zeggen hoef ik u niet uit te leggen. Je ver­di­ent dus even­veel maar je moet 2 keer of 3 keer zoveel betal­en voor een brood bij de bakker …

We gaan het zien, wat er nu alle­maal gaande is bli­jft moeil­ijk om te begri­jpen en ook moeil­ijk om uit te leggen. Ik probeer nog alti­jd uit te gaan van een nor­male sit­u­atie, het gaat moeil­ijk, je moet door die peri­ode heen en lat­er pak je de zak­en weer op. Dan moet je door een zware recessie, een beurscrash en dan kun je rustig weer opbouwen met een nieuwe en meer gezonde economie. Wat de FED nu doet is alles forceren, en dat gaat niet goed aflopen kan ik u vertellen … Jam­mer dat het op die manier moet gaan, de korte ter­mi­jn weg opzoeken maar totaal geen oog hebben voor de lan­gere termijn.

De beurzen willen hoger van­daag, dat komt vooral na het inter­view met FED voorzit­ter Pow­ell die 2 din­gen aan­gaf waar beleg­gers opgewekt door wor­den, eerst dat de economie dit jaar nog fors zal her­stellen en dat hij nieuwe bazooka’s heeft klaarstaan om op de mark­ten af te vuren met nog meer geld dan we al voor­bij hebben zien komen. De AEX een pun­t­je of 7 erbij voor­beurs, de DAX 140 pun­ten, de Nas­daq future 85 pun­ten en de Dow future 250 pun­ten. Of dat kan wor­den vast­ge­houden moeten we nog zien, wel een groene start in ieder geval en zo loopt de diver­gen­tie tussen de mark­ten en de economie verder en verder uit elkaar …

We zit­ten nog steeds voorzichtig in de markt, u kunt nog mee met de posi­ties door lid te wor­den. Nu tot 1 augus­tus via de nieuwe aan­bied­ing, en dat voor €39 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »