Beursdagboek Trader Guy 19 mei 2020, 07:33

...

Het blijven vreemde tijden op de beurs

19 mei 2020, 07:33 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (0)

Wat een dag gis­teren, er kwa­men enkele zak­en op een onverwacht moment samen zodat je dat kri­jgt, een kwarti­er voor het slot kreeg je ook nog de bek­ende short squeeze erbij en dan weet je het wel, deze dag kon niet meer kapot. Goed, of het een bli­jvert­je is moet nog maar blijken, het voordeel van de twi­jfel neem ik erbij, ik hoef natu­urlijk niet uit te leggen dat de markt in feite zwaar overge­waardeerd ger­aakt op die manier, dat was al zo voor dat de ellende op ons afk­wam, dat lijkt nu alleen maar erg­er te wor­den. Het is helaas zo dat er teveel naar het moment van de dag wordt gekeken, zoals gis­teren met de DAX die bij­na 6% hoger sluit, de AEX 4% en als ik dan naar de Dow Trans­port kijk dan zie ik 7,25% sti­jging op 1 dag …Moeten we nu de gehele toe­s­tand maar ver­geten? Zal alles nu heel snel weer het­zelfde wor­den als begin dit jaar dat we los kun­nen, ner­gens meer naar hoeven te kijken? Nou, graag ik kan niet wacht­en, en u ook niet denk ik maar wat zijn de gevaren en is iedereen dan al voorzien van een vac­cin dat nog moet wor­den gemaakt? Ik denk dat men de psy­chol­o­gis­che schade aan de mens vergeet, het zal niet zo snel weer wor­den als eerder, mensen gaan oplet­ten, zullen niet con­sumeren als eerder, dat is en bli­jft mijn gedacht erover. Ver hoef je daar­voor niet op onder­zoek uit te gaan, vraag het maar aan de mensen om je heen, ze zullen alle­maal aangeven dat men het met wat min­der risi­co zal doen. 

En dan is er nog Trump, in de slo­tup­date gaf ik al aan dat hij groot nieuws zou melden, wel het was dat hij aan de HYDROX­Y­CHOLORQUINE” zit al een tijd­je en hij voelt er zich pri­ma door. Hij kan de benam­ing amper uit­spreken merk ik en dok­ters waarschuwen dat hij hier­mee een groot risi­co neemt wat betre­ft zijn gezond­heid en vergeet niet dat hij op die manier veel andere mensen zal aanzetten om dat ook te gebruiken met mogelijk alle gevol­gen die er daar­door komen. Het bli­jft alti­jd een ver­rass­ing met die man, de lei­der van de wereld zoals hij zichzelf graag noemt. We gaan het zien …

In ieder geval van­daag weer een hogere open­ing zo te zien via de futures, de start in ieder geval. Even zien waar de AEX op kan starten van­daag, de DAX laat een kleine plus zien rond de 11.100 pun­ten (DAX future), vorige week ston­den we nog even 1000 pun­ten lat­er (10.150), het bli­jft snel gaan alle­maal … Ook let­ten we op de olie, de Brent staat al rond de 35 dol­lar van­mor­gen, de olie begint hier wel wat gevaar­lijk te wor­den maar ook moeten we oplet­ten op het momen­tum om bijvoor­beeld weer short te gaan …

In de loop van de dag zal ik wel weer met wat updates komen en feit­jes … Wie mee wil met de posi­ties kan lid wor­den via de nieuwe aan­bied­ing die nu tot 1 augus­tus loopt voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »