Beursdagboek Trader Guy 15 mei 2020, 08:02

...

Stevige draai Wall Street maar blijf opletten

15 mei 2020, 08:02 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (1)

Ik heb al wat grafieken geplaatst over de economie en de markt in de LIVE­BLOG van­mor­gen, we moeten dus bli­jven oplet­ten voor het ver­volg. Gis­teren begon de markt behoor­lijk zwak maar werd lat­er op de avond com­pleet gecoun­terd door een ral­ly die werd aangezwen­geld door de finan­ciële waar­den op Wall Street. Aan­de­len als JP Mor­gan, Wells Far­go, Gold­man en Cit­i­group trokken de markt richt­ing een posi­tief slot.De Nas­daq kon daar­door natu­urlijk ook fors opv­eren, geef de tech een reden om te sti­j­gen en je staat zo 2% hoger. Toch zag ik de afgelopen dagen twi­jfels op Wall Street en die waren terecht, de dal­ing werd dus al ingezet door de tra­di­tionele sec­toren maar de Tech bleef de markt posi­tieve impulsen geven, nu dus overgenomen door de banken­sec­tor. De 3 belan­grijke sec­toren op Wall Street bli­jven de Tech­nolo­gie, de banken en uit­er­aard de olie.

Wat betre­ft de AEX, daar een grote dal­ing gis­teren maar door de draai op Wall Street werd ook hier een bodem neergezet rond de 495 pun­ten, de index sloot net onder de 500 pun­ten maar nabeurs zien we via de futures weer een stand boven de 500 pun­ten. Ook bij de AEX dus wat verzwakking maar de 490 – 495 zone kan de index voor­lop­ig ste­un bieden, onder de 490 pun­ten ziet het er slecht uit …

Van­daag, de laat­ste sessie van de week, maar eens kijken wat er ons staat te wacht­en, op week­ba­sis zie ik niet zoveel posi­tieve indi­caties, als we van­daag weer wegza­kken op Wall Street dan ben ik geneigd om te zeggen dat we nog een stuk lager gaan vol­gende week.

Let erop dat Trump er een nieuwe cheque door wil drukken voor Main Street, mogelijk nog een keer 1200 dol­lar per werk­ende Amerikaan, al bli­jft het een drup­pel op een hete plaat in deze tij­den … Het virus bli­jft parten spe­len en we zijn van­daag al 15 mei en ik zie nog amper activiteit op ons afkomen, alles gaat enorm traag, de economie bli­jft voor 40 – 50% stil liggen en als we gaan opstarten vanaf juni zal dat ook maar op halve kracht bli­jven zo vrees ik … Ik bli­jf zoeken naar mogelijkhe­den om op te han­de­len al zit­ten we al in de markt met posities …

Mee­doen kan nu tot 1 JULI voor €39https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »