Beursdagboek Trader Guy 5 juni 2020, 08:13

...

Markt hoger vanmorgen, record voor Nasdaq 100 getest

5 juni 2020, 08:13 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Hogere start van­daag via de futures, veel nieuws is er niet maar wel is het een feit dat de markt inzet op een knal­lend her­s­tel na de zomer. Of dat ook zo zal wor­den betwi­jfel ik ten zeer­ste maar jul­lie ken­nen mijn stand­punt daarin. Van­mid­dag om 14:30 kri­j­gen we in ieder geval de cijfers over de werkgele­gen­heid uit de VS, ik ben benieuwd hoe die zullen vallen en wat het met de markt gaat doen lat­er vandaag.Ik weet dat er veel zijn die net het­zelfde denken maar het komt alle­maal niet tot zijn recht op de beurzen. Ik liet van­mor­gen via de LIVE­BLOG al enkele zak­en zien die er toe doen en die er zek­er niet goed uitzien. Het zal op een gegeven moment wel tot zijn recht komen maar hoe lang moeten we er nog op wacht­en? Ik zal in de loop van de dag kijken of we met de posi­ties moeten bli­jven zit­ten. Wat ik wel zie is dat de markt met een GAP zit van­daag meteen rond de open­ing, die kan nog wor­den weg gew­erkt in de loop van de dag. Ook ben ik benieuwd of de Nas­daq 100 boven de top van feb­ru­ari ger­aakt, gis­teren luk­te dat duidelijk nog niet …

Wat betre­ft de han­del, het ziet er niet goed uit, maar nog­maals, ik laat het in ieder geval zien, en ja ik zit hele­maal ver­keerd op dit moment. Het wordt de hoog­ste tijd om weer eens wat beter voor de dag te komen maar ik kan het helaas niet forceren. Wel zie ik de rest van dit jaar nog goed in en door de volatiliteit kan ik alles nog tot een goed einde bren­gen. Wat ik wel besef is dat ik niet zo lang meer in een posi­tie moet bli­jven als die niet loopt. Je wordt eruit geduwd op een gegeven moment en dat is verre van leuk. Mogelijk ga ik nog een en ander veran­deren in de loop van de dag als dat nodig is.

Lid wor­den en mee­doen met de posi­ties? Nu tot 1 augus­tus voor €39

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »