Beursdagboek Trader Guy 4 juni 2020, 08:18

...

Wat een week, Nasdaq 100 wist al het verlies uit

4 juni 2020, 08:18 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (1)

Mocht er 1 lez­er zijn die vooraf had kun­nen aangeven dat de Nas­daq 100 na 50 dagen weer op de stand zou terecht komen van 20 feb­ru­ari dan doe ik mijn hoed af en maak ik een diepe buig­ing. Maar dan moet u er ook de reden bij vertellen waarom u dat dacht uit­er­aard … Dat is de reden waarom ik nu in een slechte peri­ode zit, ik begri­jp er totaal niks van en heb zoi­ets in de 35 jaar dat ik met de beurs bezig ben nog niet meegemaakt.Nu is het ook niet zo dat ik de slecht­ste peri­ode als han­de­laar meemaak maar het is niet een presta­tie waar ik tevre­den over kan zijn. Wat ik merk is dat veel leden en lez­ers mij wel begri­jpen en ook achter de keuzes staan die ik maak maar als ik soms de ver­wi­jten lees die in mijn richt­ing wor­den gemaakt dan wordt ik daar ook niet blij van. Meer dan mijn best kan ik niet doen en ik kom wel weer terug met sterke presta­ties maar nu zit het even niet mee en dat komt vooral door de onverk­laar­bare sprong die de mark­ten mak­en de afgelopen weken. Let wel, ik zeg het nog maar eens, de economie ligt nog steeds voor een groot deel stil, de con­sument wordt veel voorzichtiger dan laat ik zeggen vorig jaar en begin dit jaar en de werk­loosheid was nooit eerder zo extreem als nu. De CB’en willen inflatie creëren maar de kans op deflatie loert om de hoek.

Een beurs met de waarderin­gen van nu hoort daar niet bij mijn inziens of we moeten met zijn allen fors gaan uit­geven de komende tijd zodat we kun­nen verk­laren dat het­geen we nu zien ook werke­lijkheid gaat wor­den. Nog­maals, mijn twi­jfels daaromtrent zijn groot en daarom denk ik dat dit alles nog wel een staart­je gaat kri­j­gen. Als de markt in enkele dagen tijd zo fors kan zakken, dan weer nog sneller terug kan krabbe­len lijkt het me logisch dat het opnieuw zeer snel weer omlaag kan. Er zullen ook nu een hele boel beleg­gers tussen zit­ten die max­i­maal in de markt zit­ten en snel bij een grote schuiver met Mar­gin Calls te mak­en gaan kri­j­gen. Daarom bli­jf ik erop hameren dat we voor het eerst in de geschiede­nis een DUBBELE CRASH kun­nen kri­j­gen (bin­nen het­zelfde jaar). Het moet natu­urlijk wel nog gebeuren.

Nog­maals, over mijn presta­ties de afgelopen weken ben ik echt ontevre­den maar wat had ik anders kun­nen doen met de visie die ik over de markt heb? Verder, als de draai er komt zit ik wel op de eerste rij om er een groot deel van mee te pakken. Dus wie mee­doet, en vooral wie in het ver­haal gelooft, kan lat­er deze maand en vol­gens mij vri­jwel zek­er dit jaar nog een mooie rit meemak­en. Het is nu ook niet zo dat we hele­maal ten onder gaan, voor dit jaar staan we met de sig­nalen nog steeds in de plus en het jaar duurt nog wel even … Ik kom wel weer terug, de durf is er en de visie is er ook nog steeds. Door dat ik alles transparant doe en dat iedereen kan zien wat ik doe en wat ik heb gedaan is het makke­lijk om com­men­taar te lev­eren op wat ik doe of heb gedaan. Zo’n 90% van de anal­is­ten zeggen wat ze verwacht­en, doen niks of ten min­ste niet iets wat je kunt zien of nakijken en geven meestal na een eerste sce­nario er een 2e naast. Dan kan men 1 of 2 dagen lat­er zeggen dat ze voor dat 2e hebben gekozen maar u kunt het niet nazien. Bij mij is het ik zeg, en ik doe … En wordt er uit­er­aard ook op afgerek­end … Dat zal zo bli­jven want ik bli­jf alles wat ik doe com­mu­niceren naar mijn leden en wordt dus afgerek­end op het­geen ik presteer. Dus het ver­lies van de afgelopen weken kan men zien, maar ook de mooie win­sten die ik vaak behaal kan men ook net­jes zien.

Dus alles wat er staat qwa presta­ties is cor­rect, dat begri­jpt men nu wel, uit­er­aard zijn er leden die een paar weken mee­doen, dan net een slechte peri­ode moeten meemak­en en dan steen en been kla­gen en dat ik de zon­de­bok ben. Maar nog­maals, wordt geen lid voor een paar weken, volg mij een lan­gere tijd en u zult beter begri­jpen hoe ik werk en hoe ik snel kan schake­len tussen goeie (7 op 10) en slechte (3 op 10) peri­odes. Kijk dus mee, wordt lid tot 1 augus­tus voor €39 … Een mooie aan­bied­ing, en een moment om de lopende posi­ties in ieder geval mee te doen. 

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop


Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

4 juni 2020, 10:44

mag ik je 1 tip geven aan nieuwe leden, leg aan de hand van een voorbeeld uit hoe je werkt en wat het betekent als je winst/verlies maand hebt , dan weten de leden wat ze kunnen verwachten , dus bij een winst maand kun je af roomen naar 2k en bij een verlies maans moet er bij gestort worden zodat er iedere eerste van de maand 2k start kap is , zodat er vanuit een risicoprofiel gekoppeld aan 2k gewerkt kan worden

(0)
4 juni 2020, 10:44

mag ik je 1 tip geven aan nieuwe leden, leg aan de hand van een voorbeeld uit hoe je werkt en wat het betekent als je winst/verlies maand hebt , dan weten de leden wat ze kunnen verwachten , dus bij een winst maand kun je af roomen naar 2k en bij een verlies maans moet er bij gestort worden zodat er iedere eerste van de maand 2k start kap is , zodat er vanuit een risicoprofiel gekoppeld aan 2k gewerkt kan worden

(0)