Beursdagboek Trader Guy 6 juni 2020, 10:13

...

Wat een week, records, uitbraken, nieuwe jobs enz...

6 juni 2020, 10:13 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (2)

Goed, ik ben er niet te beroerd voor om te zeggen dat ik het nogal slecht heb gedaan de afgelopen weken, in 3 a 4 weken tijd teveel in het ver­loop van de economie ingezet en het beeld van de markt daar­bij hele­maal niet gevol­gd wat betre­ft de handel.Let wel, er zullen er meer zijn die het­zelfde hebben gedacht en ook gedaan want wie deze hele rit omhoog met trad­ing (korte ter­mi­jn han­del) heeft kun­nen meep­akken dan zeg ik het nog­maals, cha­peau … Zelf ben ik in de val gelopen, niet 1 keer maar 3 a 4 keer en dan gaat het hard als je achter de feit­en aan­loopt en kijkt tegen een markt die hoe dan ook veel te duur is. Ik ga het niet nog een keer uit­leggen, het heeft blijk­baar weinig zin in deze tij­den om dat te doen maar de aan­de­len staan met de vooruitzicht­en veel te duur in pri­js. Ik las gis­teren dat de Small-caps tegen een gemid­delde waarder­ing van de hand gaan die uitkomt rond de 40 – 45 …

Wat betre­ft mijn instelling mag die er vanaf nu niet verder door in de war komen maar wat er wel een feit is dat er vri­jdag nogal wat emoties samen kwam bij mij en dat doet niet veel goeds bij een mens. Nu weet ik ook wel dat je met zo’n markt te mak­en kri­jgt waar je van denkt wat is hier aan de hand? In ieder geval heb ik vri­jdag de index posi­ties eruit gedaan vooral om me te her­schikken, om met een schone lei te begin­nen, om de draad weer op te pakken vanaf 0 ofwel met de kop meer vrij. Welke kant ik de komende week ook ga kiezen moet wel de goeie zijn en indi­en dat niet het geval is dan moet ik de keuzes die ik maak vooral eerder beslis­sen met het­geen ik ermee doe voor wat betre­ft de dagen erna. Ik weet dat het een moeil­ijke opdracht wordt maar ook weet ik nu waar ik aan toe ben wat betre­ft de han­del, het tij moet keren, het moet beter en strakker alle­maal. Let wel, nie­mand is ver­plicht om mij te vol­gen, de keuze ligt alti­jd bij de leden aangezien ik voorstellen doorgeef. Ervaren leden weten uit­er­aard hoe het zit, hoe ze ermee om moeten gaan en vooral dat ze alti­jd zelf achter de stu­urknup­pel zit­ten. Maar goed, de komende weken is er voor mij werk aan de winkel want ik moet het voor elka­ar kri­j­gen om de slechte weken om te zetten naar een paar goeie weken en daar ga ik voor met al mijn mogelijkhe­den. Dus bereid u voor, we gaan voor winst vanaf nu !!!

Weet je, het zou mij niet eens ver­bazen mocht er weer een ver­rassende wend­ing op gang komen op de finan­ciële mark­ten, veel charts zit­ten alweer met een para­bool in de grafiek en dat voor­spelt weinig goeds. Let wel het kan nog even door­gaan, maar meestal slaat de markt tot wan­neer iedereen zich plots op zijn gemak voelt. Er is weer veel geld de markt opgekomen en velen zit­ten met de MAX aan mar­gin in de markt. We weten hoe dat kan aflopen eens de bear weer toes­laat want ik denk echt niet dat die nu hele­maal werd weg gepest, we zit­ten met die waarderin­gen in de maag en die staan nu op hoog risi­co. Bli­jf oplet­ten, het ziet er alle­maal zeer goed uit maar juist dan moet je oplet­ten, zoals ik ook al aan­gaf ziet de Nas­daq (tech) er wat dat betre­ft slechter uit dat in 1999 – 2000 toen die waanzin­nige top werd neergezet op 5121 pun­ten. Bli­jf op uw goede, waar het kan zal ik er iets mee doen …

Lid wor­den kan nu tot 1 augus­tus voor €39 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en maak gebruik van een coach die klaar staat om toe te slaan. We hebben dus geen posi­ties open staan op de indices maar ik sta klaar om wat te doen de komende dagen … Prof­i­teer mee met de uitdag­ing die ik aan wil gaan de rest van het jaar …

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

7 juni 2020, 09:53

Ik geloof ook dat er nog een tweede TOP komt.
moest zijn
Ik geloof ook dat er nog een tweede DALING/crash komt.

(1)
7 juni 2020, 09:50

Weinig logisch denkende mensen hadden dit scenario voorzien. Ik geloof ook dat er nog een tweede top komt. Volgens mijn grafiek zou de top op 27300 kunnen gezet zijn. Ik had het een maand geleden al gezien, maar toen dacht dat we NOOIT zover gingen geraken. En nu zijn we er toch ... Dus vrijdag short ingestap en nu maar hopen dat de top er echt stond afgelopen vrijdag, want dat laatste moet natuurlijk nog bevestigd worden met een stevige daling op maandag. Zijn er geen andere reacties op dit artikel?

(4)