Beursdagboek Trader Guy 16 juni 2020, 07:48

...

FED blijft voor Sinterklaas spelen ...

16 juni 2020, 07:48 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 10 / 12 | (0)

Opnieuw een totaal onverwachte actie door de FED in de loop van de avond gis­teren bracht de markt in een ste­vige wave omhoog, hier in Europa waren we al dicht maar nabeurs liep het via de futures ook al op zoals we kun­nen zien.Straks zal de AEX wel een punt op 10 hoger ope­nen, de DAX die al loopt wil rond de 12.300 pun­ten starten (op de index +400 ongeveer) ter­wi­jl ook de rest in Europa een inhaal­slag zal starten. De vraag is hoe het in de loop van de dag verder zal gaan, de Dow Future staat al 1800 pun­ten boven de bodem van gis­teren en dat laag­ste punt lag rond de 24.400 pun­ten. Nog geen 24 uur gele­den heb ik het over wel te ver­staan. Ook de andere indices die ik volg zijn pro­cen­ten opgelopen na de start van gis­teren, ook Europa dus …

Gis­teren na een ral­ly vanaf de bodems besloot ik om wat kleine posi­ties op te nemen voor een hertest van de lows, de markt lag er al sinds vorige week don­derdag min­der sterk bij en gaf tech­nisch een ste­vig verkoopsig­naal, dat was alle­maal voor de FED actie uit­er­aard. Je kunt er weinig aan doen en je verwacht dit soort momenten niet maar zoals ik al vak­er heb aangegeven is dat 2020 een jaar is waar we van alles en nog wat mee moeten mak­en. Zow­el in de posi­tieve zin zoals nu maar net zo goed in de negatieve zin. Denk eraan dat de mark­ten heel ver voorop lopen op de toe­s­tand van de economie en vooral ook op het gedrag van de con­sument. Maar dat weten we alle­maal wel, ook dat de markt veel te duur is en bli­jft gezien de toren­hoge waarderingen.

Er zal van­daag weer een joekel van een GAP staan op de grafieken, vooral hier in Europa waar we niet mee kon­den doen na het FED bericht, ook via de indi­caties op Wall Street zullen de indices met een GAP omhoog starten. Gelukkig heb ik ervoor gekozen om met 2 kleine posi­ties short te gaan gis­teren zodat we wel met ver­lies zullen starten van­mor­gen maar we kun­nen het nog even afwacht­en voor de stops moeten wor­den genomen. Ik bek­ijk het per uur, zal niet te snel sluiten (door die GAP’s) en als het kan zal ik er nog 1 bij zoeken in de loop van de sessie …

Er was ook weinig aan te doen, nie­mand kon die actie van de FED zien aankomen en de indi­caties van gis­teren toen ik besloot om short te gaan waren goed en zijn zek­er te verdedi­gen. Nog­maals, gelukkig koos ik voor 2 kleine posi­ties … Achter­af bekeken had ik beter long opgepakt in de ocht­end maar toen lag de markt er tech­nisch zeer beroerd bij zodat je dat ook weer niet kan doen … Maar ja, 24 uur lat­er weten we het alle­maal he, ook ikzelf zie het gebeuren … Ik doe zoals alti­jd mijn best voor iedereen maar er zit­ten min­dere fase tussen helaas, per­fect kan ik niet zijn … We probeer ik het goed te doen, ook in deze markt en ik hoef u niet uit te leggen hoe moeil­ijk die is … Beleef het dus samen met een coach, in goeie en in min­dere tijden …

Mee­doen kan door lid te wor­den, nu tot 1 augus­tus voor €39 … Dan kunt u de posi­ties nog opne­men in ieder geval …

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »