Beursdagboek Trader Guy 17 juni 2020, 07:39

...

Twijfel over vervolg, verwacht wel wat terugval

17 juni 2020, 07:39 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (4)

De markt begint zo te zien wat te twi­jfe­len, er was dan wel nog een sterke sessie gis­teren maar ten opzichte van de start van de sessie zien we niet zoveel extra, zelfs na de retail cijfers in de VS die behoor­lijk hoger uitk­wa­men. De con­sument kwam van niets uit­geven tot een impuls dat ze dat wel weer deden, uit­er­aard was het cijfer het beste ooit maar dat vol­gt na de 2 slecht­ste maan­den ooit. Wel is het zo dat beleg­gers het posi­tief zien en dan is het op dat soort dagen moeil­ijk om de realiteit onder ogen te zien …Een sterke dag bij de AEX in ieder geval, de index won 18 pun­ten en alle AEX aan­de­len sluiten posi­tief de sessie af. Verder viel het op dat de DAX 400 pun­ten hoger sloot. Wall Street deed het ook heel goed met een plus van 500 pun­ten de Nas­daq die even bij­na de 10.000 aan­tik­te sloot 170 pun­ten hoger. Een sterke dag maar zoals ik al aan­gaf gebeurde er na de start niet zoveel meer, de markt wordt aan de posi­tieve kant nu wat uit­geput. Die 10.000 bij de Nas­daq bli­jft wel een MEGA hin­der­nis uit­er­aard, ook de Nas­daq 100 zit in de buurt van die 10.000 pun­ten grens. Wel met aan­de­len die naar mijn inzien op hun tand­vlees lopen, de waarderin­gen bli­jven toren­hoog al begri­jpen veel (vooral nieuwe) beleg­gers dat niet. Dat bli­jft het gevaar, het uit het oog ver­liezen van de realiteit.

Een nieuwe day­trad­er in de VS die de markt op zijn kop zet schree­uwt elke dag met film­p­jes richt­ing miljoe­nen vol­gers dat hij de beste is, dat de markt alleen maar omhoog kan en dat je de ogen dicht moet doen en kopen en dan maakt het niet uit wat je koopt als je maar koopt. Ook veegt hij de vlo­er aan met bek­ende traders, beleg­gers en markt com­men­ta­toren. Zo riep hij al meerdere keren dat Buf­fett er niks van kan en dat Jim Cramer (een insti­tu­ut wat betre­ft de beurs) een los­er is. Zijn naam is Dave Port­noy is zijn naam, kijk er maar even naar, het is een vreemde ver­schi­jn­ing en voor mij ook niet en vooral beangsti­gend wat hij alle­maal roept. Hij is de lei­der van een hele grote groep nieuwkomers op de markt, de Robin Hood’s en het type­ert duidelijk dat het einde van deze ral­ly ofwel bull­markt op zijn laat­ste benen moet lopen. Zo herken­baar, maar aan de andere kant zit je ook nog met de FED en con­sorten, alle­maal sig­nalen dat het voelt alsof je wakker wordt en de dag al voor­bij lijkt te zijn.

De Port­noy top zullen we die lat­er gaan noe­men denk ik, of de PP-TOP (Pow­ell-Port­noy TOP). Dit soort zak­en hoor ik hier en daar al voor­bij komen, en ik ben ervan over­tu­igd dat Buf­fett nu ook begint te denken wat er hier alle­maal gaande is. Daarom bli­jft de presta­tie van zijn beleg­gin­gen ook achter op de markt, ook Buf­fett zit te wacht­en op andere en voor de inkoop betere tij­den. Nu zeg ik ook al een tijd­je dat je moet oplet­ten en dat het vri­jwel zek­er is dat er lat­er betere kansen voor­bij gaan komen maar ik kan absolu­ut niet vooral zeggen waar de echte lang­durige top wacht. Met die cow­boys aan het roer weet je gewoon niet wan­ner ze gaan moeten capit­uleren maar dat ze eruit geduwd gaan wor­den is een zek­er­hei­d­je. De grote jon­gens begin­nen bloed te ruiken en zullen toes­laan net als in 1929, 1999 (tech bubbel) en 2008, dat geld van de Robin Hood’s moet eruit …

Goed, van­daag even zien wat er komt, zelf doe ik nog wat zak­en met posi­ties, sug­gesties ver­stu­ur ik en bli­jf de leden waar nodig coachen. Mee­doen kan nu tot 1 AUGUS­TUS voor €39 … Dan kunt u nog mee met de posi­ties .. https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »