Beursdagboek Trader Guy 15 september 2020, 08:32

...

Wall Street hoger, Europa stapje terug

15 september 2020, 08:32 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Wall Street kende door een M&A dag (Merg­er and Acqui­si­tions) een sterk ver­loop, vooral bij de Nas­daq zien we een ste­vig her­s­tel na de slechte week waar de cor­rec­tie meer en meer vorm kreeg. De sti­jging hield stand tot het slot, weinig druk omlaag gezien in de loop van de dag, toen Wall Street open ging om 15:30 kwam er zelfs nog een ste­vige plus bij.Dat in tegen­stelling tot Europa waar we hier eerst wel hoger open­den maar waar alle winst werd ingeleverd om vlak tot iets lager te sluiten. De AEX kon er nog net een plus­je uit­persen (0,4 punt) maar de DAX sloot 9 pun­ten lager. Weer diver­gen­tie tussen de regio’s, Wall Street dus in een her­s­tel beweg­ing maar we zien wel dat de Dow Jones nog ruim 1200 pun­ten onder de top van deze maand staat, de Nas­daq staat zelfs nog 1100 pun­ten onder de top van deze maand (12.440).

Het is nu afwacht­en hoe de markt zich verder zal gedra­gen, wat duidelijk is nu dat de cor­rec­tie nog alti­jd gaande is en dat de oplev­ing van gis­teren een oplev­ing tij­dens de dal­ing kan zijn. Dat zal de komende 2 – 3 sessies moeten blijken want de cor­rec­tie van 5% op de Dow en 10% op de Nas­daq gaf al het sig­naal dat het wel eens over zou kun­nen zijn met de te hoog gewaardeerde aan­de­len en dus vooral die TOP8 groep. Trouwens vie­len Tes­la met een sti­jging van 12.5% en Nvidia met bij­na 6% winst nogal op, Tes­la komt van een diepe terug­val weer wat terug ter­wi­jl Nvidia een over­name van Arm Hold­ings voor 40 mil­jard, zoals ik al aan­gaf een echte Merg­er Mon­day gis­teren met ook andere over­names en fusies in het vooruitzicht.

We gaan de komende sessies zien hoe de markt zal ver­lopen, Wall Street kan dan wel een sterke dag achter de rug hebben maar tech­nisch bekeken ziet het er alle­maal wat min­der sterk uit. De Dow hangt tussen het 20- en 50-daags gemid­delde nu, de Nas­daq zien we rond het 50-daags gemid­delde waar de index nu mee in gevecht is. De SP 500 zien we wat opv­eren vanaf de 50-daags.

Kijken we tech­nisch naar de AEX index dan valt het op dat de index maar niet los­ger­aakt van de zware weer­stand door zow­el het 20‑, 50- en 200-daags gemid­delde, de index zal daar­voor boven de 562 – 565 pun­ten moeten zien te ger­ak­en en dan voor een lan­gere peri­ode. Momenteel ligt de AEX er nog steeds zwak­jes bij. Wat dat betre­ft ligt de DAX er beter bij, de DAX staat dan wel net boven die MA’s, net als de AEX maar dan aan de andere kant van de lij­nen. Alles ligt dicht bij elka­ar want onder de 13.000 pun­ten ziet het er voor wat betre­ft de DAX ook snel min­der goed uit. Ik denk dat de mark­ten nog een duik omlaag gaan nemen lat­er deze week, we gaan het zien en we zit­ten in ieder geval al goed gepo­si­tion­eerd wat betre­ft de posi­ties die open staan … Wel nog wat geduld houden nu …

Wat kun­nen we doen wat betre­ft nieuwe posi­ties:
Zoals ik al aan­gaf in de vorige update wer­den er wat kleine posi­ties opgenomen gis­teren, de lopen dus nog en ik zal zien tot waar ik die kan aan­houden. De leden weten de details en wacht­en dus op een sig­naal om te sluiten. Men kan eventueel nog mee door lid te wor­den, er loopt dus een aan­bied­ing voos €39 tot 1 NOVEMBER …

Lid wor­den kan via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER, lid wor­den kan nu voor €39, een proe­fabon­nement. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u meteen op de lijst.

Verder zijn we de maand goed begonnen, na een moeil­ijke fase komen we deze maand goed op gang. Zie hieron­der de tabel met het resul­taat van de ges­loten posi­ties .… Sys­teem Trad­ing staat nu al op €866 winst en we gaan voor meer want sep­tem­ber duurt nog even …

Tot lat­er … Guy


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »